Propagowanie zdrowego stylu życia

obrazek z napisem: integracja

Analiza sytuacji w zakresie zdrowia uczniów i klasyfikacja problemów zdrowotnych uczniów. Profilaktyka prozdrowotna (pielęgniarka szkolna, wychowawcy).

Współpraca z dietetykiem pod kątem tworzenia menu na stołówce szkolnej.

Realizacja Programu profilaktykiProgramu wychowawczego szkoły.

Prawidłowa organizacja pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny szkolnej z uwzględnieniem właściwej konstrukcji zajęć w układzie dnia i tygodnia.

Udział w programach: „Wiem, co jem”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” oraz „Lekki tornister”.

Organizowanie pogadanek, lekcji, konkursów na tematy dotyczące zdrowego stylu życia oraz zawodów sportowych.

Współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, organizacja badań na terenie szkoły.

Organizacja Dnia Dobrego Jedzenia.

Działalność Szkolnego Klubu Sportowego. Prowadzenie sekcji piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.