Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego

Program wychowawczo-profilaktyczny

Organizacja procesu integracji w Szkole Podstawowej nr 154…

Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 154…


Aby otworzyć dokument należy na nim kliknąć.

Dokumenty zamieszczone na tej stronie są w formacie pdf. Do otwierania plików pdf służy m.in. bezpłatny program Acrobat Reader, który można pobrać TUTAJ