AKCJE, KAMPANIE, PROJEKTY, PROGRAMY – ROK SZKOLNY 2014/2015


Program Insta.Ling

Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi bierze udziału w IV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół w celu nauki ortografii.

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Terapeuta pedagogiczny przydziela słówka, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling daje bezpłatny dostęp do systemu dla  uczniów i rodziców.

Czas trwania Programu to rok szkolny 2014/2015.
Każdej grupie terapeuta przydziela pulę słówek do nauki na najbliższy tydzień lub dwa. To na tych słówkach pracują uczniowie, korzystający z Insta.Ling. Gdy pula słówek ulegnie wyczerpaniu, tzn. gdy uczniowie opanują je w sposób dostateczny, nauczyciel dodaje kolejną grupę słówek do puli początkowej.
Dziecko rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym dziecko dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo można posłuchać wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut, dzięki czemu unika się monotonii i znużenia dziecka.

Program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności indywidualnie do dziecka. Dzięki temu z jednej strony dziecko nie traci czasu na słówka, które już dobrze zna, a z drugiej poziom trudności nie jest zawyżony.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia radzi sobie z nią każde dziecko. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki mogą jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

Uczniowie systematycznie pracujący w programie Insta.Ling  na podstawie rejestru sesji z systemu otrzymują  raz w miesiącu bardzo dobre lub celujące oceny za pracę domową.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.instaling.pl

Bezpieczny Puchatek

Szkoła nasza przystąpiła do akcji Klub Bezpiecznego Puchatka!

Jest  to program edukacyjny, skierowany do pierwszoklasistów.  Uświadamia on uczniom, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku. Program jest tworzony z pomocą Biura Prewencji, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Będzie on uzupełnieniem przeprowadzanych przez wychowawców lekcji o bezpieczeństwie uczniów.

Program Wars i Sawa

 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przyznało naszej szkole CERTYFIKAT Prezydenta m.st. Warszawy WARS I SAWA, co stanowi potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.
Podstawowym założeniem programu WARS i SAWA jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowanego rozwoju.
Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych kładzie główny nacisk na doskonalenie procesu dydaktyczno – wychowawczego nastawionego na zaspokojenie potrzeb intelektualnych uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu z równoczesnym promowaniem ich osiągnięć, wyszukiwanie talentów,  motywowanie do zdobywania wiedzy i rozwijanie zainteresowań.

 Dotychczasowe działania realizowane w naszej szkole w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych:
– realizacja programów autorskich,
– szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, m.in. koło matematyczne, polonistyczne, plastyczne, historyczne, muzyczne, sportowe i in.,
– rozbudowana oferta konkursów szkolnych, możliwość rozwijania umiejętności społecznych w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego,
– opieka specjalistów,
– imprezy szkolne promujące uzdolnienia uczniów (np. Dzień Talentów, Z-factor),
– indywidualizacja nauczania – zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 Nasi uczniowie z klasy III D i I C w tym roku szkolnym biorą udział w warszawskim programie pilotażowym Wars i Sawa grają w szachy.

 Program jest częścią ogólnopolskiego projektu Edukacja poprzez szachy w szkole.

W dniu 08.06.2014 r. uczniowie naszej szkoły  reprezentowali naszą szkołę na Turnieju Finałowym Edukacja przez Szachy w Szkole. Zawody odbyły się w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 119 im. Józefa Piłsudskiego ul. Klimatyczna 1, Warszawa- Wesoła.

Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st.Warszawy

Nauczyciele z edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych realizują program Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy.
W ramach tego programu realizują następujące obszary tematyczne:

a). Ochrona  powietrza.
b). Ochrona przed hałasem.
c). Ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie.
d). Segregacja odpadów i recykling.
e). Zdrowy styl życia.

W klasach są przeprowadzane pogadanki, zajęcia edukacyjne zarówno w salach jak i w terenie, nauka rozpoznawania i odróżnianie roślin, podpatrywanie życia zwierząt. Obserwujemy gatunki roślin na podstawie klucza (Flora Wiosenna Lasów). Zimą dokarmiamy ptaki – współpraca z Leśniczymi.  Wyjeżdżamy na warsztaty ekologiczne najczęściej do Wilanowa. Prowadzimy własne hodowle roślin. Omawiamy także działania prozdrowotne, uczymy się jak segregować śmieci, zbieramy eletrośmieci, baterie, makulaturę.
Mamy swoje kąciki przyrodnicze, często robimy gazetki ścienne i wystawy. Uczniowie prezentują dla społeczności szkolnej przedstawienia i różnego rodzaju wystawy.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele biorą udział w różnych konkursach o tematyce ekologicznej i wielokrotnie zdobywamy nagrody.

Cała Polska czyta dzieciom

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”

 Dorośli zapewne zachowali w swej pamięci taką ilustrację z dzieciństwa: Kilkoro dzieci bliziutko pani o wielkiej urodzie, w staroświeckiej sukni. Otwarta księga – pani czyta dzieciom, a one w zachwycie słuchają. Tak pokazywano kiedyś piękno i sens dobrego wychowania.

 Dziś coraz rzadziej rodzice opowiadają dzieciom baśnie, a telewizja i internet skutecznie wypierają głośne czytanie. Zapewne z tego powodu na początku naszego wieku trzeba było zorganizować akcję Cała Polska czyta dzieciom, aby przypomnieć o dobroczynnych skutkach głośnego czytania, zwłaszcza jeśli czyta się dzieciom pół godziny dziennie.

 Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” ma zachęcić dorosłych do codziennego czytania dzieciom dla przyjemności, ponieważ w dzisiejszym świecie mediów tylko w ten sposób można wychować czytelnika.
Chodzi tu zresztą nie tylko o kolejną przeczytaną książkę, ale o wspólnie spędzony czas, budowanie więzi i zaufania, możliwość pytań i rozmowy. Jest to świetny moment do wspólnej zabawy i śmiechu, ale też do prowadzenia rozmów.

 Mądre książki są nośnikami ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość, staje się sprawą być albo nie być społeczeństwa i państwa.

 Głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości:

– lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami  we współczesnym świecie,

– czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów,

– czytanie jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości masowej kultury.

 Propagując akcję Cała Polska czyta dzieciom, nie wahałam się i postanowiłam również skorzystać z tej szansy i włączyć do jej realizacji nie tylko uczniów z klas młodszych, ale i również dzieci przedszkolne.

 Do tego programu zostali włączeni uczniowie klas I- VI oraz dzieci z oddziałów  przedszkolnych –  cykl spotkań ( zajęcia edukacyjne ) dla oddziałów przedszkolnych – Książka dla maluszka. Kraina bajek – ( zajęcia adaptacyjne dla przyszłego młodego czytelnika ).

 Głośne czytanie przez rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły zorganizowaliśmy popołudniami w bibliotece szkolnej. Do akcji z chęcią przyłączyła się świetlica szkolna – propagując czytanie w swoich salach.

 Cele spotkań:

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno słowa pisanego,
 • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych dzieci,
 • Utrwalenie potrzeby stałego kontaktu z książką
 • Właściwe korzystanie z książek ( mycie rąk, nie zaginanie kartek, właściwe miejsce do oglądania czy czytania, odkładanie na wyznaczone miejsce),
 • Rozumienie konieczności szanowania książek,
 • Docenianie znaczenia książki w życiu człowieka, jej rola poznawcza,
 • Zwrócenie uwagi na różnorodność książek ( tematyka ),

 To my – rodzice i wychowawcy- czytajmy dzieciom na głos!

 

Warszawa, dn. 19. 11. 2014 r.

Alicja Drążewska

nauczyciel bibliotekarz

Mleko w szkole

ORGANIZACJA PRZEBIEGU AKCJI „SZKLANKA MLEKA” W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

 1. Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka.
 2. Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z następujących źródeł: dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych oraz dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych.
 3. Mleko dostarczane jest do szkoły 3 razy w tygodniu: we wtorki, środy i czwartki. Każdy uczeń, za zgodą rodziców / prawnych opiekunów, może bezpłatnie spożywać mleko na terenie szkoły w czasie przerwy śniadaniowej lub podwieczorkowej, w godzinach:
 • przerwa śniadaniowa – godz. 9.35 – 9.50
 • przerwa podwieczorkowa – godz. 15.15 – 15.30
 1. Uczniowie spożywają śniadanie lub podwieczorek w obecności nauczyciela, w sali, w której skończyli lekcje. W tym czasie mają możliwość wypicia mleka z kartonika.
 2. Mleko dostarczane jest do sal lekcyjnych przez pracownika szkoły.
 3. Ze względów bezpieczeństwa uczeń nie może opuścić sali z niedopitym bądź pełnym kartonikiem mleka.
 4. Po skończonym śniadaniu dyżurny zbiera puste kartoniki i wyrzuca je do dużego kosza na korytarzu, bądź przekazuje pani woźnej.
 5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i przebywające w świetlicy szkolnej mogą spożywać mleko o dowolnej porze, w sali zajęciowej, pod opieką wychowawcy.
 6. Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy mają lekcję w czasie trwania przerwy śniadaniowej lub podwieczorkowej przechodzą z uczniami do stołówki szkolnej i tam nadzorują spokojne spożywanie posiłku, postępując wg wskazówek zawartych wyżej.
 7. Niewykorzystane kartoniki mleka nauczyciele przekazują do pokoju nauczycielskiego.
 8. W przypadku, gdy nauczyciel podczas przerwy śniadaniowej / podwieczorkowej ma ustalony dyżur, po zakończeniu posiłku przez uczniów wychodzi z sali, zamyka ją i realizuje go
  w ustalonym miejscu.

Owoce w szkole

Nasza szkoła bierze udział w programie „Owoce w szkole”.

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

(źródło: owocewszkole.com)

Pola Nadziei

Akcja „Pola Nadziei” w Szkole Podstawowej Nr 154

Jak wszyscy wiemy nasza szkoła bardzo chętnie i z pełnym zaangażowaniem włącza się w wszelkie akcje, których celem jest pomoc osobom potrzebującym. Tym bardziej nie mogło być inaczej, jeśli mowa jest o akcji „POLA NADZIEI 2014”. W dniach 15-16 października uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami posadzili pola żonkili będące znakiem solidarności z osobami chorymi – podopiecznymi Ośrodka Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie.

Aby pole nadziei mogło powstać nasi uczniowie wraz z rodzicami zakupili sadzonki żonkili, które następnie osobiście posadzili. Również dyrekcja, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły wsparli niniejszą akcję angażując się w nią całym sercem.

To właśnie uczniowie, poprzez swój udział dają dowód na to, że takie akcje mają sens. Niektórzy uważają, że dzieci nie mają siły sprawczej, że nie mają możliwości pomagania innym. Zaangażowanie dzieci w niniejszą pokazuje, że nawet najmłodsi są w stanie pomóc. Jeśli nie bezpośrednio – pracując z potrzebującymi, to na pewno w sposób pośredni – „siejąc” nadzieję. Dla ludzi chorych jest ona – bardzo często – najważniejsza.

Pozostaje Nam trzymać kciuki za lekką zimę i przyjazną wiosnę, abyśmy mogli za kilka miesięcy obserwować budzące się do życia „pola nadziei”