ŚWIETLICA PRZY UL. ALUZYJNEJ 22


  1. mgr Bogusława Markowska – lider (0b)
  2. mgr Marta Michalak (0c)
  3. mgr Anna Wojtczak – lider ( 1a,1b)
  4. mgr Agnieszka Laskowska (0a)
  5. mgr Daniela Różycka – 12 godz. dyd.
  6. Sylwia Gera – pomoc wychowawcy świetlicy