Dzień Praw Człowieka w projekcie Good Act Epidemic

good act epidemic logo

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia – w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka (PDPCz).

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest dokumentem przełomowym, który głosi niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej – niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. Dostępny w ponad 500 językach, jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

Z okazji tego dnia, uczniowie naszej szkoły, realizujący pod okiem Pań Katarzyny Adamus i Kingi Płaciszewskiej projekt Good Act Epidemic wykonali prezentacje, do obejrzenia których zapraszamy w zakładce „Z życia szkoły – Prace uczniów”.