Samorząd uczniowski

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

 

Przewodniczący: Jakub Ścioch 7F

Zastępca: Zuzanna Jurek 7G

Sekretarz: Anna Sujkowska 7G

 

Sekcja Rozrywkowa:

Opiekun: p. Jolanta Glinka

Przewodniczący: Jagoda Bartoś 7F

Zastępca: Emilia Zawistowska 7C

Andreea Vasile 5E

Jakub Ścioch 7F

Julka Pliszka 7F

Klaudiusz Piec 7F

Zosia Borecka 7A

Ola Łojek 7F

 

Sekcja Porządkowa:

Przewodniczący: Adrian Zawadzki 7C

Zastępca: Jagoda Bartoś 7F

Andrzej Cieśla 6A

Maksymilian Traczuk 4A

Bartosz Wałachowski 7G

 

Sekcja Prasy i Radiowęzeł:

Opiekun: p. Magdalena Drob, p. Ewa Kozakowska

Przewodniczący: Julka Pliszka 7F

Zastępca: Ola Łojek 7F

Zuzanna Jurek 7G

Jakub Ścioch 7F

Dział Historyczny:

Julka Pliszka 7F

 

Sekcja Internetowa (strona szkoły i telewizja Leśna Polanka)

Opiekun: p. Magdalena Modrzewska

 

Sekcja Sportowa

Opiekun: p. Krzysztof Łojek, p. Mateusz Cybulski

Przewodniczący: Adrian Zawadzki 7C

Róża Olszewska 7F

Jagoda Bartoś 7F

Aleksandra Łojek 7F

Julia Pliszka 7F

Andreea Vasile 5E

 

Sekcja Artystyczna

Opiekun: p. Beata Ignaczak

Przewodnicząca: Ania Sujkowska 7G

Zastępca: Jagoda Bartoś 7F

Róża Olszewska 7F

Julia Pliszka 7F

Aleksandra Łojek 7F

Andreea Vasile 5E

Emilia Zawistowska 7C

Zosia Borecka 7A

 

Sekcja Gastronomiczna

Opiekun: p. Patrycja Przywara

Przewodniczący: Jakub Ścioch 7F

Zastępca: Adrian Zawadzki 7C

Julia Pliszka 7F

Aleksandra Łojek 7F

Klaudiusz Piec 7F

Jagoda Bartoś 7F

Róża Olszewska 7F

Ania Sujkowska 7G

Emilia Zawistowska 7C

 

Sekcja Teatralna

Opiekun: p. Agnieszka Grabara

Przewodnicząca: Zofia Borecka 7A

Zastępca: Jakub Ścioch 7F

 

Spotkania Samorządu odbywają się co środę na pierwszej przerwie obiadowej (11.25 – 11.45) w sali 110.