Karta zapisu dziecka do szkoły

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci przyjętych do tworzonych oddziałów przedszkolnych (20/21)!

Prosimy Państwa o wypełnienie Karty zapisu dziecka do szkoły i złożenie w sekretariacie (Sprawna 35a) lub przesłanie na adres: sekretariat@sp154.waw.pl  (skanu bądź zdjęcia podpisanego dokumentu) w terminie do 31 lipca.

Dokument dostępny będzie także w sekretariacie szkoły.

Dane zawarte w Karcie zapisu są niezbędne celem zarejestrowania ucznia w systemie e-sekretariat.

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci przyjętych do tworzonych klas I (20/21)!

Poniżej znajdują się dwa dokumenty:

1) Karta zapisu dziecka od szkoły (pdf 159 kB)

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (pdf 181 kB)

Dane zawarte w Karcie zapisu są niezbędne celem zarejestrowania ucznia w systemie e-sekretariat.

Wniosek wypełniają wyłącznie osoby zainteresowane opieką świetlicową w roku szkolnym 20/21.

Prosimy Państwa o wypełnienie dokumentów i złożenie w sekretariacie (Sprawna 35a) lub przesłanie na adres: sekretariat@sp154.waw.pl  (skanu bądź zdjęcia podpisanego dokumentu) w terminie do 31 lipca.

Dokumenty dostępne będą także w sekretariacie szkoły.