Samorząd Szkolny

Przewodniczący: Jakub Ścioch 7F

Zastępca: Zuzanna Jurek 7G

Sekretarz: Anna Sujkowska 7G


Sekcja Rozrywkowa
(opiekun p. Jolanta Glinka):

Przewodniczący: Jagoda Bartoś 7F

Zastępca: Emilia Zawistowska 7C

Andreea Vasile 5E

Jakub Ścioch 7F

Julka Pliszka 7F

Klaudiusz Piec 7F

Zosia Borecka 7A

Ola Łojek 7F


Sekcja Porządkowa:

Przewodniczący: Adrian Zawadzki 7C

Zastępca: Jagoda Bartoś 7F

Andrzej Cieśla 6A

Maksymilian Traczuk 4A

Bartosz Wałachowski 7G


Sekcja Prasy i Radiowęzeł
(opiekun p. Magdalena Drob, p. Ewa Kozakowska):

Przewodniczący: Julka Pliszka 7F

Zastępca: Ola Łojek 7F

Zuzanna Jurek 7G

Jakub Ścioch 7F

Dział Historyczny:

Julka Pliszka 7F


Sekcja Internetowa
(strona szkoły i telewizja Leśna Polanka)

Opiekun p. Magdalena Modrzewska


Sekcja Sportowa
(opiekun p. Krzysztof Łojek, p. Mateusz Cybulski):

Przewodniczący: Adrian Zawadzki 7C

Róża Olszewska 7F

Jagoda Bartoś 7F

Aleksandra Łojek 7F

Julia Pliszka 7F

Andreea Vasile 5E


Sekcja Artystyczna
(opiekun p. Beata Ignaczak):

Przewodnicząca: Ania Sujkowska 7G

Zastępca: Jagoda Bartoś 7F

Róża Olszewska 7F

Julia Pliszka 7F

Aleksandra Łojek 7F

Andreea Vasile 5E

Emilia Zawistowska 7C

Zosia Borecka 7A


Sekcja Gastronomiczna
(opiekun p. Patrycja Przywara):

Przewodniczący: Jakub Ścioch 7F

Zastępca: Adrian Zawadzki 7C

Julia Pliszka 7F

Aleksandra Łojek 7F

Klaudiusz Piec 7F

Jagoda Bartoś 7F

Róża Olszewska 7F

Ania Sujkowska 7G

Emilia Zawistowska 7C


Sekcja Teatralna
(opiekun p. Agnieszka Grabara):

Przewodnicząca: Zofia Borecka 7A

Zastępca: Jakub Ścioch 7F


Spotkania Samorządu odbywają się co środę na pierwszej przerwie obiadowej (11.25 – 11.45) w sali 110.