Jakość powietrza: BARDZO DOBRA

Data pomiaru: 18.05.2018
Godzina pomiaru: 09:40
Pomiar przeprowadziła 5A
Miejsce pomiaru: Leśnej Polanki 63/65
Indeks jakości powietrza - kliknij w buźkę

ŚWIETLICA PRZY UL. SPRAWNEJ 28


  1. mgr Marta Duchnowska (1a)
  2. Agnieszka Dziwisz – Wójcicka (1b)
  3. mgr Daria Sulich (1c)
  4. mgr Ewa Getka (1d)
  5. mgr Ewa Paszke (2b)
  6. mgr Agata Szablewska (2a)
  7. mgr Daniela Różycka 12 godz. dyd.
  8. Anida Klusek– pomoc wychowawcy świetlicy