Jakość powietrza: BARDZO DOBRA

Data pomiaru: 18.05.2018
Godzina pomiaru: 09:40
Pomiar przeprowadziła 5A
Miejsce pomiaru: Leśnej Polanki 63/65
Indeks jakości powietrza - kliknij w buźkę

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu Lato w Mieście 2018 rozpoczną się 17 maja od godziny 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci zainteresowanych programem Lato w Mieście logują się w systemie. Loginem jest pesel dziecka, hasło należy utworzyć samodzielnie.

Nowa forma zapisów – informacja zastępcy burmistrza – POBIERZ

Harmonogram zapisów – POBIERZ

Wakacyjne placówki edukacyjne – wykaz – POBIERZ

Informacja zastępcy burmistrza – POBIERZ