Walne Zebranie Członków – Rodziny z Białołęki zapraszamy

związek dużych rodzin, logo

Trudno szukać dzielnicy w Warszawie z tak liczną  reprezentacją rodzin z dziećmi jak u nas na Białołęce. Co roku osiedla się tu coraz więcej rodzin z dziećmi. Czy nasza dzielnica jest przygotowana na zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji i rozwoju w godnych warunkach? Czy rodziny z 3 lub więcej dziećmi mogą liczyć na pomoc? Czy dobro dzieci jest priorytetem dla władz w Białołęce?

Zapraszamy wszystkich rodziców z Białołęki do udziału w spotkaniu nt: Czy możemy mieć realny wpływ na politykę prorodzinną na Białołęce?

Termin: 13.11.2019 r. (środa)  godz.19:00

Miejsce: sala spotkań przy kościele p. w. Narodzenia NMP, ul. Klasyków 21/23 w Warszawie

W zebraniu wezmą udział zaproszeni Radni Dzielnicy oraz przedstawiciel Związku Dużych Rodzin 3 PLUS, który przedstawi działalność Związku.

By skutecznie działać oraz stać się partnerem w rozmowach z różnymi instytucjami, a przede wszystkim samorządem musimy mieć formalną reprezentację.

Dlatego podczas spotkania odbędzie się Wyborcze, Walne Zebranie Członków Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koła na Białołęce.

Plan spotkania

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie działalności ZDR Trzy Plus, Karty Dużych Rodzin, Lini 3Plus, Aplikacji mobilej.
  5. Polityka prorodzinna w gminie.
  6. Wybór Przewodniczącego oraz członków Zarządu Koła.
  7. Dyskusja nt. działalności Koła.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Koła.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.