ŚWIETLICA PRZY UL. LEŚNEJ POLANKI 63/65

 1. mgr Sylwia Adamiuk, klasy IV – VI
 2. mgr Beata Rychel, klasy IV – VI

ŚWIETLICA PRZY UL. SPRAWNEJ 28

 1. mgr Daria Sulich (3g)
 2. Agnieszka Dziwisz – Wójcicka (3a, 3d)
 3. mgr Małgorzata Owczarz 1/2 etatu (2g, 3b)
 4. mgr Anna Pupek ½ etatu (3f)
 5. mgr Danuta Gierczak ½ etatu (3f)
 6. mgr Ewa Paszke (3e)
 7. mgr Ewa Getka  (3c)
 8. Alina Sawluk – pomoc wychowawcy świetlicy ½ etatu
 9. Małgorzata Bogusz – pomoc wychowawcy świetlicy

ŚWIETLICA PRZY UL. SPRAWNEJ 35A

 1. mgr Marzena Kowalska I (2c)
 2. mgr Tatiana Jagielska (zastępstwo) II (3i)
 3. mgr Małgorzata Bańkowska III (2d)
 4. mgr Wiktor Szymanski IV (3h)
 5. mgr Agnieszka Dyk V (2f)
 6. mgr Tatiana Jagielska VI (2e)
 7. mgr Małgorzata Kozieniec VII (2b)
 8. mgr Agnieszka Dyk / mgr Anita Wykowska X (2a)

 1. ŚWIETLICA PRZY UL. ALUZYJNEJ 22
 2. mgr Bogusława Markowska – lider (0b)
 3. mgr Marta Michalak (0c)
 4. mgr Anna Wojtczak – lider ( 1a,1b)
 5. mgr Agnieszka Laskowska (0a)
 6. mgr Daniela Różycka – 12 godz. dyd.
 7. Sylwia Gera – pomoc wychowawcy świetlicy