Potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane do klasy IV sportowej

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Osoby zakwalifikowane do klasy sportowej prosimy o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy sportowej w formie elektronicznej na załączonym druku. Podpisany przez rodzica i zeskanowany dokument należy przesłać na adres sekretariatu do 16 czerwca 2020 r.

sekretariat@sp154.waw.pl

Potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane do klasy IV sportowej (pdf 165 kB)