Konsultacje dyrekcji odbywają się

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie

przez sekretariat szkoły.

Telefon: 22 811 23 81