ŚWIETLICA PRZY UL. SPRAWNEJ 28


  1. mgr Marta Duchnowska (1a)
  2. Agnieszka Dziwisz – Wójcicka (1b)
  3. mgr Daria Sulich (1c)
  4. mgr Ewa Getka (1d)
  5. mgr Ewa Paszke (2b)
  6. mgr Agata Szablewska (2a)
  7. mgr Daniela Różycka 12 godz. dyd.
  8. Anida Klusek– pomoc wychowawcy świetlicy