rok szkolny 2016/2017

kl. I a
wychowawca – Agnieszka Skowron

nauczyciel wspomagający – Tomasz Dyk

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Agnieszka Skowron edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
edukacja muzyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Tomasz Dyk rewalidacja
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. I b

 wychowawca – Anna Grzybowska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Anna Grzybowska edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
edukacja muzyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Kinga Płaciszewska j.angielski
Patrycja Przywara religia

 

kl. II a

 wychowawca – Barbara Rymuszka

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Barbara Rymuszka edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. II b

 wychowawca – Aldona Parzuchowska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Aldona Parzuchowska edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. II c

 wychowawca – Aneta Jurek

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Aneta Jurek edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
 zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. II d

 wychowawca – Lidia Karasińska

nauczyciel wspomagający – Karolina Krawiec

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Lidia Karasińska edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Karolina Krawiec rewalidacja
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. II e

 wychowawca – Beata Zagórowska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Beata Zagórowska edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. II f

 wychowawca – Alicja Siemińska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Alicja Siemińska edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. II g

 wychowawca – Aneta Sobolewska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Aneta Sobolewska edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

  

kl. III a

 wychowawca – Agnieszka Niemirska

nauczyciel wspomagający – Marzena Tokarska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Agnieszka Niemirska edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Marzena Tokarska rewalidacja
Małgorzata Skalska j.angielski
ks. Michał Chaciński religia

 

kl. III b

 wychowawca – Agnieszka Pawłowska

nauczyciel wspomagający – Anita Drewnik

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Agnieszka Pawłowska edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Anita Drewnik rewalidacja
Małgorzata Skalska j.angielski
ks. Michał Chaciński religia

 

kl. III c

 wychowawca – Bożena Sachrajda

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Bożena Sachrajda edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Małgorzata Skalska j.angielski
ks. Michał Chaciński religia

 

kl. III d

 wychowawca – Agnieszka Liwska – Jankiewicz

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Agnieszka Liwska – Jankiewicz edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Małgorzata Skalska j.angielski
ks. Michał Chaciński religia

 

kl. III e

 wychowawca – Monika Kicior

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Monika Kicior edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Małgorzata Skalska j.angielski
ks. Michał Chaciński religia

 

kl. III f

 wychowawca – Jolanta Kuna

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Jolanta Kuna edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Małgorzata Skalska j.angielski
Kamil Beniuk religia

  

kl. III g

 wychowawca – Agnieszka Nowak

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Agnieszka Nowak edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Małgorzata Skalska j.angielski
Kamil Beniuk religia
Ewa Waszkiewicz nauka j. polskiego dla uczniów cudzoziemskich

 

kl. III h

 wychowawca – Elżbieta Marek

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Elżbieta Marek edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Elżbieta Marek j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. III i

 wychowawca – Hanna Dudycz

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Hanna Dudycz edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna,
zajęcia techniczne
edukacja plastyczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Sabela edukacja muzyczna
Kinga Płaciszewska j.angielski
Kamil Beniuk religia

 

kl. IV a

 wychowawca – Anna Lis-Radosz

nauczyciel wspomagający – Agnieszka Biernacka

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Magdalena Drob

Ewa Waszkiewicz – zajęcia indywidualne

j. polski
Artur Pytel j. angielski
Wioleta Sabela muzyka
Anna Lis-Radosz

Aldona Parzuchowska – zajęcia indywidualne

plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Adam Leśków przyroda
Ewa Pasik

Ireneusz Okrasa – zajęcia indywidualne

matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Jabłonowski wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Anna Lis-Radosz godzina wychowawcza
Magdalena Drob zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j. polski
Ewa Pasik zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka
Agnieszka Biernacka rewalidacja

 

kl. IV b

 wychowawca – Wioleta Sabela

nauczyciel wspomagający – Izabela Kozłowska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Magdalena Drob j. polski
Małgorzata Skalska j. angielski
Wioleta Sabela muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Maria Gosiewska przyroda
Ewa Pasik matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Jarosław Glinicki wychowanie fizyczne
Tomasz Dyk etyka
Artur Łyczak religia
Wioleta Sabela godzina wychowawcza
Magdalena Drob zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Ewa Pasik zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka
Izabela Kozłowska rewalidacja

 

kl. IV c

 wychowawca – Magdalena Drob

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Magdalena Drob j. polski
Daniel Mielcarek

Artur Pytel

j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Maria Gosiewska przyroda
Ewa Pasik matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Jarosław Glinicki – chłopcy

Krzysztof Jabłonowski – dziewczęta

wychowanie fizyczne
Tomasz Dyk etyka
Artur Łyczak religia
Magdalena Drob godzina wychowawcza
Magdalena Drob zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Ewa Pasik zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. IV d

 wychowawca – Katarzyna Pliszka

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Magdalena Drob j. polski
Katarzyna Pliszka
Daniel Mielcarek
j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Maria Gosiewska przyroda
Ireneusz Okrasa matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Sylwester Kolibabski – chłopcy

Krzysztof Wnorowski – dziewczęta

wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Katarzyna Pliszka godzina wychowawcza
Magdalena Drob zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Ireneusz Okrasa zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. IV e

 wychowawca – Daniel Mielcarek

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Andrzej Glinka j. polski
Katarzyna Pliszka
Daniel Mielcarek
j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Maria Gosiewska przyroda
Ireneusz Okrasa matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Wnorowski wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Tomasz Dyk etyka
Daniel Mielcarek godzina wychowawcza
Andrzej Glinka zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Ireneusz Okrasa zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. IV f

 wychowawca – Ewa Kozakowska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Ewa Kozakowska j. polski
Małgorzata Skalska
Artur Pytel
j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Maria Gosiewska przyroda
Ireneusz Okrasa matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Jabłonowski wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Ewa Kozakowska godzina wychowawcza
Ewa Kozakowska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Ireneusz Okrasa zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

  

kl. IV g

 wychowawca – Jarosław Glinicki

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Kamila Kruszyńska j. polski
Małgorzata Skalska
Artur Pytel
j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Adam Leśków przyroda
Ireneusz Okrasa matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Jarosław Glinicki wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Jarosław Glinicki godzina wychowawcza
Kamila Kruszyńska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Ireneusz Okrasa zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. V a

 wychowawca – Dariusz Weber

nauczyciel wspomagający – Kalina Makowska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Andrzej Glinka j. polski
Katarzyna Pliszka j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Leszek Sęktas przyroda
Gabriela Kozakowska matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Jarosław Glinicki wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Tomasz Dyk etyka
Dariusz Weber godzina wychowawcza
Andrzej Glinka zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Gabriela Kozakowska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. V b

 wychowawca – Andrzej Glinka

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Andrzej Glinka j. polski
Edyta Dziubińska
Katarzyna Pliszka
j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Jolanta Kuna historia i społeczeństwo
Leszek Sęktas przyroda
Ewa Pasik matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Wnorowski – chłopcy

Jarosław Glinicki – dziewczęta

wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Andrzej Glinka godzina wychowawcza
Andrzej Glinka zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Ewa Pasik zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. V c

 wychowawca – Ewa Pasik

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Andrzej Glinka j. polski
Edyta Dziubińska
Katarzyna Pliszka
j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Jolanta Kuna historia i społeczeństwo
Leszek Sęktas przyroda
Ewa Pasik matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Mateusz Cybulski wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Ewa Pasik godzina wychowawcza
Andrzej Glinka zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Ewa Pasik zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. V d

 wychowawca – Maria Gosiewska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Małgorzata Rydzewska j. polski
Edyta Dziubińska
Katarzyna Pliszka
j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Jolanta Kuna historia i społeczeństwo
Maria Gosiewska przyroda
Gabriela Kozakowska matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Jabłonowski wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Maria Gosiewska godzina wychowawcza
Małgorzata Rydzewska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Gabriela Kozakowska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. V e

 wychowawca – Gabriela Kozakowska

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Małgorzata Rydzewska j. polski
Daniel Mielcarek j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Jolanta Kuna historia i społeczeństwo
Leszek Sęktas przyroda
Gabriela Kozakowska matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Jabłonowski wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Gabriela Kozakowska godzina wychowawcza
Małgorzata Rydzewska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Gabriela Kozakowska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

  

kl. V f

 wychowawca – Krzysztof Łojek

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Małgorzata Rydzewska j. polski
Katarzyna Pliszka j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Jolanta Kuna historia i społeczeństwo
Leszek Sęktas przyroda
Dorota Wojtyła matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Łojek wychowanie fizyczne
Artur  Łojek religia
Krzysztof Łojek godzina wychowawcza
Małgorzata Rydzewska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Dorota Wojtyła zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. V g

 wychowawca – Krzysztof Wnorowski

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Kamila Kruszyńska j. polski
Katarzyna Pliszka j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Jolanta Kuna historia i społeczeństwo
Leszek Sęktas przyroda
Dorota Wojtyła matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Wnorowski wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Krzysztof Wnorowski godzina wychowawcza
Kamila Kruszyńska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Dorota Wojtyła zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. VI a

 wychowawca – Agnieszka Grabara

nauczyciel wspomagający – Edyta Rakowska – Trześniak

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Agnieszka Grabara

Ewa Waszkiewicz – zajęcia indywidualne

j. polski
Artur Pytel

Edyta Dziubińska – zajęcia indywidualne

j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz

Aldona Parzuchowska – zajęcia indywidualne

plastyka
Dariusz Weber

Jolanta Kuna – zajęcia indywidualne

historia i społeczeństwo
Adam Leśków przyroda
Marta Mańkowska

Dorota Wojtyła – zajęcia indywidualne

matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Łojek wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Agnieszka Grabara godzina wychowawcza
Agnieszka Grabara zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Marta Mańkowska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka
Edyta Rakowska-Trześniak rewalidacja

 

kl. VI b

 wychowawca – Artur Pytel

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Agnieszka Grabara j. polski
Artur Pytel j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Adam Leśków przyroda
Gabriela Kozakowska matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Łojek wychowanie fizyczne
Artur Łyczak religia
Tomasz Dyk etyka
Artur Pytel godzina wychowawcza
Agnieszka Grabara zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Gabriela Kozakowska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. VI c

 wychowawca – Leszek Sęktas

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Agnieszka Grabara j. polski
Edyta Dziubińska

Daniel Mielcarek

j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Leszek Sęktas przyroda
Małgorzata Brożek matematyka
Małgorzata Brożek zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Łojek wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Leszek Sęktas godzina wychowawcza
Agnieszka Grabara zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Małgorzata Brożek zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. VI d

 wychowawca – Krzysztof Fit

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Małgorzata Rydzewska j. polski
Edyta Dziubińska

Daniel Mielcarek

j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Leszek Sęktas przyroda
Dorota Wojtyła matematyka
Krzysztof Fit zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Jabłonowski wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Krzysztof Fit godzina wychowawcza
Małgorzata Rydzewska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Dorota Wojtyła zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. VI e

 wychowawca – Mateusz Cybulski

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Kamila Kruszyńska j. polski
Edyta Dziubińska j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Adam Leśków przyroda
Dorota Wojtyła matematyka
Jolanta Glinka zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Mateusz Cybulski wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Mateusz Cybulski godzina wychowawcza
Kamila Kruszyńska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Dorota Wojtyła zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. VI f

 wychowawca – Adam Leśków

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Ewa Kozakowska j. polski
Małgorzata Skalska

Daniel Mielcarek

j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Adam Leśków przyroda
Małgorzata Brożek matematyka
Dorota Wojtyła zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Mateusz Cybulski wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Adam Leśków godzina wychowawcza
Ewa Kozakowska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Małgorzata Brożek zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. VI g

 wychowawca – Jolanta Glinka

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Ewa Kozakowska j. polski
Edyta Dziubińska j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Adam Leśków przyroda
Małgorzata Brożek matematyka
Jolanta Glinka zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Łojek wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Jolanta Glinka godzina wychowawcza
Ewa Kozakowska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Małgorzata Brożek zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka

 

kl. VI h

 wychowawca – Małgorzata Brożek

nauczyciel przedmiot/rodzaj zajęć
Kamila Kruszyńska j. polski
Artur Pytel j. angielski
Krzysztof Szczęśniak muzyka
Anna Lis-Radosz plastyka
Dariusz Weber historia i społeczeństwo
Maria Gosiewska przyroda
Małgorzata Brożek matematyka
Jolanta Glinka zajęcia komputerowe
Jolanta Glinka zajęcia techniczne
Krzysztof Wnorowski wychowanie fizyczne
Patrycja Przywara religia
Małgorzata Brożek godzina wychowawcza
Kamila Kruszyńska zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  j.polski
Małgorzata Brożek zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 matematyka