TERMIN

UWAGI

I półrocze od 01.09.2016r.

do 31.01.2017r.

 
II półrocze od 01.02.2017r.

do 23.06.2017r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016r.

/czwartek/

 
Święto Komisji Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 14.10.2016r.
/piątek/
opieka świetlicowa
Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. 31.10.2016

/poniedziałek/

dyżur
Dzień Wszystkich Świętych 01.11.2016

/wtorek/

 
Święto Niepodległości 11.11.2016r.
/piątek/
 
Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2016r.
do 01.01.2017r.
23,27-30.12.2016r.- dyżur
Trzech Króli 06.01.2017r.

/piątek /

 
Ferie zimowe od 13.02.2017r.
do 26.02.2017r.
 
Rekolekcje- dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. 04.2017r.

/poniedziałek-wtorek/

opieka świetlicowa
Wiosenna przerwa świąteczna od 13.04.2017r.
do 18.04.2017r.
13-14,18.04.2017r.- dyżur
Święto Pracy 01.05.2017r.

/poniedziałek/

 
Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. 02.05.2017
/wtorek/
dyżur
Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2017r.
/środa/
 
Dzień Patrona- dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. 16.05.2017r.

/wtorek/

 
Boże Ciało 15.06.2017r.
/czwartek/
 
Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szk. 16.06.2017r.
/piątek/
dyżur
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2016r.
/piątek/
 
Wakacje od 24.06.2017r.
do 31.08.2017r.
 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017:

dla oddz. 0 i kl. I – II godz. 9.00

dla kl. III – IV godz. 10.00

dla kl. V – VI  godz. 11.00

01.09.2016r. /czwartek/  

M. Popławska; K. Mika

A. Nowak

G. Kozakowska

 
Sprzątanie Świata 16.09.2016r. Alu.-M. Popławska

Spr.1- M. Kicior

L.P. – M. Gosiewska

(Spr.2 – B. Rymuszka)

Dzień Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie uczniów klas I 14.10.2016r.
/piątek/
opieka świetlicowa
Apel- Święto Niepodległości 10.11.2016r.

/czwartek/

M. Rydzewska
Warszawski Dzień Dobrego Jedzenia 11.2016r. Alu.- A. Grzybowska

Spr.1- A. Niemirska

Spr.2- A. Siemińska

L.P.- K. Jabłonowski

Szkolny Dzień Integracji 12.2016 E. Rakowska-Trześniak
Tydzień wolontariatu 12.2016r. A. Łyczak
Wigilie klasowe od 16.12.2016r.
do 22.12.2016r.
wychowawcy klas
Jasełka 22.12.2016r. Ks. Michał Chaciński
Bal karnawałowy

dla uczniów z klas I – III

01.2017r. wych. świetlicy
Uroczyste wręczenie nagród za konkursy wewnątrzszkolne dla uczniów oddziałów przedszkolnych i kl. I – VI 31.01.2017r.
/wtorek/22.06.2017r.

/czwartek/

Alu.- A. Skowron

Spr.1-A. Pawłowska

Spr.2-H. Dudycz

L.P.- E. Dziubińska

 

Dzień Talentów 21.03.2017r.

/wtorek /

J. Kuna, K. Szczęśniak
Apel- Święto Konstytucji 3. Maja 28.04.2017r.
/piątek/
E. Kozakowska
Sesja  fotograficzna maj D. Wojtyła
40 lecie nadania imienia; dzień patrona – dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem 16.05.2017r.
/wtorek/
M. Drob

A. Drewnik

I. Marcinkowska – Obuchowska

Dzień Szkoły Bez Przemocy 06.2017r. pedagodzy i psycholodzy
Dzień Sportu 01.06.2017r.
/czwartek/
L.P.– K. Wnorowski

Alu.– A. Drozdowska

Spr.1– A. Sobolewska

Spr. 2 – L. Karasińska

Zakończenie roku szkolnego:

– oddz. przedszk. i kl. I – III godz. 9.00
– klasy IV – VI godz. 10.30

23.06.2017r.

/piątek/

A. Jurek,
A. Grzybowska
E. Marek,

K. Pliszka
E. Pasik,
A. Pytel

SPOTKANIA KADRY PEDAGOGICZNEJ Z RODZICAMI

Spotkania z rodzicami ul. Leśnej Polanki 01.09.2016r.

/czwartek/

17.11.2016r.

/czwartek/

17.01.2017r.

/wtorek/

05.04.2017r.

/środa/

05.06.2017r.

/poniedziałek/

ul. Sprawna 1 01.09.2016r.

/czwartek/

15.11.2016r.

/wtorek/

19.01.2017r.

/czwartek/

03.04.2017r.

/poniedziałek/

07.06.2017r.

/środa/

ul. Sprawna 2 01.09.2016r.

/czwartek/

16.11.2016r.

/środa/

16.01.2017r.

/poniedziałek/

06.04.2017r.

/czwartek/

06.06.2017r.

/wtorek/

ul. Aluzyjna 01.09.2016r.

/czwartek/

14.11.2016r.

/poniedziałek/

18.01.2017r.

/środa/

04.04.2017r.

/wtorek/

08.06.2017r.

/czwartek/

Dni otwarte 12.10.2016r.

/środa/

20.12.2016r.

/wtorek/

09.03.2017r.

/czwartek/

10.05.2017r.

/środa/

INFORMACJA O OCENIE
  I półrocze koniec roku
na miesiąc przed

wystawieniem ocen

16.12.2016r. 09.05.2017r.
na tydzień przed

wystawieniem ocen

09.01.2017r. 02.06.2017r.
uzyskanej na 16.01.2017r. 09.06.2017r.

POPRAWA OCEN

I  półrocze koniec roku
od 17.01.2017r. do 23.01.2017r. od.05.06.2017r. do 09.06.2017r.

EGZAMINY POPRAWKOWE

Podania należy składać do dnia
20.06.2017r.
do godz. 16.00
informacje dotyczące terminu, godz. egzaminu i składu komisji zostaną podane na tablicy informacyjnej szkoły dnia  22.06 po godz. 12.00
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
I półrocze
Rozpoczynająca rok szkolny 30.08.2016r. godz. 9:00
Szkolenie BHP dla nowozatrudnionych nauczycieli 30.08.2016r. godz. 9:30
Rada pedagogiczna i szkoleniowa 13.09.2016r. godz. 16:30
Rada pedagogiczna 29.09.2016r. godz. 16:30
Rada pedagogiczna 20.10.2016r. godz. 16:30
Rada pedagogiczna 23.11.2016r. godz. 16:30
Rada pedagogiczna 19.12.2016r. godz. 16:30
Klasyfikacyjna 24.01.2017r. godz. 16:30
Zatwierdzająca 30.01.2017r. godz. 16:30
II półrocze
Rada pedagogiczna 09.02.2017r. godz. 16:30
Rada pedagogiczna 15.03 2017r. godz. 16:30
Rada pedagogiczna 08.05 2017r. godz. 16:30
Klasyfikacyjna 13.06.2017r. godz. 16:30
Zatwierdzająca 19.06.2017r. godz. 16:30
Podsumowująca 23.06.2017r. godz. 14:00