Zawody w karate - I miejsce dla naszej uczennicy

Dzielnicowy Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej - I miejsce dla naszej uczennicy

 

Mazowiecki Konkurs Historyczny - II miejsce dla naszej uczennicy

Uczennica naszej szkoły, Kornelia Matusiak z klasy 6 B,  zajęła II miejsce w Mazowieckim Konkursie Historycznym „Historia i znaczenie Munduru Polskiego w XX wieku”.

Celami konkursu było poznanie przez młodzież najnowszej historii Polski; kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń; próba interpretacji wydarzeń z minionych czasów przez młode pokolenie; rozwijanie wśród młodzieży zdolności plastycznych, literackich oraz technik pozyskiwania informacji.

Serdecznie gratulujemy Kornelii sukcesu!!!

I miejsce w unihokeju w Mistrzostwach Białołęki dla SP 154

Reprezentacja szkoły zajęła pierwsze miejsce w unihokeju chłopców w Mistrzostwach Dzielnicy Białołęka w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Jednocześnie nasza szkoła miała możliwość rywalizacji z pozostałymi siedemnastoma zwycięzcami innych warszawskich dzielnic. Ostatecznie nasza reprezentacja zajęła VI miejsce na ok. 178 szkół w całej Warszawie.

Skład reprezentacji:

 1. Mateusz Troć
 2.  Maksymilian Kwiatkowski
 3. Mateusz Iwańczyk
 4. Bartosz Wałachowski
 5. Michał Bultrowicz
 6. Antoni Golonko
 7. Antoni Wiliński
 8. Szymon Sobiech
 9. Adam Kuźlik
 10. Tymoteusz Szczęsnowicz
 11. Aleksander Marciniak
 12. Mateusz Grzelka
 13. Szymon Jaroszewski
 14. Jan Sadwowski
 15. Jakub Owczarz

Opiekunowie: Krzysztof Wnorowski, Krzysztof Łojek

Zima w Mieście 2018

Pola Nadziei - podziękowania

Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy pragnęli ofiarować swoją pomoc podopiecznym z Ośrodka Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. Dochód ze sprzedaży cebulek żonkili zasilił konto hospicjum. Uczniowie, rodzice, dyrekcja, nauczyciele oraz  pracownicy naszej szkoły wsparli niniejszą akcję angażując się w nią całym sercem. Pozostaje Nam trzymać kciuki za lekką zimę i przyjazną wiosnę, abyśmy mogli za kilka miesięcy obserwować budzące się do życia „Pola nadziei”.

Z pozdrowieniami

Artur Łyczak, Jarosław Rosiński,

 Patrycja Przywara,  Daniela Różycka,  

Anita Wykowska

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy dla SP 154

27 października 2017 r. odbyło się wręczenie Honorowych Wyróżnień Prezydenta m. st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii „Szkoła z pomysłem na … rowerową szkołę”.

O wyróżnienie ubiegało się 50 szkół, a nagrodzono 21 projektów. Jako laureaci wyróżnienia otrzymaliśmy dyplom – Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” oraz prawo do posługiwania się tytułem „Szkoła z pomysłem” przez okres pięciu lat. Założeniem tego programu jest promowanie mocnych stron szkół, ukazywanie wartościowych rozwiązań praktykowane w warszawskich szkołach oraz udostępnianie przykładów dobrych praktyk innym szkołom.

Kalina Makowska

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PREZENTACJĘ

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 „OCHRONA DZIECKA”

POLISA NR 379981

Okres ubezpieczenia 09.09.2017 – 08.09.2018

Forma zgłaszania szkody:

ONLINE – na stronie www.signal-iduna.pl/zglos-szkode należy wybierać Ubezpieczenie NNW

lub

należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia szkody (dostępny na www.signal-iduna.pl) i wysłać na adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Ul. Przyokopowa 31,

01-208 Warszawa

Zawody kolarskie

Dnia 9 września 2017r w naszej szkole odbyły się wyścigi kolarskie w pobliskim lasku. Były to I Mistrzostwa szkoły w kolarstwie górskim czyli MTB. W zawodach wzięło udział 30 zawodników. Rozegrane zostały one w dwóch kategoriach:  klasy 6 i młodsi i klasy 7 i starsi. Zwycięzcami w kategorii młodszej zostali:

 1. Wojtek Stola 5g
 2. Karol Horbaczewski 4b
 3. Piotr Motoszko 6g

Zwycięzcami w kategorii starszej zostali:

 1. Wojtek Błaszak 7e
 2. Piotr Chrostowski absolwent
 3. Maksymilian Kwiatkowski 7h

Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia zawodów a szczególnie zwycięzcom wyników. Serdeczne podziękowania dla nauczycieli Wychowania Fizycznego na Krzysztofa Łojka i Mateusza Cybulskiego i dla Warszawskiego Klubu Kolarskiego (www.wkk.waw.pl) za pomoc przy organizacji zawodów.

Wszystkich chętnych do uprawiania kolarstwa zapraszamy do kontaktu z p. Danielem Wójcikiem trenerem prowadzącym zajęcia.

Telefon kontaktowy 608597385

Małe wielkie historie

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!                                             

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe wielkie historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80., matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość, powstałe w latach 1914-1920.

Muzeum weszło również w posiadanie zbioru kilkuset obiektów związanych z kilkoma rodzinami arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiałów (maszynopis i rękopisy) dotyczących działań wojennych na Północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza Włodzimierza Kwapiszewskiego.

Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.

Ubezpieczenie - tabela dla skarbników

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ochrona Dziecka

Wychowawcy klas czwartych

4a (integracyjna) – Klaudia Romaniuk/Marzena Tokarska

4b (integracyjna) – Joanna Falkowska/Anita Drewnik

4c Mariola Piekarska

4d Milena Zachariasz

4e Dorota Wojtyła

4f Wiktor Szymański

4g Kamila Kruszyńska – Kowalczyk

4h Małgorzata Skalska

4i Ewa Klefas

Podziękowania z Buckingham Palace dla uczniów naszej szkoły

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo, rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania!

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U.60.2017), Art. 312. :

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej;
2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej;
3) kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

Komunikat oświatowy dotyczący organizacji roku 2017/18 

Reforma edukacji - spotkania informacyjne

DRODZY RODZICE!

Kuratorium Oświaty organizuje spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji – rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów.

Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji. Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania.

Kuratorium Oświaty organizuje również dyżury eksperckie, które odbywać się będą we wszystkich rejonach województwa mazowieckiego, we wskazane dni tygodnia, w godz. 10.00 – 18.00.

Dyżury będą pełnić eksperci poszczególnych Wydziałów i Delegatur, których zadaniem jest dostarczenie Państwu aktualnej wiedzy o planowanych zmianach i wdrażanych przepisach oświatowych.

Harmonogram dyżurów eksperckich dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html

Serwis Pomoc dziecku 

Serwis Pomoc Dziecku

Warszawski Ratusz uruchomił serwis internetowy „Pomoc Dziecku”. Rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  mogą znaleźć w nim pełną informację o ofercie pomocy prowadzonych przez miasto placówek w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Pod adresem www.pomocdziecku.um.warszawa.pl swą ofertę prezentują m.in. szkoły specjalne i integracyjne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.

Zamieszczona na stronie wyszukiwarka umożliwia segregowanie ofert m.in. według dzielnicy miasta, w której placówki prowadzą działalność. Po otwarciu danej oferty można znaleźć informacje dotyczące stosowanych przez konkretną placówkę metod terapii, procedury przyjęcia do niej, czy trasy dojazdu.

Na stronie umieszczony został też tzw. słownik problemów, czyli definicje terminów takich jak autyzm, jąkanie, niepełnosprawność umysłowa, samouszkodzenia i uzależnienia, ale też np. trudności w uczeniu się matematyki.

W niedługim czasie lista ofert oraz ilość haseł będzie znacznie większa. Pojawią się również informację dla rodziców dzieci wybitnie zdolnych.

Dobra szkoła - reforma edukacji - spotkania dla rodziców

Poranna grupa okołorozwodowa dla rodziców

Opłaty za duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych

oplaty_legitymacje

Karta Dużej Rodziny

kdr1

Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wydało już po raz drugi Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie. Publikacja zawiera aktualne informacje o ofercie m.st. Warszawy skierowanej do rodziców i ich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Informator rodzinny – „Junior w Warszawie” – POBIERZ.

Informator można również pobrać ze strony www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl


To już za nami…

Tysiąc powodów by czytać - ogólnopolski konkurs Empiku

Nasza szkoła bierze udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EMPIKU pod nazwą „Tysiąc powodów, by czytać”.

W tym konkursie nagroda główna to tysiąc wybranych przez nas książek!

Wysłana została praca konkursowa naszej szkoły, która znajduje się w galerii prac konkursowych na stronie: www.empik.com/biblioteki.

Przypominamy, że to ilość głosów oddanych przez internautów zdecyduje o wyłonieniu laureatów. Zaangażujcie uczniów, rodziców i całą lokalną społeczność do oddawania głosów na NASZĄ SZKOŁĘ! Od 2 października do 22 października każdy codziennie może oddać jeden głos!

Głosowanie jest proste, w galerii prac należy wyszukać szkołę i nacisnąć guzik „Zagłosuj”. Nastąpi automatyczne przeniesienie do logowania w serwisie empik.com, po zalogowaniu można oddać głos.

Głosowanie, regulamin i szczegóły:

http://www.empik.com/biblioteki

PROSIMY O GŁOSY!!!

Alicja Drążewska

Anna Pupek

Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI, 23 - 29.10.2017

Już po raz VI nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej „Ogólnopolski tydzień bezpłatnych konsultacji z zakresu integracji sensorycznej”.

Celem akcji jest:

 • wykonanie przesiewowej oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ustalenie zakresów wsparcia dla każdego dziecka;
 • propagowanie wiedzy o dysfunkcjach integracji sensorycznej wśród rodziców, lekarzy oraz innych specjalistów.

Termin realizacji: 23-29.10.2017

Zachęcamy rodziców do skorzystania z konsultacji. Zapisy u terapeutów SI pod numerem telefonu:

– Agnieszka Łoń 608-087-410

– Teresa Brych  661-250-318

13.X - ślubowanie uczniów klas I

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS I

13 października o godz. 8.15 w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65odbędzie się uroczystość ślubowania uczniów kl. I.

Zmiana organizacji pracy w tym dniu dotyczy wyłącznie uczniów klas I:

6.30 – 7.30  opieka świetlicowa dla uczniów klas I w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65, sala nr 023

7.30 – zbiórka uczniów klas I z wychowawcą w stołówce szkolnej w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65

8.15 – początek uroczystości (sala gimnastyczna).

Uroczystość potrwa ok. 1 godz., po niej wykonane zostaną pamiątkowe zdjęcia.

Po zakończeniu rodzice mogą odebrać dziecko przed budynkiem szkoły, zgłaszając ten fakt wychowawcy. Pozostali uczniowie korzystający w tym dniu z opieki świetlicowej zostaną odprowadzeni przez wychowawców do budynku przy ul. Sprawnej 28. Tam też wydawany będzie obiad.

W tym dniu obowiązuje strój galowy (dziewczynki – biała bluzka, czarna lub granatowa spódniczka, chłopcy – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie).

Szkolny Dzień Papieski, 11.10.2017

Serdecznie zapraszamy na szkolny Dzień Papieski

11.10.2017 r. (środa)

„Idźmy naprzód z nadzieją”

I. Rozpoczęcie uroczystości

godz. 18.00

 • Msza św. w kościele pw. św. Łukasza Ewangelisty ul. Sprawna 9
 • po Mszy św. przejście chodnikiem do budynku szkoły przy ul. Leśnej Polanki 63/65

II. Faza główna

godz. 19.00 (stołówka szkolna)

 • powitanie gości,
 • montaż słowno – muzyczny
 • rozstrzygnięcie konkursu „Jan Paweł II oczami dziecka”

godz. 19.40

 • karaoke (stołówka szkolna)
 • warsztaty plastyczne (027)
 • kawiarenka (030)
 • mecz charytatywny (boisko szkolne)

III. Faza końcowa

godz. 20.30

 • Apel jasnogórski
 • Barka
 • Światełko dla Jana Pawła II
 • Błogosławieństwo ks. Michała Chacińskiego

Podczas uroczystości odbędzie się zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Organizatorzy

Akcja Pola Nadziei, 09.10.2017

W dniu 9.10.17 r.  w naszej szkole rusza akcja „Pola Nadziei”. Jest to akcja, która ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na chorobę innych ludzi, na ich cierpienie i ból. „Pola Nadziei” są swoistego rodzaju symbolem zjednoczenia z chorymi.

Na czym polega ta akcja?
Od dnia 9.10.17 r. w świetlicach naszej szkoły (w budynkach przy ul. Sprawnej 28,ul. Sprawnej 35a  i ul. Aluzyjnej 22) oraz na długich przerwach w budynku szkoły przy ul. Leśnej Polanki 63/65 będzie można zakupić cebulkę żonkila (cena minimalna 3 zł). Wszystkie osoby, które taką sadzonkę zakupią zostaną wpisane na listę i w dniu sadzenia „Pola Nadziei” zasadzą ją w specjalnie wyznaczonym miejscu wraz z wychowawcą świetlicy lub nauczycielem religii (Leśna Polanka).

Dzień sadzenia „Pola Nadziei” planujemy na  środę – 18.10.17 r. Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej i każdy może wziąć w niej udział:). Wszystkie zebrane w ten sposób pieniążki zostaną przekazane osobom ciężko chorym i cierpiącym.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do tej wyjątkowej akcji.

Z pozdrowieniami
Zespół akcji „Pola Nadziei”

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - 04.09.2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się dn. 04.09.2017 r. w budynku przy ulicy Leśnej Polanki 63/65 w godzinach:

9.00 – oddziały przedszkolne oraz klasy I – III

10.00 – klasy IV – V

11.00 – klasy VI – VII

Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach 15 min. przed rozpoczęciem uroczystości. Ze względów organizacyjnych prosimy, aby rodzice wchodzili na salę gimnastyczną od strony boiska szkolnego. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zebranie z kierownikiem świetlicy dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Serdecznie zapraszam na zebranie , które odbędzie się w dniu 4 września 2017 roku o godz. 16.30 w budynku przy ul.Aluzyjnej 22 w sali nr 2.
Daniela Różycka – kierownik świetlicy

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I - 01.09.2017 r.

Konkurs ortograficzny - prace laureatów

Szkoła wśród lasów...

Artykuł został opublikowany 9 maja 2017 r. na stronie: http://ibialoleka.pl/

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 obchodzi w tym roku 40-stą rocznicę nadania imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego. Sama historia tej szkoły jest jednak dużo dłuższa, dlatego warto przynajmniej w wielkim skrócie się jej przyjrzeć.

Dzisiaj szkołę przy Leśnej Polanki spośród innych szkół na Białołęce wyróżnia wiele. Już samo położenie wśród lasów sprawia wrażenie spokoju i ciepła. Co ważne i ciekawe – szkoła tak naprawdę mieście się w czterech placówkach. W sumie SP 154 ma ponad 900 uczniów, którzy uczą się na dwie zmiany. Jedną z ważniejszych kwestii dla uczniów i rodziców w tej szkole to ocenianie kształtujące. Dla niewtajemniczonych: oceny z opisem co jest zrobione źle i trzeba poprawić, a co uczeń wykonał prawidłowo. Dwa razy w ciągu semestru są takie prace klasowe, na których jest dokładna informacja zwrotna. taki sposób oceniania znacznie ułatwia naukę.

Wielkim atutem placówki jest prawdziwa miłość do rowerów, ale o tym opowiemy w oddzielnym materiale, bo to temat rzeka na długą opowieść. Przyjrzyjmy się teraz zawiłej i długiej historii szkoły przy Leśnej Polanki.

Sięga ona początków XX wieku. Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym domu (obecnie ulica Modlińska 308) i liczyła cztery klasy. Nauka odbywała się w jednej izbie lekcyjnej.

W 1913 r. szkoła została przeniesiona do nowego budynku (obecnie ulica Sprawna 34). Nie poprawiło to jednak warunków lokalowych.

Działania wojenne we wrześniu 1939 r. przerwały działalność placówki. W 1940 r. władze okupacyjne zajęły budynek szkolny i prowadziły w nim szkołę dla dzieci okolicznej ludności niemieckiej. Po zakończeniu wojny grono pedagogiczne i lokalna społeczność podjęły wysiłki o szybkie uruchomienie szkoły. Jej siedziba mieściła się w zniszczonym przedwojennym budynku, który dzięki wspólnemu wysiłkowi został doprowadzony do stanu używalności. Nauka w szkole została wznowiona we wrześniu 1945 r.

Dzięki wysiłkowi lokalnej społeczności nastąpiła rozbudowa szkoły, w której w 1952 r. znajdowały się dwie duże i trzy nieco mniejsze sale lekcyjne o łącznej powierzchni 300 m2. Jednak wobec stopniowo wzrastającej liczby uczniów budynek okazał się niezbyt obszerny. Dotkliwie doskwierał brak biblioteki, sali gimnastycznej, sanitariatów i centralnego ogrzewania.

Ze względu na trudne warunki lokalowe w roku szkolnym 1956/1957 władze oświatowe przeprowadziły reorganizację placówki. W Nowodworach pozostały tylko klasy I-IV, natomiast starsze roczniki zostały przeniesione do szkoły w Wiśniewie.

Ważnym dla szkoły w Nowodworach okazał się rok szkolny 1957/1958, kiedy władze oświatowe nadały jej numer 154. Od tej chwili szkoła uzyskała status samodzielnej placówki oświatowej. W kolejnych latach wraz z wkraczaniem w wiek szkolny pokolenia wyżu demograficznego lat 50. liczba uczniów w szkole ciągle wzrastała i nadal istniała konieczność pracy na dwie zmiany.

W roku szkolnym 1966/1967 nadszedł długo wyczekiwany moment budowy nowej siedziby szkoły. Budynek, w którym mieści się dziś szkoła, wzniesiony został przy ulicy Leśnej Polanki 63/65, na terenie dawnej fabryki chemicznej. W dniu 13 września 1967 r. nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Bardzo ważnym momentem w historii szkoły był wybór jej patrona. W dniu 13 listopada 1976 r. Rada Pedagogiczna na czele z Wiesławą Brudzińską podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego – wielkiego Polaka, filantropa, odkrywcy i podróżnika.

We wrześniu 2006 r. rozpoczęto modernizację szkoły. Do istniejącego budynku dobudowano nowe skrzydło, w którym powstały sale lekcyjne dla zerówki i klas I-III. Wybudowano też salę gimnastyczną i zaplecze gastronomiczne. Wokół szkoły powstały parkingi.

Dwa lata później dyrektorem szkoły został Sylwester Kolibabski i jest nim do dzisiaj.

Bezpłatne przejazdy - Karta Ucznia

Szanowni Państwo!

Do dnia 06.06. w sekretariacie szkoły (ul. Leśnej Polanki 63/65 lub ul. Sprawna 35 A) przyjmowane będą wnioski dotyczące wydania Karty Ucznia:
a) od rodziców uczniów klas I-VI,którzy dotychczas nie złożyli wniosku;
b) od rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 (przy potwierdzaniu woli zapisu, tj. od 15 maja).


Szanowni Państwo!

W związku z planowanym od dnia 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej:

Informacja dla rodziców – zasady wydawania Karty Ucznia

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o wydanie Karty Ucznia

Wniosek należy pobrać ze strony szkoły, wydrukować i złożyć wraz ze zdjęciem w sekretariacie przy ul. Leśnej Polanki 63/65 lub Sprawnej 35A do dnia 18 kwietnia 2017 roku. Zdjęcia proszę nie przyklejać, a jedynie dołączyć przy pomocy spinacza (szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku).

Do 20 czerwca 2017 r. ZTM dostarczy karty do szkół.

Rodziców dzieci rekrutujących się do klasy pierwszej prosimy o złożenie wniosku przy okazji potwierdzania woli zapisu, tj. po terminie opublikowania listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Rowerem do szkoły: zdrowo, wygodnie i... modnie

E-Hologram do Karty Warszawiaka

Lesio i Pola- bezpieczeństwo

Warszawa, 27.02.2017
Cześć dzieciaki!
Mamy nadzieję, że fajnie spędziliście ferie zimowe i z radością wracacie do szkoły. 🙂
My wyjechaliśmy na tydzień i jeździliśmy na nartach, łyżwach i sankach. Było super.
Wracamy jednak do szkoły i chcemy Was wkręcić w kolejną akcję. Tym razem  pytamy Was, czy są w naszej szkole miejsca, w których nie czujecie się bezpiecznie. Zastanówcie się i porozmawiajcie z Waszymi wychowawcami. Może macie jakieś pomysły, jak poprawić stan bezpieczeństwa? Co Wy sami możecie zrobić? Zbierzcie informacje i prześlijcie nam je jak najszybciej.
Chcemy też poprosić Was o narysowanie plakatów zachęcających do bezpiecznych zachowań. Pomogą Wam w tym wychowawcy i pani od plastyki.
Przesyłamy Wam komiks i trzy filmy. Miłego oglądania.
         To ważne. Pamiętajcie:
                   Bądźmy bezpieczni!
                                     Cześć!
                                                             
                              Lesio i Pola

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ KOMIKS