Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

plakat - centrum rozwoju twojego potencjału TOGO

Centrum zapewnia pomoc psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych, w ramach kompleksowej usługi z zakresu konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnych i grupowych.

Doświadczeni specjaliści Centrum są przygotowani do prowadzenia szerokiego spektrum terapii obejmujących m.in. problemy kryzysu rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej samooceny, trudności wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adaptacyjnych dzieci wychowujących się w domach dziecka bądź rodzinach zastępczych.

Ośrodek oferuje również wsparcie dla nieletnich rodziców.

Opieką Centrum są objęci Pacjenci do 21. roku życia oraz ich rodziny i opiekunowie prawni.

Świadczenia Ośrodka są finansowane ze środków NFZ.

Umówienie konsultacji nie wymaga skierowania lekarskiego.