ŚWIETLICA PRZY UL. SPRAWNEJ 28


  1. mgr Daria Sulich (3g)
  2. Agnieszka Dziwisz – Wójcicka (3a, 3d)
  3. mgr Małgorzata Owczarz 1/2 etatu (2g, 3b)
  4. mgr Anna Pupek ½ etatu (3f)
  5. mgr Danuta Gierczak ½ etatu (3f)
  6. mgr Ewa Paszke (3e)
  7. mgr Ewa Getka  (3c)
  8. Alina Sawluk – pomoc wychowawcy świetlicy ½ etatu
  9. Małgorzata Bogusz – pomoc wychowawcy świetlicy