Informacje ogólne

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 02.03.2018 r.

Wymagane dokumenty (zgłoszenia, wnioski wraz załącznikami) przyjmowane będą wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ul.Sprawnej 35 a.

Szczegółowe informacje dot. procesu rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

Informacja dla rodziców. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 (pdf 137 kB)