biblioteka

 

 

Regulamin gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych

Ogólnopolska Akcja Zaczytani

OGÓLNOPOLSKA AKCJA Zaczytani: oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych!!!

Rok szkolny 2017/2018

ODDAJ KSIĄŻKĘ – STWÓRZ BIBLIOTEKĘ – ZAINSPIRUJ INNYCH

Weź udział w Wielkiej Zbiórce Książek dla małych i dużych pacjentów.

Oddaj książkę w bardzo dobrym stanie, taką którą chciałbyś ofiarować bliskiemu podczas choroby.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Wielkiej Zbiórki Książek 2018 r!

Akcja została objęta Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Praw Pacjenta oraz Prezydentów Zaczytanych miast.

Jeżeli mają Państwo w swoich zbiorach książki w dobrym stanie dla dzieci i młodzieży oraz “czytadła” dla dorosłych dołączcie do Zaczytanego świata i weźcie udział w akcji.

My książki przekażemy do placówek medycznych za pośrednictwem organizatorów, tworząc  kolejne Zaczytane biblioteki dla dzieci i dorosłych.

Ważna informacja dla darczyńców:

 • KSIĄŻKI NIE MOGĄ BYĆ ZNISZCZONE
 • KSIĄŻKI PRZEKAZYWANE SĄ BEZPŁATNIE I SZKOŁA NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU
 • PUNKT ZBIÓRKI: BIBLIOTEKA SZKOLNA ORAZ BUDYNKI PRZY ULICY SPRAWNEJ ORAZ ALUZYJNEJ
 • MIEJSCE ZBIÓRKI JEST OZNAKOWANE SYMBOLEM AKCJI ZACZYTANI
 • CZAS TRWANIA AKCJI : CAŁY ROK SZKOLNY 2017/2018.

Alicja Drążewska

Anna Pupek

Bookcrossing

To społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna  biblioteka, bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003, wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. W światowy ruch bookcrossingu zaangażowało się już ponad siedemset siedemdziesiąt tysięcy ludzi z ponad 130 krajów. Dzięki nim uwolnionych zostało 5 milionów 605 tysięcy 679 książek (dane maja 2009 r.).

Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży ma spopularyzować czytanie. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociąg, ulubiony pub, wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino) jak również w miejscach w tym celu przygotowanych – półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Bookcrossing daje szansę tym, których nie stać na zakup wymarzonej pozycji literackiej, samotnikom i nieśmiałym ułatwia nawiązywanie licznych kontaktów, inicjuje rozmowy, dyskusje. Bookcrossing to forum uwalniaczy książek, na którym można wymieniać się informacjami o najczęstszych miejscach pozostawień, umówić na spotkanie czy przekazać adres nowej półki bookcrossingowej, skomentować dowolny temat. Bookcrossing to uczestnictwo w międzynarodowym ruchu czytelniczym, to również rodzaj elitarnej mody – dzięki której częściej rozmawiamy
o książkach, polecając sobie nawzajem te najlepsze. Bookcrossing to aktywne uczestnictwo młodzieży w Święcie Uwalnianych Książek, to promocja szkół, instytucji, prezentacja umiejętności i możliwości.

 

Weź książkę, przeczytaj i oddaj!!!

Ogólnopolska Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom

OGÓLNOPOLSKA AKCJA Cała Polska czyta dzieciom – spotkania z książką

Rok szkolny 2017/2018

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

Jak co roku kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” koordynowana jest przez nauczycielki bibliotekarki – Alicję Drążewską i Annę Pupek.

Razem z dziećmi odkrywajmy piękno literatury dziecięcej. Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta. Codzienne czytanie rozwija język dziecka, jego wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności słuchania i mówienia, zaspakaja wszystkie jego potrzeby emocjonalne. Jest drogą do zdobywania wiedzy i oświadczenia. Niezwykle ważne w wychowaniu przyszłego czytelnika jest to, by widział on książkę w rękach dorosłych, by rodzic i nauczyciel własnym przykładem zachęcał do czytania dzieci.

Spotkania w ramach głośnego czytania odbywają się w bibliotece przy ul. Leśnej Polanki oraz w budynkach przy ulicy Sprawnej i Aluzyjnej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Już są …. nowości w bibliotece szkolnej !!!

Do biblioteki szkolnej właśnie dotarły książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W bibliotece znaleźć  można nowości, które sami wybieraliście, wypisując swoje propozycje.

Szczegółową listę książek można sprawdzić w kąciku „Nowości biblioteczne”.

Zapraszamy do biblioteki!

„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, 
a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem
– to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”
przysłowie chińskie

Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ” ma na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost  czytelnictwa wśród  uczniów.

Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” jest realizowany jako program wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

PODSTAWA PRAWNA

 • 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zmianami);
 • uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667).

CEL PROGRAMU

Cel Główny – Priorytet 3:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe:    

 1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
 2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
 3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Alicja Drążewska

Anna PupekTo już za nami…

Tysiąc powodów by czytać - ogólnopolski konkurs Empiku

Nasza szkoła bierze udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EMPIKU pod nazwą „Tysiąc powodów, by czytać”.

W tym konkursie nagroda główna to tysiąc wybranych przez nas książek!

Wysłana została praca konkursowa naszej szkoły, która znajduje się w galerii prac konkursowych na stronie: www.empik.com/biblioteki.

Przypominamy, że to ilość głosów oddanych przez internautów zdecyduje o wyłonieniu laureatów. Zaangażujcie uczniów, rodziców i całą lokalną społeczność do oddawania głosów na NASZĄ SZKOŁĘ! Od 2 października do 22 października każdy codziennie może oddać jeden głos!

Głosowanie jest proste, w galerii prac należy wyszukać szkołę i nacisnąć guzik „Zagłosuj”. Nastąpi automatyczne przeniesienie do logowania w serwisie empik.com, po zalogowaniu można oddać głos.

Głosowanie, regulamin i szczegóły:

http://www.empik.com/biblioteki

PROSIMY O GŁOSY!!!

Alicja Drążewska

Anna Pupek

Ogólnopolska akcja Zaczytani 2016/2017

OGÓLNOPOLSKA AKCJA

Zaczytani: oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych!!!

Rok szkolny 2016/2017.

Celem akcji „Zaczytani” jest stworzenie w szpitalnych oddziałach dziecięcych w całym kraju społecznych bibliotek. Ponad to są inicjatorem projektów: Wielka Zbiórka Książek, Zaczytane Ławki, które możemy podziwiać min. przy Pałacu Kultury, Zaczytane Pokoje, Pokoje Terapeutyczne. Organizatorzy szerzą czytelnictwo wśród najmłodszych i zachęcają rodziców pacjentów do czytania. Ważnym elementem akcji jest fakt, że dzieci mogą zabrać wybraną książeczkę do domu, a to pomoże zaszczepić w nich pasję do czytania i pobudzi wyobraźnię. Dzieci będą mogły choć na chwilę zapomnieć o chorobie, przenieść się w świat bajek i marzeń. Wszystkie ważne informacje są dostępne na stronie www.zaczytani.org.

W naszej szkole zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji zbiórki książek dla dzieci i młodzieży. Dajemy dzięki temu książce drugie życie, a jej nowemu czytelnikowi radość.

W roku szkolnym 2016/2017 dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców oraz nauczycieli udało się nam zebrać 250 książek, które przekazaliśmy na rzecz akcji „Zaczytani”.

Z całego serca wszystkim DZIĘKUJEMY!!!!
Ważna informacja dla darczyńców:
KSIĄŻKI NIE MOGĄ BYĆ ZNISZCZONE.
KSIĄŻKI PRZEKAZYWANE SĄ BEZPŁATNIE I SZKOŁA NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.
PUNKT ZBIÓRKI : BIBLIOTEKA SZKOLNA
UL. LEŚNEJ POLANKI, SPRAWNA I ALUZYJNA
CZAS TRWANIA AKCJI: CAŁY ROK SZKOLNY 2016/2017

Danuta Gierczak

Wielka liga czytelników 2017

Za nami pierwszy etap konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 Zaangażowanie naszych szkolnych Czytelników było ogromne.  Jesteśmy pełni podziwu dla wiedzy, jaką zaprezentowali nasi uczniowie.

TO ZA NAMI:

Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli 10 sprawności w pierwszym etapie, mogli wziąć udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do półfinału. W wyniku tego testu wyłoniliśmy po troje zawodników na obydwu poziomach (kl. 1-3 i 4-6), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym i przechodzą do wojewódzkiego półfinału.

Z przyjemnością informuję, iż najwięcej punktów w szkolnym etapie konkursu WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW otrzymali uczniowie:

Klasy 1-3
1. Julia Bartosiewicz IIIC
2. Kalina Romańska IIIC
3. Gustaw Jakubik IID

Klasy 4-6
1.Katarzyna Matejuk VIG
2.Zuzanna Otrębska VIG
3.Zuzanna Jurek VIG

TO PRZED NAMI:

Półfinał wstępnie zaplanowany na 21 kwietnia 2017 r.

Książki półfinałowe:

Kl. 1-3 – Bohaterski miś Bronisławy Ostrowskiej
w całości dostępna online Wolne lektury
Kl. 4-6 – Tomek na Czarnym Lądzie Alfreda Szklarskiego

Koordynator szkolny

Danuta Gierczak

Ogólnopolska akcja Cała Polska czyta dzieciom

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

Jak co roku kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” koordynowana jest przez nauczycielki bibliotekarki Alicję Drążewską, Danutę Gierczak i Annę Pupek.

Razem z dziećmi odkrywajmy piękno literatury dziecięcej. Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta. Codzienne czytanie rozwija język dziecka, jego wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności słuchania i mówienia, zaspakaja wszystkie jego potrzeby emocjonalne – psychiczne, umysłowe i moralne. Jest drogą do zdobywania wiedzy i doświadczenia. Niezwykle ważne w wychowaniu przyszłego czytelnika jest to, by widział on książkę w rękach dorosłych, by rodzic i nauczyciel własnym przykładem zachęcał dzieci do czytania.

Spotkanie autorskie z Ewą Świerżewską

Spotkanie autorskie z Ewą Świerżewską odbyło się 13 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00

Miejsce: stołówka szkolna

Uczestnicy: uczniowie klas IV

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Ewa Świerżewska – założycielka portalu Qlturka, promotorka czytelnictwa, kultury  i zdrowego, sportowego, rodzinnego życia, a także tłumaczka. Współautorka książek: „Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu” i  „Co czytali sobie, kiedy byli mali?”. Autorka książki „Aktywni razem. Pomocnik pozytywnego rodzicielstwa”.  Pani Ewa wraz z rodziną podróżuje rowerem po Polsce i Europie. O jej wyprawach możemy przeczytać m.in. w czasopiśmie podróżniczym „Rowertour”.

Podczas spotkania była możliwość zakupienia książki z autografem w cenie 25 zł.

Autorzy o książce Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu”

„Jak z sukcesem realizować plany? Dwójka przyjaciół, przypadkowe odkrycie i niełatwy cel do zrealizowania. Okazuje się jednak, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to wszystko jest możliwe – i to bez czarodziejskiej różdżki.

Pewnego dnia Baśka i Kuba przez przypadek odkrywają, że poruszająca się na wózku inwalidzkim Klara z 5c ma szansę, by zacząć chodzić. Na przeszkodzie stoją jednak ogromne koszty operacji, których rodzice dziewczynki nie są w stanie pokryć. W głowach przyjaciół rodzi się pomysł, jak włączyć się w zbiórkę pieniędzy. Mimo wielu wątpliwości, wynikających często z braku wiedzy i doświadczenia, dzieci układają plan, który następnie, krok po kroku, realizują. Do działania włącza się coraz więcej osób – uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dzięki determinacji, konsekwencji i pomocnym dłoniom, Baśce i Kubie udaje się osiągnąć wyznaczony cel.

Zależało nam na tym, by pokazać, że dzieci też mają moc sprawczą. A jeśli wyznaczą sobie cel i będą konsekwentnie dążyć do jego realizacji, nie zniechęcając się pojawiającymi się trudnościami; jeśli po drodze zarażą innych pomysłem i pozyskają sprzymierzeńców, to wszystko jest możliwe – mówi Ewa Świerżewska. – Chcieliśmy stworzyć książkę promującą postawy prospołeczne i przedsiębiorcze, ukazującą sens działania dla innych, a także korzyści płynące z podejmowania różnych aktywności – dodaje.

Przedsiębiorczość rozumiemy tu jako cechę tych ludzi, którzy mają dużo pomysłów na rozwiązywanie problemów lub tworzenie nowych rzeczy i nie boją się wprowadzać ich w życie – wyjaśnia Łukasz Świerżewski. – Warto, by młodzi czytelnicy rozwijali  ją w sobie! Na książkę składają się dwa elementy poprzeplatane w dziesięciu rozdziałach – tekst literacki, przedstawiający historię pewnego pomysłu, który dwójka przyjaciół postanawia wcielić w życie oraz zbiór pojęć i mechanizmów związanych z przedsiębiorczością i działalnością społeczną, stanowiący skarbnicę wiedzy dla młodego czytelnika. A wszystko to uzupełniają ilustracje Agaty Matraś – nie tylko przedstawiają wydarzenia, ale też stanowią humorystyczny komentarz do tekstu. Podsumowaniem każdego rozdziału jest zadanie dla czytelnika, zachęcające do wykorzystania zdobytej wiedzy i własnych pomysłów.”

Spotkanie autorskie z Tomem Justyniarskim

Spotkanie autorskie z pisarzem Tomem Justyniarskim, autorem nowo wybranej lektury szkolnej pt.: „Psie troski”, odbyło się 27 października 2016 r.

Program zajęć z autorem :

 1. „Psie troski”,  czyli o przyjaźni chłopca i psa ze schroniska.
 2. Co to jest przyjaźń, jak dbać o przyjaźń i miłość?
 3. Jak spełniać swoje marzenia?
 4. Jak pomagać zwierzętom?
 5. Jak myślą i funkcjonują zwierzęta?

Spotkanie dla dzieci to :

– niezapomniane spotkanie z pisarzem oraz możliwość zdobycia autografu w książce;

– inspiracja na całe życie.

„Psie troski” zajęły 1 miejsce w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wybierzmy wspólnie lektury ” i zostały lekturą szkolną . Pokonały one w konkursie m.in. „Harry’ego Pottera”, „Akademię Pana Kleksa”, a nawet „Lessie, wróć!”. Ma też dobre opinie wśród literaturoznawców oraz ludzi kultury. Recenzenci zaznaczają, że książka uczy empatii i miłości oraz jest literacką perełką w stylu współczesnego Sienkiewicza.

Spotkanie autorskie z Barbarą Szelągowską i Moniką Jędrychowską

bs

4 października i 9 listopada uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z pisarką Barbarą Szelągowską i ilustratorką Moniką Jędrychowską. Rozwiązaliśmy wiele zagadek i dowiedzieliśmy się, jak powstało opowiadanie o Kasztanku. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I i II.

Panie przeprowadziły bardzo interesujące zajęcia, dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. W grupie najmłodszych zajęcia były nie tylko nauką, ale również okazją do wspaniałej zabawy. Przedszkolaki przywitały stonogę, która przybyła do dzieci z workiem zagadek dotyczących pór roku. Stonoga opowiedziała również, jak powstaje książka  oraz jak należy o nią dbać. Dzieci starsze obejrzały film przedstawiający poszczególne etapy powstawania ilustracji do książek oraz łączenia tekstu z ilustracjami.

Na koniec spotkania uczniowie mogli porozmawiać z gośćmi oraz zakupić książeczkę pt. „Kasia i Daniel na tropie…” z dedykacją od autorki i ilustratorki. Spotkanie minęło w miłej atmosferze i zachęciło dzieci zarówno do czytania, jak i do własnej twórczości.

Kolejne spotkania już wkrótce.

Bądźcie gotowi Drodzy Czytelnicy.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Bibliotekarki

Program Przecinek i kropka - GŁOSUJCIE NA NASZĄ SZKOŁĘ!!!

przecinek_kropka

Nasza szkoła bierze udział w programie Przecinek i Kropka na stronie www.empik – akcja wsparcia dla bibliotek w szkołach podstawowych.

We wrześniu została zgłoszona nasza placówka. Wspólnie z dziećmi koła bibliotecznego wykonaliśmy i wysłaliśmy pracę konkursową. Przedstawia ona Uśmiechniętą książkę, a w niej pociąg wiozący w swoich wagonikach radosne książki.

Głosujemy do 6 listopada na stronie:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154

Każdy może oddać jeden głos codziennie!

Zwycięstwo leży w Naszych -Drodzy Rodzice i Nauczyciele – rękach. A przecież jest nas tak dużo. I znajomych przecież posiadamy…

Kochani, warto głosować, gdyż jest szansa otrzymania 1000 wybranych przez nas książek do biblioteki szkolnej.

Bardzo, bardzo dziękujemy za każdy oddany przez Was głos.

LICZYMY NA WAS !!!

Bibliotekarki

Ogólnopolska akcja Zaczytani

OGÓLNOPOLSKA AKCJA ZACZYTANI: ODDAJ KSIĄŻKĘ, STWÓRZ BIBLIOTEKĘ, ZAINSPIRUJ INNYCH!!!

Rok szkolny 2016/2017

Celem akcji „Zaczytani” jest stworzenie w szpitalnych oddziałach dziecięcych w całym kraju społecznych bibliotek. Organizatorzy akcji dzięki min. naszemu wsparciu i zaangażowaniu stworzyli ponad 250 bibliotek w szpitalach, hospicjach i domach dziecka. Ponad to są inicjatorem projektów: Wielka Zbiórka Książek, Zaczytane Ławki, które możemy podziwiać min. przy Pałacu Kultury, Zaczytane Pokoje, Pokoje Terapeutyczne. Organizatorzy szerzą czytelnictwo wśród najmłodszych i zachęcają rodziców pacjentów do czytania. Ważnym elementem akcji jest fakt, że dzieci mogą zabrać wybraną książeczkę do domu, a to pomoże zaszczepić w nich pasję do czytania i pobudzi wyobraźnię. Dzieci będą mogły choć na chwilę zapomnieć o chorobie, przenieść się w świat bajek i marzeń. Wszystkie ważne informacje są dostępne na stronie www.zaczytani.org.

W naszej szkole zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji zbiórki książek dla dzieci i młodzieży. Dajemy dzięki temu książce drugie życie, a jej nowemu czytelnikowi radość.

W roku szkolnym 2015/2016 dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców oraz nauczycieli udało się nam zebrać 420 książek, które przekazaliśmy na rzecz akcji Zaczytani.

Z całego serca wszystkim DZIĘKUJEMY!!!!

Ważna informacja dla darczyńców:

KSIĄŻKI NIE MOGĄ BYĆ ZNISZCZONE.

KSIĄŻKI PRZEKAZYWANE SĄ BEZPŁATNIE I SZKOŁA NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

PUNKT ZBIÓRKI : BIBLIOTEKA SZKOLNA, UL. LEŚNEJ POLANKI 63/65

CZAS TRWANIA AKCJI : CAŁY ROK SZKOLNY 2016/2017

Akcja Czytam sobie

czytam_sobie

Wspierajmy dzieci w czytaniu dla przyjemności pokazując im, ile radości dają książki.

Celem Akcji „Czytam sobie” jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą, a nauka czytania może być radosna i ciekawa.

Miłość do książek trzeba rozbudzać od najmłodszych lat, ponieważ na naukę czytania nigdy nie jest za wcześnie.

Nasza szkoła w zeszłym roku szkolnym brała udział w projekcie „Czytam sobie w bibliotece” jako jedna z 900 bibliotek z całej Polski, która go realizowała.

Ten nowy pomysł na promocję czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników przypadł im do gustu. Dlatego w tym roku szkolnym 2016/17 odbywać się będą  zajęcia animacyjne wokół tej literatury.  Dzieci w twórczy sposób zinterpretują literaturę korzystając z takich form wyrazu jak animacja, plastyka czy teatr.

Mam nadzieję, że zajęcia zachęcą dzieci do samodzielnego czytania, a przede wszystkim czytanie zaczną kojarzyć z przyjemnością!

Czytam sobie to seria powstała z myślą o dzieciach, które zaczynają czytać. Prowadzi młodego czytelnika od składania liter do płynnego czytania. Pozwala dziecku szybko poczuć smak sukcesu. Sukcesu z pierwszej przeczytanej książki. Sukcesu szkolnego, który będzie skutkiem ubocznym. Namawiamy do czytania dzieciom i pomagania im w nauce samodzielnego czytania. Czytanie to nie tylko przyjemność. Dzięki książkom lepiej rozumiemy świat i siebie wzajemnie.

POZIOM 1

b01„Wyprawa na biegun”
Tekst: Rafał Witek, Ilustracje: Ewa Poklewska-Koziełło

„Wyprawa na biegun” to opowieść o ekspedycji Roalda Amundsena w roku 1911, zakończona zdobyciem bieguna południowego. Wraz z członkami ekspedycji przedzieramy się przez mroźną Antarktydę, witamy z pingwinami i pędzimy psim zaprzęgiem. Solidna dawka przygody i wiedzy!

*

b02„Syrop maga Abrakabry”

Tekst: Wojciech Widłak, Ilustracje: Anna Sędziwy

Mag Abrakabra jest bardzo ambitny. Marzy o tronie. Aby pozbyć się panującego sułtana Abdulli, sięga po magię. Jego plan jednak szybko legnie w gruzach…

*

b03„Marta i ufoludek”
Tekst: Wojciech Widłak, Ilustracje: Ewa Poklewska-Koziełło

Marta z klasy Ib chodzi na zajęcia plastyczne do Domu Kultury. Pewnego dnia przytrafia jej się bardzo dziwna przygoda – w jej życiu niespodziewanie pojawia się tajemniczy przyjaciel…

*

POZIOM 2

b04„Mur”
Tekst: Rafał Witek, Ilustracje: Dorota Łoskot-Cichocka

Jest rok 1989. Lili mieszka z rodzicami w Berlinie Zachodnim. Nie może zrozumieć, dlaczego miasto jest podzielone. Tata zaczyna opowiadać historię…

*

b05„Walizka pana Hanumana”
Tekst: Rafał Witek, Ilustracje: Emilia Dziubak

Tej wiosny jest wyjątkowo brzydka pogoda, pada deszcz i wieje wiatr. Daria trochę się nudzi. Wszystko zmieni się, kiedy przez miasto przejedzie tabor cyrkowy, zostawiając za sobą tajemniczą starą walizkę.

*

b06„Maja na tropie jaja”
Tekst: Rafał Witek, Ilustracje: Emilia Dziubak

Papudze uciekło złote jajo! I co terrraz? – martwi się papuga. Na szczęście u jej boku dzielnie kroczy kilkuletnia Maja, obiecując odnalezienie cennej zguby. Wespół z dzielną załogą statku docierają na bezludną wyspę, by zamiast jaja odnaleźć coś zupełnie innego…

*

POZIOM 3

b07„Apollo 11”
Tekst: Ewa Nowak, Ilustracje: Tomek Kozłowski

„Apollo 11” to opowieść o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu w roku 1969. Wraz z trzema amerykańskimi astronautami wsiadamy na pokład statku Apollo 11, startujemy, przyspieszenie rakiety wbija nas w fotel i w końcu lądujemy na Księżycu. Duża dawka faktów i odkrywanie tajemnic kosmosu

*

b08„Szarka”
Tekst: Ewa Nowak, Ilustracje: Anna Wielbut

Tytułowa Szarka to młody wilczek, który trafia pod opiekę do kilkuletniej Gabrysi. Spędzająca zimowe ferie u dziadków na wsi dziewczynka podobnie jak oni nie podejrzewa prawdziwego pochodzenia zwierzęcia, żywiąc przekonanie, że Szarka to mały piesek… W jedną z ciemnych zimowych nocy o wilczka upominają się jednak członkowie jego rodziny…

*

b09„Człowiek z czerwoną chorągiewką”
Tekst: Paweł Beręsewicz, Ilustracje: Tomek Kozłowski

Fakty o początkach motoryzacji i pierwszych samochodach!

*

Wśród nowych tytułów:

Poziom 1

 • „Syrop maga Abrakabry”, Wojciech Widłak, ilustracje Anna Sędziwy;
 • „Baba Jaga na deskorolce”, Zbigniew Dmitroca, ilustracje Joanna Furgalińska;

Poziom 2

 • „Robot Robert”, Zofia Stanecka, ilustracje Emilia Dziubak;
 • „Tytus w cyrku”, Joanna Olech, ilustracje Autorki;

Poziom 3

 • „Pokój NIEgościnny”, Grzegorz Kasdepke, ilustracje Daniel de Latour;
 • „Psotnice podwórkowe”, Rafał Witek, ilustracje Zosia Dzierżawska;

Każda książka z osobna to równie błyskotliwa i wciągająca opowiastka o niepowtarzalnym stylu i charakterze. Czytanie ma dawać poczucie sukcesu – stąd naklejki i dyplom sukcesu w książkach. Poszczególne pozycje z serii rozwijają kompetencje językowe dziecka w ramach umiejętności, które posiada.

Więcej informacji o książkach oraz trwającej Akcji „Czytam sobie” na www.czytamsobie.pl.

Wkrótce kolejne tytuły w serii.czytam_new

Alicja Drążewska

Nauczyciel bibliotekarz