Druki

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (pdf 915 kB)

Wzór wypełniania wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (pdf 476 kB)

Jednorazowe oświadczenie o odbieraniu dziecka ze szkoły (pdf 59kB)

Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze szkoły (pdf 51 kB)

Oświadczenie rodzica ucznia klasy II, dotyczące nauki pływania (pdf 62)

Karta zapisu do szkoły (proszę drukować jednostronnie) (pdf 287 kB)

Karta zgłoszenia na dyżur opiekuńczo – wychowawczy (pdf 227 kB)