Do wakacji pozostało:

dni
2
4
6
godz.
1
4
min.
0
4
sek.
5
9

***

DZIEŃ OTWARTY, 23.10.2014

Grafik spotkań z wychowawcami klas I, Aluzyjna 22, godz. 17:15 - 19:15

aluzyjna

Grafik spotkań z wychowawcami klas I,Sprawna 28, godz. 17:15 - 19:15

sprawna

Grafik spotkań ze specjalistami, Sprawna 28, Aluzyjna 22, godz. 17:15 - 19:15

specjalisci1

Grafik spotkań z nauczycielami przedmiotów, Sprawna 28, Aluzyjna 22, godz. 17:15 - 19:15

przedmioty1

Grafik spotkań z wychowawcami klas II i III, Leśnej Polanki 63/65, godz. 17:15 - 19:15

klasy2,3

Grafik spotkań z wychowawcami klas IV - VI, Leśnej Polanki 63/65, godz. 17:15 - 19:15

klasy4,5,6

Grafik spotkań ze specjalistami, Leśnej Polanki 63/65, godz. 17:15 - 19:15

specjalisci2

Dyżur dyrekcji i kadry kierowniczej, 17:15 - 19:15

dyrekcja

***

Konsultacje społeczne

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy do wzięcia udziału w KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH dotyczących propozycji zmian prawnych i organizacyjnych zwiększających współpracę pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły a rodzicami i uczniami.

Propozycje te są przedmiotem aktualnych prac w Ministerstwie Edukacji Narodowej
w ramach projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Celem konsultacji jest poznanie punktu widzenia nauczycieli, uczniów i rodziców
na propozycje dotyczące m.in.:

 • zwiększenia wpływu rodziców i uczniów na decyzje dotyczące szkolnego życia
 • pobudzenia współpracy szkół z instytucjami lokalnymi
 • zmian w urządzeniu budynków szkolnych tak, by ułatwiały różnego rodzaju aktywności sprzyjające współpracy w czasie lekcji i poza nimi

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie: www.szkolawspolpracy.pl .  Nad formularzem dostępne są regulamin oraz harmonogram konsultacji w poszczególnych miastach.

Zachęcamy do zabrania głosu w sprawie przyszłości polskich szkół!

Dla szóstoklasistów

Zachęcamy Was i Waszych Rodziców, Drodzy Szóstoklasiści, do zapoznania się z informacjami w zakładce Informator –> Sprawdzian OKE oraz na stronę www.cke.edu.pl.

Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wydało już po raz drugi Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie. Publikacja zawiera aktualne informacje o ofercie m.st. Warszawy skierowanej do rodziców i ich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Informator rodzinny – „Junior w Warszawie” – POBIERZ.

Informator można również pobrać ze strony www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl

Dofinansowanie opieki dla zdrowego dziecka, którego rodzic jest niepełnosprawny

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE – STOŁECZNE CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, IŻ W ROKU 2014 JEST REALIZATOREM PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do opłat za zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez  zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywna zawodowo (tzn. jest zatrudniona lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),
 • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2014 r. wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną (dzieckiem).

 3. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 15%.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej
 • Oświadczenie o wysokości dochodów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci,
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka do żłobka/przedszkola oraz wysokość kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna, W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię

Wzorowy plecak

plecak1plecak2

***

To już za nami…

Ślubowanie klas I, 14.10.2014

DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS I

Uroczystość ślubowania klas I odbędzie się 14 października o godz. 10.00; zbiórka w szkole przy ul. Leśnej Polanki  o godz. 9.15 w wyznaczonej sali:

Ia – 07

Ib – 104

Ic – 011

Id – 09

Ie – 030

If – 111

Ig – 109

Ih – 108

Ii – 107

W tym dniu obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie/spódnica). Po uroczystości fotograf wykona pamiątkowe zdjęcia z wychowawcą. W dniu 14 października zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I organizowane są w świetlicy przy ul. Leśnej Polanki.

Dyżur opiekuńczo - wychowawczy w dniach 13-14.10.2014

Dni 13 – 14.X.2014 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W dniu 13.X.2014 r. nauczyciele pełnią dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 6.30 – 18.00:

 • dla uczniów klas Ia, Ib, Ic, Id, Ie w budynku przy ulicy Leśnej Polanki (sala świetlicowa nr 13)
 • dla uczniów klas If, Ig, Ih, Ii w budynku przy ulicy Aluzyjnej (sala nr 1 – świetlica)
 • dla uczniów  klas II – VI w budynku przy ulicy Leśnej Polanki (sala  świetlicowa nr 13/27)
 • dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w budynku przy ulicy Aluzyjnej  (sala nr 2)

W dniu 14.X.2014 r. nauczyciele pełnią dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godz. 6.30 – 18.00:

 • dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w budynku przy ulicy Aluzyjnej (sala nr 2)
 • dla dzieci z klas I w budynku przy ulicy Leśnej Polanki (sala  świetlicowa nr 13)
 • dla uczniów z klas II – VI w budynku przy ulicy Leśnej Polanki (sala  świetlicowa nr 13)

W tych dniach na obiad wydawana będzie tylko zupa.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, 06.10-12.10.2014

Tydzień Bezpłatnych konsultacji SI, 29.09-05.10.2014

si

*

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W naszej szkole po wakacjach wiele się zmieniło… Dzięki podejmowanym przez dyrekcję staraniom odnowiono tynki strukturalne w budynkach, a także przybyło sporo nowych stojaków na rowery. Był to jeden z  kilku realizowanych elementów koncepcji pracy placówki.

W dniu 17.09.2014 odbyła się we współpracy z biurem Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej  przy ZTM Warszawa akcja promująca zdrowy styl życia i będąca częścią obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w naszej szkole. Każdy uczeń, który przyjechał w tym dniu na zajęcia rowerem otrzymał ulotki dotyczące działań w ramach ETZT oraz pamiątkowe gadżety (książki, płyty, odblaski, torby z logo firmy Veturilo i inne materiały promocyjne). Podczas drugiej zmiany wokół budynku przy ul. Leśnej Polanki zaparkowanych było 100 rowerów!

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu został zainicjowany przez Komisję Europejską w 2002 roku. Zapoczątkowała go unijna komisarz ds. środowiska Margaret Wallström, ustanawiając w 2000 roku Dzień Bez Samochodu. Od tej pory ETZT stało się cyklicznym przedsięwzięciem. Odbywa się on regularnie w dniach od 16 do 22 września.

Celem kampanii jest zachęcanie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń oraz dążenie do ich zmiany poprzez wybieranie alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze lub korzystania z komunikacji miejskiej. Na ten moment w kampanię włączyło się 1785 miast, w tym 126 z Polski. Tegoroczne hasło europejskie to „Nasz ulice, nasz wybór”.

Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu. „Podróż samochodem = stracony czas i pieniądze, stres, korki, hałas oraz spaliny” – to hasło, które na warszawskich autobusach i tramwajach będzie promowało ETZT. 22 września w autobusie, metrze, tramwaju, SKM oraz pociągach Kolei Mazowieckich i WKD w obszarze obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” nie trzeba będzie kasować biletów ZTM. Tego dnia na parkingach P+R będzie możliwe nieodpłatne pozostawienie samochodu. Odbędzie się happening. Jego głównymi atrakcjami będą przejazd „Parlamentarnej Grupy Rowerowej”, Miasteczko Ministerstwa Środowiska, liczne gry i zabawy, m.in. „slalom gigant” i puzzle – układanki obrazkowe z motywami nt. transportu przyjaznemu środowisku i przykładami dobrych praktyk, rebusy. Na miejscu happeningu będzie także możliwość wypożyczenia roweru. Ponadto,  jedno z miejsc parkingowych w okolicach Pałacu Kultury i Nauki będzie zamienione w park. W Warszawie w ramach ETZT odbędą m.in. Dni Transportu Publicznego. Szczegóły podane są na stronie ztm.waw.pl.

ulotka1

ulotka2

Do napisania artykułu wykorzystano teksty źródłowe znajdujące się na stronach:

www.wikipedia.pl

www.mos.gov.pl

www.ztm.waw.pl

www.mobilityweek.eu

Wpłaty na świetlicę

WPŁATY NA ŚWIETLICĘ

DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM (OPŁATA SEMESTRALNA)

Bank Millenium: 64 1160 2202 0000 0002 6764 5350

W tytule prosimy podać:  Nazwisko i imię ucznia, klasa, semestr I

Wpłaty na Radę Rodziców

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW DOKONUJEMY PRZELEWEM

Bank Millenium: 55 1160 2202 0000 0002 6764 5221

W tytule prosimy podać:  Nazwisko i imię ucznia, klasa, miesiąc (np.Jan Kowalski,1h,wrzesień)

Dzwonki 2014/2015

LEKCJA

GODZINA LEKCYJNA

CZAS PRZERW

1

8.00-8.45

5 min.

2

8.50-9.35

15 min.

3

9.50-10.35

5 min.

4

10.40-11.25

20 min.

5

11.45-12.30

5 min.

6

12.35-13.20

20 min.

7

13.40-14.25

5 min.

8

14.30-15.15

15 min.

9

15.30-16.15

5 min.

10

16.20-17.05

10 min.

11

17.15-18.00

5 min.

Konsultacje społeczne - kryteria rekrutacji do warszawskich przedszkoli

przedszkolaki_800

List do Rodziców

list

*

Oferta ubezpieczeniowa

Szanowni Państwo. W załączniku przedstawiamy ofertę ubezpieczenia. Prosimy o zapoznanie się.

Proszę kliknąć TUTAJ, aby pobrać plik.

Obiady w roku szkolnym 2014/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, w miesiącu wrześniu 2014 r. obiady szkolne  będą wydawane od 03.09.2014 r. (tj. środa).

JEDNORAZOWY KOSZT OBIADU:

I DANIE  – 2,00 zł.

II DANIE – 3,50 zł.

CAŁOŚĆ – 5,00 zł.

ROK 2014

IX

Liczba dni obiadowych w miesiącu

20 dni

CENA I DANIA

40,00 zł.

CENA II DANIA

70,00 zł.

CENA CAŁEGO OBIADU

100,00 zł.

DNI NIELICZONE

1-2.IX

 

WPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE
PRZELEWEM

Bank Handlowy: 07 1030 1508 0000 0005 5017 7056

W tytule prosimy podać:  Nazwisko i imię ucznia, klasa, rodzaj obiadu oraz miesiąc, za który
dokonywana jest wpłata(np. Kowalski Jan/3B/I, II danie; cały obiad/09.2014).

ODBIÓR KARNETÓW OBIADOWYCH – pokój za stołówką szkolną
(dotyczy tylko uczniów z budynku przy ul. Leśnej Polanki)
29.09.2014 oraz 01 – 02.09.2014 w godzinach 8:00 – 16:00

Uczniowie z budynków przy ul. Aluzyjnej i ul. Sprawnej otrzymują obiady na podstawie list obiadowych sporządzonych przez kierownika stołówki (karnety obiadowe nie obowiązują).

Deklaracji na obiady szkolne proszę dokonać na najbliższym zebraniu. 

Wychowawcy - klasy - przydział sal

Klasa

Wychowawca

Sala

Ul. Aluzyjna

0a

Paszke Ewa

2

0b

Parzuchowska Aldona

2

1f

Kuna Jolanta

3

1g

Nowak Agnieszka

4

1h

Waszkiewicz Ewa

3

1i

Dudycz Hanna

4

Ul. Sprawna

1a

Niemirska Agnieszka

1

1b

Pawłowska Agnieszka

1

1c

Sachrajda Bożena

2

1d

Liwska-Jankiewicz Agnieszka

3

1e

Siemaszko-Gralicka Agnieszka

4

2e

Marek Elżbieta

3

2f

Gwiazda Ewelina

4

2g

Mika Katarzyna

2

Ul. Leśnej Polanki

2a

Popławska Małgorzata

07

2b

Sabela Wioleta

07

2c

Pupek Anna

09

2d

Skowron Agnieszka

09

3a

Zagórowska Beata

108

3b

Beniuk Katarzyna

109

3c

Jurek Aneta

011

3d

Bartosz Marta

011

3e

Rymuszka Barbara

111

3f

Grzybowska Anna

111

3g

Karasińska Lidia

109

4a

Piekarska Mariola

203

4b

Pytel Artur

104

4c

Sęktas Leszek

202

4d

Fit Krzysztof

206

4e

Adamus Katarzyna

204

4f

Leśków Adam

202

4g

Glinka Jolanta

030

4h

Brożek Małgorzata

103

5a

Rydzewska Małgorzata

207

5b

Kozakowska Ewa

207

5c

Lis-Radosz Anna

017

5d

Wojtyła Dorota

210

5e

Pliszka Katarzyna

204

5f

Drob Magdalena

102

5g

Glinicki Jarosław

S.G.

5h

Mielcarek Daniel

104

6a

Gosiewska Maria

202

6b

Wnorowski Krzysztof

S.G

6c

Glinka Andrzej

203

6d

Pasik Ewa

210

6e

Weber Dariusz

205

*

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2014 r. w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65, w sali gimnastycznej.

Oddziały przedszkolne i klasy I – godz. 8:00.

Klasy II i III – godz. 10:00.

Klasy IV, V, VI – godz. 11:00

Spotkanie dyrekcji z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I

Spotkanie dyrekcji z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65.

Godz. 18:15 – 19:00.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I

Zajęcia odbędą się 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) w godzinach 16:00 – 18:00. Szczegółowy plan poniżej:

adaptacja

Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 dostępny jest TUTAJ – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Zebranie świetlicowe, 01.09.2014, g. 16.00

Dnia 1 września 2014r. o godz. 16.00 zapraszamy do stołówki szkolnej na zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2014/15

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej będą trwały od 28 kwietnia do 20 czerwca 2014 roku. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej będzie można pobrać od dnia 28 kwietnia ze strony szkoły z zakładki: „Aktualności szkoły” oraz „Rekrutacja–>Zapisy do świetlicy 2014/2015” oraz z sal świetlicowych nr 027 przy ul.Leśnej Polanki 63/65,  nr 08 przy ul. Sprawnej 28 oraz  świetlicy przy ul.Aluzyjnej 22.

Wypełnione karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy składać wg następujących wytycznych:

 • karty dzieci z rocznika 2007 i 2008 w sali świetlicowej nr 027 przy ul. Leśnej Polanki 63/65
 • karty dzieci z obecnych oddziałów przedszkolnych w świetlicy przy ul. Aluzyjnej 22
 • karty dzieci z obecnych kl.I w świetlicach 06,08,09 przy ul. Sprawnej 28
 • karty dzieci z obecnych kl.II w świetlicy 013 przy ul. Leśnej Polanki

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  NA ROK SZKOLNY 2014/2015
KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Nowy obwód SP 154

Szanowni Państwo,

Uchwałą  Rady  Miasta  Stołecznego  Warszawy  z  dnia  06.03.2014 r. od  1 września  2014 r. obowiązuje nowy obwód Szkoły Podstawowej nr 154 w Warszawie:

Aluzyjna, Anilinowa, Barszczewskiej, Ceglana, Chęcińska, Chlebowa, Chlubna od nr 2 do 70 i od nr 1 do nr 19, Ciechanowska, Czajki (do skrzyżowania z ul. Przylesie), Ćwiklińskiej, Deseniowa, Dębinki, Dębowa, Dionizosa, Dyliżansowa,  Dzikiej Kaczki, Gąsiorowskiej, Gerberowa, Gladioli, Główna, Gozdawitów, Jędrzejowskiego, Kępa Tarchomińska, Kibiców, Kośby, Kwietniowa, Landwarowska, Leśnej Polanki od nr 14 parzyste i od nr 29 nieparzyste, Lubczyka, Łanowa, Ławnicza, Łączna, Marmurowa, Mielnicka, Mławska, Modlińska od nr  265 nr parzyste i od nr 322 nr nieparzyste, Obrębowa, Osiedle, Osuchowska, Pl. Światowida, Platanowa, Płaska, Pochyła, Poetów, Pomianowska, Przyrzecze, Pstra, Rozłączona, Ruciańska,  Skierdowska, Sortowa, Sprawna od nr 10 parzyste i od 17 nieparzyste, Stasinek, Szawelska, Szydłowiecka, Świerkowa, Tłuchowska, Trąby, Ugorek, Wąska, Wieliszewska, Winorośli, Zamknięta, Zawiślańska, Zbytki, Zielonych Traw,  Żółta.

Informator dla rodziców, którzy planują zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej dostępny jest Informator dla rodziców, którzy planują zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015. 

Informator znajduje się w zakładce: Informator –> Informacje dla rodziców –> Zapis do „0”.

Aby przejść do zakładki z Informatorem wystarczy KLIKNĄĆ TUTAJ

informator0

Informator dla rodziców, którzy planują zapisać dziecko do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej dostępny jest Informator dla rodziców, którzy planują zapisać dziecko do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015. 

Informator znajduje się w zakładce: Informator –> Informacje dla rodziców –> Zapis do klasy I.

Aby przejść do zakładki z Informatorem wystarczy KLIKNĄĆ TUTAJ

informator1