Jakość powietrza: BARDZO DOBRA

Data pomiaru: 18.05.2018
Godzina pomiaru: 09:40
Pomiar przeprowadziła 5A
Miejsce pomiaru: Leśnej Polanki 63/65
Indeks jakości powietrza - kliknij w buźkę

ŚWIETLICA PRZY UL. LEŚNEJ POLANKI 63/65

  1. mgr Sylwia Adamiuk – klasy IV-VII
  2. mgr Agnieszka Drozdowska – klasy IV-VII
  3. mgr Beata Rychel- ½ etatu- klasy IV-VII
  4. mgr Anita Wykowska –kierownik świetlicy
  5. Grażyna Wójcik  – pomoc wychowawcy świetlicy