Drugi stopień alarmowy BRAVO

grafika - znak z wykrzyknikiemZgodnie z zaleceniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w związku z wprowadzonym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugim stopniem alarmowym BRAVO (zgodnie z Zarządzeniem nr 132 z dnia 13.05.2022 r. Prezesa Rady Ministrów) oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego, decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie, w okresie 16.05.22 – 31.05.22 wprowadzony został zakaz wstępu osób postronnych na teren szkoły (obejmujący również boiska, przyszkolne place zabaw oraz siłownię plenerową).