Europejski Dzień Języków, 26.09.2020

logo, baner - Europejski Dzień Języków, 26.09.2020

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

W ostatniej chwili bo 26 września udało się naszej szkole wziąć udział w mini projekcie w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków.

Chętnie uczniowie przygotowali kartki z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Kartki zostały wysłane pocztą elektroniczną przez p. Małgorzatę Skalską do STEALM Acakemy w Sofii w Bułgarii.

Nauczycielka z Bułgarii p. Mariana przesłała nam kartki od swoich uczniów:

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez dziewięcioletnią Adriannę z Bułgarii kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez ośmioletnią Yanę z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez dwunastoletnią Simonę z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez czternastoletnią Preslavę  z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez ośmioletniego Misho z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez dziewięcioletniego Kristiana z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez dziewięcioletnią Kari z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez dziewięcioletnią Deya z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez dziewięcioletnią Chavdar z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez dziesięcioletnią Ally z Bułgarii

kartka z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowana przez dziewięcioletnią Antoninę z Bułgarii

Dziękujemy uczniom za wzięcie udziału w projekcie. Liczymy, że to początek owocnej współpracy z Bułgarią. Pozdrowienia dla nowych przyjaciół.

Małgorzata Skalska, Katarzyna Pliszka.

Czym jest Europejski Dzień Języków?

https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/language/pl-PL/Default.aspx

Nasza szkoła została zapisana do kalendarza wydarzeń EDJ

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków (online) nauczyciele języków obcych wraz z uczniami przygotowali:

klasy 0: logo  Europejskiego Dnia Języków

logo Europejskiego Dnia Języków wykonane przez klasy 0 logo Europejskiego Dnia Języków wykonane przez klasy 0

logo Europejskiego Dnia Języków wykonane przez klasy 0

klasy 1 oraz 2: flagi państw europejskich

falagi przygotowane przez uczniów klas 2

flagi europejskie

flagi europejskie

klasy 3: plakaty na temat wybranych państw europejskich

plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów

plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów plakaty na temat państw europejsch wykonane przez uczniów

Ukraina jest niesamowita… Oliwier T. (pdf 320 kB)

Hungary – Ola M. (pdf 1,18 MB)

Hungary (pdf 485 kB)

klas 4-8: następujące quizy:

Quiz na temat Chorwacji:

https://create.kahoot.it/v2/share/dd7452f0-d075-4190-ac9e-5fd128daafe6

Quizy na temat Włoch:

https://create.kahoot.it/share/day-of-foreign-languages/fc7b9149-41c5-4613-bd83-3c5189cd6d04

https://create.kahoot.it/share/european-countries-italy/edf03a4e-ce3e-45b8-bb88-6a53825a8403

https://create.kahoot.it/share/test-of-italy/358595be-8a7d-47c8-8e93-0ae3bb6b0f20

Quiz na temat Francji

https://create.kahoot.it/v2/share/37437025-f185-4517-8280-923defd81512

Quiz na temat Szkocji

https://kahoot.it/challenge/d48e28e5-de2d-4e72-93b8-709b6cde14fb_1600719051974

Quiz na temat Niemiec

https://create.kahoot.it/share/europejski-dzien-jezykow-obcych-26-09-2020-sp-154/afb82bcf-3b1d-4bcf-8460-3919cf92376a

Quiz, pt. „Jaki to język?” – również dla nauczycieli, rodziców

https://create.kahoot.it/v2/share/4d25256a-19d2-4b9a-8a8f-9972a9729aa6

Quiz, pt. „Pochodzenie słów”

https://kahoot.it/challenge/8279e9c9-bc70-4b2b-8a70-d79494621d4b_1600514968754

PIN: 01688592

Quiz z podziałem wiekowym:

Quiz klasy 4

https://create.kahoot.it/v2/details/c328fbd9-3309-4b95-9cbf-199de609a2df

Quiz klasy 5

https://kahoot.it/challenge/8279e9c9-bc70-4b2b-8a70-d79494621d4b_1600630168774

PIN: 03953490

Quiz klasy 6

https://create.kahoot.it/share/day-of-foreign-languages/fc7b9149-41c5-4613-bd83-3c5189cd6d04

Quiz klasy 7

https://create.kahoot.it/share/europejski-dzien-jezykow/51fb59ac-d605-47f0-9c76-6136a42132b4

Quiz klasy 8

https://create.kahoot.it/share/1290d384-b7e0-415c-854c-bcc90b2247b8

Polecamy również sprawdzenie swojej wiedzy w następujących quizach umieszczonych na oficjalnej stronie Europejskiego Dnia Języków.

Quiz, pt. O językach

https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/AreaID/1/language/pl-PL/Default.aspx

Quiz, pt. Kraje i języki

https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/AreaID/4/language/pl-PL/Default.aspx

Quiz, pt. Rozmaitości

https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/AreaID/6/language/pl-PL/Default.aspx

A dla naprawdę odważnych:

Wyzwanie językowe Europejskiego Dnia Języków

https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/language/pl-PL/Default.aspx

Europejski Dzień Języków przygotowali nauczyciele języków obcych.

Koordynator mgr Małgorzata Skalska