Wyniki sprawdzianów osiągnięte przez uczniów

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie

w kolejnych latach przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych były następujące:

 
w1 w2 w3KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ