Ogólnopolski projekt językowy „English Special Days”

plakat projekt językowy English Special Days

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie językowym „English Special Days”.

„English Special Days” to projekt mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”.

Koordynatorem szkolnym jest pani Małgorzata Skalska, nauczyciel języka angielskiego.