Opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 60 zł. należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Handlowy 07 1030 1508 0000 0005 5017 7056. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.


Wniosek o wydanie hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, lipiec – sierpień 2018 r.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec –sierpień 2018 r.

Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 2 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 2 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku


Aby otworzyć dokument należy na nim kliknąć.

Dokumenty zamieszczone na tej stronie są w formacie pdf. Do otwierania plików pdf służy m.in. bezpłatny program Acrobat Reader, który można pobrać TUTAJ