Drogi Rodzicu! Przygotuj swoje dziecko na przyjście do szkoły…

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

1. Objaśnij obowiązujące na terenie szkoły nowe zasady zachowania bezpieczeństwa i przyczynę ich wprowadzenia;

2. Przypominaj, że należy:

– zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły,

– często i dokładnie myć ręce ciepłą wodą,

– zakładać maseczkę/przyłbicę poza salą lekcyjną i każdorazowo na polecenie nauczyciela,

– zachowywać dystans,

– stosować się do próśb i poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3. Przypominaj, że nie powinno:

– wymieniać się przyborami szkolnymi/innymi przedmiotami z kolegami/koleżankami;

– zmieniać miejsca pracy/opuszczać sali bez zgody nauczyciela

– przynosić do szkoły zabawek/zbędnych przedmiotów