Lato w mieście

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Opłaty za wyżywienie w czasie programu Lato w mieście 2018

Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Lato w mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za posiłki, w terminie do 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00. Opłatę w wysokości 7 złotych na dzień, należy wpłacić na rachunek bankowy:
Bank Handlowy 07 1030 1508 0000 0005 5017 7056

Odbiorca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa

W tytule prosimy podać: LwM 2018, Nazwisko i imię ucznia, szkoła, klasa, termin, za który dokonywana jest wpłata (np. LwM 2018/Kowalski Jan/SP154/3B/ 16-20.07.2018 lub 23-27.07.2018 lub 16-27.07.2018).

Informacja o zakwalifikowaniu ucznia  do udziału w akcji dostępna jest (7 czerwca, godz. 16.00) w elektronicznym systemie zgłoszeń oraz w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Sprawnej 35a.

Wnioski kandydatów zakwalifikowanych (potwierdzenie woli) do udziału w akcji wraz z potwierdzeniem opłaty lub zaświadczeniem o zwolnieniu z opłat należy składać w terminie od 8 czerwca do 18 czerwca (godz. 15.00) wyłącznie w sekretariacie przy ul. Sprawnej 35a.

W przypadku wątpliwości, czy dziecko urodzone w roku 2011 jest uczniem kl. I, czy wychowankiem oddziału przedszkolnego, osoba przyjmująca kartę kwalifikacyjną poprosi rodzica o okazanie legitymacji szkolnej lub w przypadku braku legitymacji o zaświadczenie z macierzystej szkoły podstawowej o uczęszczaniu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu Lato w Mieście 2018 rozpoczną się 17 maja od godziny 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci zainteresowanych programem Lato w Mieście logują się w systemie. Loginem jest pesel dziecka, hasło należy utworzyć samodzielnie.

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej obowiązujący uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154

Nowa forma zapisów – informacja zastępcy burmistrza – POBIERZ

Harmonogram zapisów – POBIERZ

Wakacyjne placówki edukacyjne – wykaz – POBIERZ

Informacja zastępcy burmistrza – POBIERZ