Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów rekrutujących się do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Szanowni Państwo, rodzice kandydatów do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej!

Zapraszamy na spotkanie z dyrekcją szkoły w dniu 25.02.2020 roku o godzinie 17.30 w budynku przy ulicy Sprawnej 35 A.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące procesu elektronicznej rekrutacji, zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Będą mieli Państwo możliwość obejrzenia budynków, do których w obecnym roku szkolnym uczęszczają dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I.