Good Act Epidemic

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Jest to projekt, do którego zaproszenie otrzymały dwie nauczycielki z naszej szkoły, panie – Katarzyna Adamus i Kinga Płaciszewska – uczące języka angielskiego, wraz z uczniami klas 6 i 7. W jego realizacji wezmą udział szkoły z Turcji, Łotwy, Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Austrii.

Bycie dobrym jest pierwszą zasadą bycia człowiekiem i jest nieuniknioną częścią edukacji. Jednak w społeczeństwie następuje drastyczny wzrost przestępczości. Codziennie jesteśmy świadkami doniesień o przemocy na całym świecie. Chociaż stosowanie przemocy wobec ludzi, zwierząt, natury, a nawet sobie jest jednym z największych problemów, wciąż mamy wybór bycia dobrymi. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie byli świadomi wartości dobra i świadomie wybierali bycie dobrymi. Chcielibyśmy zachęcić naszych uczniów do wzięcia odpowiedzialności za lepszy świat. Oprócz umiejętności językowych, uczniowie rozwiną również umiejętności technologiczne XXI wieku, ponieważ w tym procesie będziemy korzystać z wielu narzędzi Web 2.0.

CELE PROJEKTU:

Naszym celem jest:

– Podnoszenie świadomości uczniów na temat znaczenia bycia dobrym dla ludzi, zwierząt, środowiska i dla siebie

– Zminimalizowanie niewłaściwych zachowań w naszym codziennym życiu

– Rozwijanie  wyobraźni, pewności siebie, umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów itp.

– Rozwijanie umiejętności zespołowych naszych uczniów (współpraca, kontakty towarzyskie, praca w parach, praca zespołowa itp.)

– Rozwój umiejętności cyfrowych i zwiększenie wykorzystania technologii w bezpieczny sposób

Przewidywane działania :

Październik: wprowadzenie (spotkanie nauczycieli, ankieta wstępna, zajęcia wprowadzające, konkurs na logo)

Listopad: Bądź dobry dla Ziemi (spotkanie uczniów, recykling, sadzenie, sprzątanie lasów / terenów)

Grudzień: Bądź dobry dla ludzi (przykłady dobrych uczynków, świętowanie specjalnych dni)

Styczeń: Bądź dobry dla zwierząt (stwórz model domu i nakarm zwierzęta uliczne, wiersz o prawach zwierząt, opowieści o zwierzętach)

Luty: bądź dla siebie dobry (hobby, wspólne zajęcia dotyczące osobistych zainteresowań, Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu)

Marzec: produkty końcowe (wspólna piosenka o dobrym uczynku, gra, wirtualna wystawa, tworzenie osobistych list dobrych uczynków, które zrobiliśmy podczas projektu)

Kwiecień: Ewaluacja (ankieta końcowa dla uczniów, rodziców, nauczycieli, emisja deklaracji dobrego uczynku, webinarium ewaluacyjne)

OCZEKIWANE REZULTATY

– Uczniowie będą świadomi wagi dobrego uczynku.

– Uczniowie będą mogli korzystać z wielu narzędzi Web 2.0 i rozwijać umiejętności ICT.

– Uczniowie będą rozwijać umiejętności pracy indywidualnej i grupowej.

– Uczniowie poznają nowe słownictwo i rozwiną cztery podstawowe umiejętności w języku angielskim.

Efektem projektu będzie piosenka, gra i wystawa internetowa.

Strony internetowe projektu :

https://twinspace.etwinning.net/123656/home

https://goodactemipedmic.blogspot.com/