Lato w mieście – zwrot opłaty za opiekę i wyżywienie

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Zgodnie z Regulaminem FPE pkt 1 do 7 września 2020 r. należy złożyć w Feryjnej Placówce Edukacyjnej, do której uczęszczało dziecko, wniosek o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 według wzoru – udostępnionego poniżej, w systemie zgłoszeń, w FPE. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

Wniosek o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 (pdf 51 kB)