ŚWIETLICA PRZY UL. SPRAWNEJ 28


  1. mgr Marta Duchnowska (1a)
  2. Agnieszka Dziwisz – Wójcicka (1b)
  3. mgr Daria Sulich (1c)
  4. mgr Ewa Getka (1d)
  5. mgr Ewa Paszke (2a,2b)
  6. mgr Daniela Różycka 12 godz. dyd.
  7. Anida Klusek– pomoc wychowawcy świetlicy