Dalszy rozwój infrastruktury

obrazek z napisem: poprawa infrastruktury szkoły

Zamontowanie kolejnych stojaków rowerowych przed budynkami szkoły przy ul. Leśnej Polanki oraz przy ulicy Sprawnej.

Zasadzenie krzewów przed wejściem do szkoły przy ul. Leśnej Polanki.

Dalsze prace nad utwardzaniem ścian tynkiem strukturalnym.

Wymiana gresu przed wejściem do szkoły od strony boiska.

Renowacja placu zabaw.

Utwardzenie i wykończenie piaszczystej górki na tyłach budynku szkoły – montaż betonowych płyt, schodów i poręczy.

Ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów – w trakcie realizacji.

Stworzenie placu zabaw dla uczniów uczęszczających do budynku przy ulicy Aluzyjnej.

Powiększenie sali do integracji sensorycznej.

Montaż ujęć wody pitnej w budynkach przy ulicy Aluzyjnej i Sprawnej.

Zwiększenie liczby miejsc siedzących w stołówce szkolnej.

Reorganizacja sklepiku szkolnego – umożliwienie spożywania posiłków przy stolikach ustawionych przed szkolnym sklepikiem.

Wymiana 120 krzeseł w salach lekcyjnych na I piętrze – przystosowanie wyposażenia do potrzeb uczniów starszych klas.

Montaż gier planszowych na stolikach w korytarzach szkolnych.

Utworzenie sali do zajęć terapeutycznych/dydaktyczno-wyrównawczych w budynku przy ulicy Sprawnej

Wymiana komputerów w salach.