Jakość powietrza: BARDZO DOBRA

Data pomiaru: 25.05.2018
Godzina pomiaru: 12:00
Miejsce pomiaru: Leśnej Polanki 63/65
Indeks jakości powietrza - kliknij w buźkę

 

Wyniki sprawdzianów osiągnięte przez uczniów

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie

w kolejnych latach przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych były następujące:

 
w1 w2 w3KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ