Nauczanie hybrydowe w klasach I-III

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

W związku z obowiązującymi od dnia 15.03.2021 r. nowymi obostrzeniami sanitarnymi, klasy I-III nauczane będą w okresie 15.03. – 28.03. w trybie hybrydowym.

W tygodniu 15.03.-19.03. nauczaniem stacjonarnym objęte będą klasy:

Sprawna 28 – 1a, 1d, 1e

Sprawna 35 – 2b, 2c, 3b,3c

Pozostałe klasy, tj. 1b, 1c, 2d, 2a, 3a, 3d, 3e w tym czasie objęte będą nauczaniem zdalnym.

W tygodniu 22.03.-26.03. nauczaniem stacjonarnym objęte będą klasy:

Sprawna 28 – 1b, 1c, 2d

Sprawna 35 – 2a, 3a, 3d, 3e

Pozostałe klasy, tj. 1a, 1d, 1e, 2b, 2c, 3b, 3c w tym czasie objęte będą nauczaniem zdalnym.

Wszystkie zajęcia lekcyjne (stacjonarne oraz on-line) odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Zajęcia dodatkowe, w tym rewalidacyjne, specjalistyczne, realizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zgodnie z obowiązującym planem:

a) stacjonarnie dla uczniów objętych w danym tygodniu stacjonarnym trybem nauczania,

b) zdalnie , tj. w formie przesyłania materiałów lub zajęć on-line (po uzgodnieniu z rodzicami), dla uczniów objętych w danym tygodniu zdalnym trybem nauczania.

Opieka świetlicowa organizowana będzie wyłącznie dla uczniów objętych w danym tygodniu stacjonarnym trybem nauczania oraz uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w zwalczanie Covid-19 i nie są w stanie zapewnić dziecku opieki, przy czym o takiej sytuacji należy poinformować wychowawcę klasy.

Obiady wydawane będą zgodnie z obowiązującym grafikiem uczniom przebywającym w szkole w danym tygodniu.