Dyżur wakacyjny – rekrutacja – zmiany

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor szkoły generuje (jeżeli taka konieczność zaistnieje, na prośbę rodzica wyrażoną w e-mailu skierowanym na adres: sekretariat@sp154.waw.pl lub w wiadomości wysłanej poprzez dziennik Librus na konto: sekretariat, pracownik B.R.) hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (dla rodziców dzieci uczęszczających obecnie do oddziału przedszkolnego w SP 154 poprzez dziennik elektroniczny Librus).

W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor ustala telefonicznie z rodzicami sposób przekazania hasła.

Prosimy kierować prośby o wydanie hasła w dniach 23-25 marca!

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne. Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

* Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły