Informacja Dyrektora szkoły – nauczanie zdalne w klasach 4-8

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Szanowni Państwo,

informuję, że od dnia 26.10.2020r. lekcje w klasach 4-8 odbywać się będą w formie zdalnej.

Uczniowie zostali dziś poinformowani o możliwości zabrania podręczników i pomocy dydaktycznych oraz rzeczy osobistych z szatni szkolnych do domów. Będzie jeszcze taka możliwość po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą.

Plan lekcji na czas pracy zdalnej zostanie dzisiaj zamieszczony na szkolnej stronie internetowej, proszę o zapoznanie się z nim.  Lekcje podwójne oznaczają, że pierwszą godzinę nauczyciel prowadzi online, a po zakończonych zajęciach przesyła materiały uczniom do pracy samodzielnej. Powyższa organizacja wynika z konieczności zapewnienia uczniom higienicznych warunków pracy umysłowej.

Proszę o zgłaszanie ewentualnych trudności wychowawcom w zakresie dostępu do multimediów (aktualne hasło i login do Librusa i konta Microsoft), a także innych problemów wynikających z pracy zdalnej.

Zajęcia specjalistyczne/rewalidacyjne mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej po uzgodnieniu ze specjalistą. Rodzice/opiekunowie powinni mieć na uwadze nowe ograniczenia związane z samodzielnym przemieszczaniem się – dzieci do 16 – tego r. życia nie przebywają poza domem bez opiekunów.

Tygodniowy plan zajęć klas 1-3 i oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian.