ODDZIAŁOWE / KLASOWE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

rok szkolny 2017 / 2018

oddział przedszkolny 0a

wychowawca: Katarzyna Beniuk

przedmiot nauczyciel
wychowanie przedszkolne Katarzyna Beniuk
język angielski Elżbieta Marek
rytmika Monika Jaroszyńska
religia Kamil Beniuk

 

oddział przedszkolny 0b

wychowawca: Bożena Sachrajda

przedmiot nauczyciel
wychowanie przedszkolne Bożena Sachrajda
język angielski Elżbieta Marek
rytmika Monika Jaroszyńska
religia Kamil Beniuk

 

oddział przedszkolny 0c

wychowawca: Agnieszka Liwska-Jankiewicz

przedmiot nauczyciel
wychowanie przedszkolne Agnieszka Liwska-Jankiewicz
język angielski Elżbieta Marek
rytmika Monika Jaroszyńska
religia Kamil Beniuk

 

klasa 1a

wychowawca: Katarzyna Mika

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Katarzyna Mika
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
edukacja muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
język angielski Elżbieta Marek
religia Kamil Beniuk

 

klasa 1b

wychowawca: Małgorzata Popławska

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Małgorzata Popławska
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
edukacja muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
język angielski Elżbieta Marek
religia Kamil Beniuk

 

klasa 1c

wychowawca: Agnieszka Pawłowska

nauczyciel wspomagający: Anna Mielczarek

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Agnieszka Pawłowska
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
edukacja muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
rewalidacja Anna Mielczarek
język angielski Kinga Płaciszewska
religia Kamil Beniuk

 

klasa 1d

wychowawca: Agnieszka Nowak

nauczyciel wspomagający: Maria Poślada

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Agnieszka Nowak
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
edukacja muzyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
język polski dla uczniów cudzoziemskich
rewalidacja Maria Poślada
język angielski Kinga Płaciszewska
etyka Aneta Jurek
religia Kamil Beniuk

 

klasa 2a

wychowawca: Agnieszka Skowron

nauczyciel wspomagający: Tomasz Dyk

przedmiot nauczyciel
edukacja plastyczna

edukacja informatyczna

wychowanie fizyczne

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności

Agnieszka Skowron

 

edukacja polonistyczna
edukacja matematyczna
edukacja społeczna

edukacja przyrodnicza

edukacja techniczna
edukacja muzyczna Krzysztof Szczęśniak
rewalidacja Tomasz Dyk
język angielski Elżbieta Marek
religia Kamil Beniuk

 

klasa 2b

wychowawca: Anna Grzybowska

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Anna Grzybowska
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
edukacja muzyczna Krzysztof Szczęśniak
język angielski Elżbieta Marek
etyka Aneta Jurek
religia Kamil Beniuk

 

klasa 3a

wychowawca: Barbara Rymuszka

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Barbara Rymuszka
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
edukacja muzyczna Monika Jaroszyńska
język angielski Elżbieta Marek
etyka Lidia Karasińska
religia ks.Michał Chaciński

 

klasa 3b

wychowawca: Aldona Parzuchowska

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Aldona Parzuchowska
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
edukacja muzyczna Monika Jaroszyńska
język angielski Elżbieta Marek
religia ks.Michał Chaciński

 

klasa 3c

wychowawca: Aneta Jurek

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Aneta Jurek
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
edukacja muzyczna Monika Jaroszyńska
język angielski Elżbieta Marek
etyka Lidia Karasińska
religia ks.Michał Chaciński

 

klasa 3d

wychowawca: Lidia Karasińska

nauczyciel wspomagający: Małgorzata Owczarz

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Lidia Karasińska
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
rewalidacja Małgorzata Owczarz
edukacja muzyczna Monika Jaroszyńska
język angielski Elżbieta Marek
etyka Lidia Karasińska
religia ks.Michał Chaciński

 

klasa 3e

wychowawca: Beata Zagórowska

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Beata Zagórowska
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
edukacja muzyczna Monika Jaroszyńska
język angielski Elżbieta Marek
religia ks.Michał Chaciński

 

klasa 3f

wychowawca: Aneta Sobolewska

nauczyciel wspomagający: Tomasz Grzesik

przedmiot nauczyciel
edukacja polonistyczna Aneta Sobolewska
edukacja matematyczna
edukacja społeczna
edukacja przyrodnicza
edukacja plastyczna
edukacja techniczna
edukacja informatyczna
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
edukacja muzyczna Monika Jaroszyńska
język angielski Elżbieta Marek
religia Kamil Beniuk

 

klasa 4a

wychowawca: Klaudia Romaniuk

nauczyciel wspomagający: Marzena Tokarska

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Mariola Piekarska
język angielski Katarzyna Adamus
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

godzina wychowawcza

Klaudia Romaniuk
informatyka Wiktor Szymański
przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Mateusz Cybulski
rewalidacja Marzena Tokarska
wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
etyka Tomasz Dyk
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 4b

wychowawca: Joanna Falkowska

nauczyciel wspomagający: Anita Drewnik-Sobczak

przedmiot nauczyciel
język polski Mariola Piekarska
język angielski Kinga Płaciszewska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Klaudia Romaniuk
informatyka Wiktor Szymański
przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia

godzina wychowawcza

Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Mateusz Cybulski
rewalidacja Anita Drewnik-Sobczak
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego Ewa Waszkiewicz
wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 4c

wychowawca: Mariola Piekarska

przedmiot nauczyciel
język polski

godzina wychowawcza

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Mariola Piekarska
język angielski Kinga Płaciszewska

Katarzyna Adamus

matematyka Michał Nowakowski
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Mateusz Cybulski
wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 4d

wychowawca: Milena Zachariasz

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Mariola Piekarska
język angielski Kinga Płaciszewska

Katarzyna Adamus

matematyka Michał Nowakowski
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne

godzina wychowawcza

Milena Zachariasz
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki Gabriela Kozakowska
wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 4e

wychowawca: Dorota Wojtyła

przedmiot nauczyciel
język polski Mariola Piekarska
język angielski Katarzyna Adamus
matematyka

godzina wychowawcza

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Dorota Wojtyła
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Milena Zachariasz
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego Ewa Waszkiewicz
wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 4f

wychowawca: Wiktor Szymański

przedmiot nauczyciel
język polski Magdalena Drob
język angielski Kinga Płaciszewska

Katarzyna Adamus

matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Małgorzata Brożek
informatyka

godzina wychowawcza

Wiktor Szymański
przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Milena Zachariasz
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego Ewa Waszkiewicz
wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 4g

wychowawca: Kamila Kruszyńska-Kowalczyk

przedmiot nauczyciel
język polski

godzina wychowawcza

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Kamila Kruszyńska-Kowalczyk
język angielski Kinga Płaciszewska

Katarzyna Adamus

matematyka Klaudia Romaniuk
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Milena Zachariasz
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki Klaudia Romaniuk

Dorota Wojtyła

wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
religia Patrycja Przywara

 

klasa 4h

wychowawca: Małgorzata Skalska

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Agnieszka Grabara
język angielski

godzina wychowawcza

Małgorzata Skalska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Klaudia Romaniuk
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Milena Zachariasz
wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
religia Patrycja Przywara

 

klasa 4i

wychowawca: Ewa Klefas

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Ewa Kozakowska
język angielski Katarzyna Adamus
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Klaudia Romaniuk
informatyka Wiktor Szymański
przyroda

godzina wychowawcza

Ewa Klefas
historia Joanna Falkowska
technika Artur Łyczak
plastyka Jolanta Glinka
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Milena Zachariasz
wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Siemaszko-Gralicka
religia Artur Łyczak

 

klasa 5a

wychowawca: Anna Lis-Radosz

nauczyciel wspomagający: Agnieszka Warchala

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Magdalena Drob
język angielski Artur Pytel
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Ewa Pasik
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Adam Leśków
historia i społeczeństwo Dariusz Weber
technika Jolanta Glinka
plastyka

godzina wychowawcza

Anna Lis-Radosz
muzyka Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Krzysztof Jabłonowski
rewalidacja Małgorzata Owczarz
język polski dla uczniów cudzoziemskich Ewa Kozakowska
wychowanie do życia w rodzinie Monika Lewkowicz
religia Patrycja Przywara

 

klasa 5b

wychowawca: Monika Jaroszyńska

nauczyciel wspomagający: Izabela Kozłowska

przedmiot nauczyciel
język polski Magdalena Drob
język angielski Małgorzata Skalska
matematyka Ewa Pasik
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Maria Gosiewska
historia i społeczeństwo Dariusz Weber
technika Jolanta Glinka
plastyka

godzina wychowawcza

Anna Lis-Radosz
muzyka

godzina wychowawcza

Monika Jaroszyńska
wychowanie fizyczne Jarosław Glinicki
rewalidacja Izabela Kozłowska
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki Gabriela Kozakowska
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego Agnieszka Nowak
wychowanie do życia w rodzinie Monika Lewkowicz
etyka Tomasz Dyk
religia Artur Łyczak

 

klasa 5c

wychowawca: Magdalena Drob

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

godzina wychowawcza

Magdalena Drob
język angielski Artur Pytel

Daniel Mielcarek

matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Ewa Pasik
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

przyroda Maria Gosiewska
historia i społeczeństwo Dariusz Weber
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Łojek
etyka Tomasz Dyk
religia Artur Łyczak

 

klasa 5d

wychowawca: Katarzyna Pliszka

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Magdalena Drob
język angielski Katarzyna Pliszka

Daniel Mielcarek

matematyka Ireneusz Okrasa
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

przyroda Maria Gosiewska
historia i społeczeństwo Dariusz Weber
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Sylwester Kolibabski – chłopcy

Krzysztof Wnorowski – dziewczynki

godzina wychowawcza Katarzyna Pliszka
wychowanie do życia w rodzinie Monika Lewkowicz
religia Artur Łyczak

 

klasa 5e

wychowawca: Daniel Mielcarek

przedmiot nauczyciel
język polski Andrzej Glinka
język angielski Daniel Mielcarek

Katarzyna Pliszka

matematyka Ireneusz Okrasa
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Maria Gosiewska
historia i społeczeństwo Dariusz Weber
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Wnorowski
godzina wychowawcza Daniel Mielcarek
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego Ewa Waszkiewicz
wychowanie do życia w rodzinie Monika Lewkowicz
etyka Tomasz Dyk
religia Artur Łyczak

 

klasa 5f

wychowawca: Ewa Kozakowska

przedmiot nauczyciel
język polski

godzina wychowawcza

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Ewa Kozakowska
język angielski Artur Pytel

Małgorzata Skalska

matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Ireneusz Okrasa
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

przyroda Maria Gosiewska
historia i społeczeństwo Joanna Falkowska
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Jabłonowski
wychowanie do życia w rodzinie Kamil Beniuk
religia Artur Łyczak

 

klasa 5g

wychowawca: Jarosław Glinicki

przedmiot nauczyciel
język polski Kamila Kruszyńska-Kowalczyk
język angielski Artur Pytel

Małgorzata Skalska

matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Ireneusz Okrasa
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

przyroda Adam Leśków
historia i społeczeństwo Joanna Falkowska
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne

godzina wychowawcza

Jarosław Glinicki
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego Agnieszka Nowak
wychowanie do życia w rodzinie Kamil Beniuk
religia Patrycja Przywara

 

klasa 6a

wychowawca: Dariusz Weber

nauczyciel wspomagający: Kalina Makowska

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Andrzej Glinka
język angielski Katarzyna Pliszka
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Gabriela Kozakowska
informatyka Wiktor Szymański
przyroda Lech Sęktas
historia i społeczeństwo

godzina wychowawcza

Dariusz Weber
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Jarosław Glinicki
rewalidacja Kalina Makowska
wychowanie do życia w rodzinie Kamil Beniuk
etyka Tomasz Dyk
religia Patrycja Przywara

 

klasa 6b

wychowawca: Andrzej Glinka

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

godzina wychowawcza

Andrzej Glinka
język angielski Małgorzata Skalska

Katarzyna Pliszka

matematyka Ewa Pasik
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

przyroda Lech Sęktas
historia i społeczeństwo Joanna Falkowska
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Jarosław Glinicki – dziewczynki

Krzysztof Wnorowski – chłopcy

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki Małgorzata Brożek
religia Patrycja Przywara

 

klasa 6c

wychowawca: Ewa Pasik

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Andrzej Glinka
język angielski Katarzyna Pliszka
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

godzina wychowawcza

Ewa Pasik
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia i społeczeństwo Joanna Falkowska
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Mateusz Cybulski
religia Patrycja Przywara

 

klasa 6d

wychowawca: Maria Gosiewska

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Małgorzata Rydzewska
język angielski Katarzyna Pliszka
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Gabriela Kozakowska
informatyka Krzysztof Fit
przyroda

godzina wychowawcza

Maria Gosiewska
historia i społeczeństwo Joanna Falkowska
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Łojek
religia Artur Łyczak

 

klasa 6e

wychowawca: Gabriela Kozakowska

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Małgorzata Rydzewska
język angielski Daniel Mielcarek
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

godzina wychowawcza

Gabriela Kozakowska
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Maria Gosiewska
historia i społeczeństwo Joanna Falkowska
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Jabłonowski
wychowanie do życia w rodzinie Kamil Beniuk
etyka Tomasz Dyk
religia Artur Łyczak

 

klasa 6f

wychowawca: Krzysztof Łojek

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Małgorzata Rydzewska
język angielski Katarzyna Pliszka
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Dorota Wojtyła
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Ewa Klefas
historia i społeczeństwo

wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Falkowska
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne

godzina wychowawcza

Krzysztof Łojek
język polski dla uczniów cudzoziemskich Agnieszka Grabara
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 6g

wychowawca: Krzysztof Wnorowski

przedmiot nauczyciel
język polski Kamila Kruszyńska-Kowalczyk
język angielski Katarzyna Pliszka
matematyka Michał Nowakowski
informatyka Krzysztof Fit
przyroda Agnieszka Siemaszko-Gralicka
historia i społeczeństwo Joanna Falkowska
technika Jolanta Glinka
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne

godzina wychowawcza

Krzysztof Wnorowski
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego Ewa Waszkiewicz
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki Gabriela Kozakowska
wychowanie do życia w rodzinie Monika Lewkowicz
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 7a

wychowawca: Agnieszka Grabara

nauczyciel wspomagający: Edyta Rakowska-Trześniak

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

godzina wychowawcza

Agnieszka Grabara
język angielski Artur Pytel
język hiszpański Dorota Nagłowska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Marta Mańkowska
informatyka Wiktor Szymański
biologia Lech Sęktas
chemia Ewa Klefas
fizyka Katarzyna Hetmann
geografia Adam Leśków
historia Dariusz Weber
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Jabłonowski – chłopcy

Krzysztof Łojek – dziewczęta

doradztwo zawodowe Joanna Różanowska
rewalidacja Edyta Rakowska-Trześniak
wychowanie do życia w rodzinie Joanna Falkowska
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 7b

wychowawca: Artur Pytel

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Agnieszka Grabara
język angielski

godzina wychowawcza

Artur Pytel
język hiszpański Dorota Nagłowska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Gabriela Kozakowska
informatyka Wiktor Szymański
biologia Lech Sęktas
chemia Ewa Klefas
fizyka Katarzyna Hetmann
geografia Adam Leśków
historia Dariusz Weber
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Jabłonowski – chłopcy

Krzysztof Łojek – dziewczęta

wychowanie do życia w rodzinie Joanna Falkowska
religia Małgorzata Kozieniec

 

klasa 7c

wychowawca: Lech Sęktas

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Agnieszka Grabara
język angielski Daniel Mielcarek

Małgorzata Skalska

język hiszpański Dorota Nagłowska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Małgorzata Brożek
informatyka Wiktor Szymański

Krzysztof Fit

biologia

godzina wychowawcza

Lech Sęktas
chemia Ewa Klefas
fizyka Katarzyna Hetmann
geografia Adam Leśków
historia Dariusz Weber
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Wnorowski – chłopcy

Krzysztof Łojek – dziewczęta

wychowanie do życia w rodzinie Joanna Falkowska
religia Patrycja Przywara

 

klasa 7d

wychowawca: Krzysztof Fit

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Małgorzata Rydzewska
język angielski Daniel Mielcarek
język hiszpański Dorota Nagłowska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Dorota Wojtyła
informatyka

godzina wychowawcza

Krzysztof Fit
biologia Lech Sęktas
chemia Ewa Klefas
fizyka Katarzyna Hetmann
geografia Adam Leśków
historia Dariusz Weber
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Jabłonowski – chłopcy

Mateusz Cybulski – dziewczęta

wychowanie do życia w rodzinie Joanna Falkowska
religia Patrycja Przywara

 

klasa 7e

wychowawca: Mateusz Cybulski

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Kamila Kruszyńska-Kowalczyk
język angielski Artur Pytel
język hiszpański Dorota Nagłowska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Dorota Wojtyła
informatyka Wiktor Szymański
biologia Lech Sęktas
chemia Ewa Klefas
fizyka Katarzyna Hetmann
geografia Adam Leśków
historia Dariusz Weber
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Jabłonowski – chłopcy
wychowanie fizyczne

godzina wychowawcza

Mateusz Cybulski – dziewczęta
wychowanie do życia w rodzinie Joanna Falkowska
religia Patrycja Przywara

 

klasa 7f

wychowawca: Adam Leśków

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Ewa Kozakowska
język angielski Małgorzata Skalska
język hiszpański Dorota Nagłowska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Małgorzata Brożek
informatyka Wiktor Szymański
biologia Lech Sęktas
chemia Ewa Klefas
fizyka Katarzyna Hetmann
geografia

godzina wychowawcza

Adam Leśków
historia Dariusz Weber
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Wnorowski – dziewczęta

Jarosław Glinicki – chłopcy

wychowanie do życia w rodzinie Monika Lewkowicz
religia Patrycja Przywara

 

klasa 7g

wychowawca: Jolanta Glinka

przedmiot nauczyciel
język polski

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego

Ewa Kozakowska
język angielski Daniel Mielcarek
język hiszpański Dorota Nagłowska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

Małgorzata Brożek
informatyka Wiktor Szymański
biologia Lech Sęktas
chemia Ewa Klefas
fizyka Katarzyna Hetmann
geografia Adam Leśków
historia Dariusz Weber
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Wnorowski – dziewczęta

Jarosław Glinicki – chłopcy

godzina wychowawcza Jolanta Glinka
doradztwo zawodowe Joanna Różanowska
wychowanie do życia w rodzinie Joanna Falkowska
religia Patrycja Przywara

 

klasa 7h

wychowawca: Małgorzata Brożek

przedmiot nauczyciel
język polski Kamila Kruszyńska-Kowalczyk
język angielski Artur Pytel
język hiszpański Dorota Nagłowska
matematyka

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki

godzina wychowawcza

Małgorzata Brożek
informatyka Wiktor Szymański
biologia Lech Sęktas
chemia Ewa Klefas
fizyka Katarzyna Hetmann
geografia Adam Leśków
historia Dariusz Weber
plastyka Anna Lis-Radosz
muzyka Krzysztof Szczęśniak
wychowanie fizyczne Krzysztof Łojek – dziewczęta

Krzysztof Wnorowski – chłopcy

zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego Ewa Waszkiewicz
doradztwo zawodowe Joanna Różanowska
wychowanie do życia w rodzinie Monika Lewkowicz
religia Patrycja Przywara