Do wakacji pozostało:

days
1
3
5
hours
0
1
minutes
0
3
seconds
1
5

Szkolny konkurs literacko-plastyczny Książka dla Afryki

Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci sześcioletnich

Punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń (samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli) uruchomiła od 18 stycznia 2016 roku punkt konsultacyjny dla rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka 6 letniego do I klasy szkoły podstawowej.

Punkt działa w siedzibie WCIES przy ulicy Starej 4.

Konsultacje stacjonarne odbywają się w następujących dniach tygodnia: 

Poniedziałek  Wtorek   Środa Czwartek  Piątek
 12.00 – 13.00  12.30 – 13.45  12.00 – 14.45
 14.00 – 15.00 14.30 – 15.30
17.00 – 18.00 16.00 – 17.00 17.00-18.00 16.00 – 17.00

Konsultacji udzielają doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Nie obowiązują zapisy.

Istnieje także możliwość zadania pytania online: szesciolatek@wcies.edu.pl

Od 15 lutego 2016 r organizowane będą we WCIES konsultacje grupowe dla rodziców, szczegółowy harmonogram na stronie www.wcies.edu.pl, zakładka Rodzice, szczegółowych informacji udziela Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

Dodatkowe materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące edukacji ucznia 6 letniego znajdą Państwo na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

http://www.ore.edu.pl/component/search/?searchword=sze%C5%9Bciolatek&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20

Zachęcamy także do obejrzenia filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=Vnlh6Ktvauo

https://www.youtube.com/watch?v=r-27TSVS5XQ  

Arkusz obserwacji 6-latka. Czy moje dziecko może zostać uczniem?

Zima w Mieście 2015/2016

Poniższe dokumenty składamy w szkole podczas zapisywania dziecka:

Karta uczestnika – POBIERZ

Informacja o zajęciach na pływalni – POBIERZ

*

W terminie od 7 stycznia 2016 r.  do wyczerpania miejsc,  Rodzic/ opiekun prawny składa w wybranej szkole wypełnioną kartę uczestnika Programu „Zima w Mieście 2016 r.” oraz uiszcza opłatę za wyżywienie.

KARTA UCZESTNIKA do pobrania ze stron www szkól podstawowych organizujących feryjne placówki edukacyjne, Urzędu Dzielnicy Białołęka www.bialoleka.waw.pl oraz wersji papierowej w sekretariatach szkół.

Program „Zima w Mieście – 2016” dla białołęckich uczniów realizowany będzie w terminie od 1 do 12 lutego 2016 r. w 12 feryjnych placówkach edukacyjnych, czynnych pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -17.00.

Dzieciom zostanie zapewniona opieka, wyżywienie oraz ciekawa oferta programowa pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Bogaty program to zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, muzyczne kulturalne oraz liczne wycieczki i konkursy. Oferta  jest bardzo urozmaicona oraz dostosowana zarówno do wieku jak i zainteresowań uczestników. Co roku Białołęcki Ośrodek Sportu, Białołęcki Ośrodek Kultury oraz Biblioteki przygotowują specjalną ofertę feryjna zarówno dla uczestników indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Z programu Zima w Mieście mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół (obowiązek posiadania legitymacji szkolnej) oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) w Warszawie.

Uczestnik programu w feryjnej placówce edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz bezpłatne napoje. Rodzice (opiekunowie) ucznia wnoszą opłatę za posiłki w wysokości 7 złotych dziennie.

Warunkiem przyjęcia dziecka do feryjnej placówki wypoczynku jest wypełnienie, złożenie karty uczestnika w sekretariacie szkoły objętej programem Zima w Mieście oraz uiszczenie opłaty za posiłki, gotówką (z góry za cały turnus). Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł.

Z posiłków korzystają wszyscy uczestnicy. Dopuszcza się wyjątki w przypadku zaleceń lekarskich. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), korzystają z posiłków przyniesionych z domu.

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki.

Zwroty opłat za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu edycji programu na zasadach określonych przez daną placówkę, na pisemny wniosek rodzica ze wskazaniem dni nieobecności dziecka.

W szkołach uczestniczących w akcji sprawowana będzie także opieka nad dziećmi 6-letnimi, chodzącymi do szkolnych oddziałów przedszkolnych, ale nie w ramach programu Zima w Mieście. Dla dzieci z tych oddziałów obowiązuje inna opłata za posiłki (szczegółowych informacji udzielą szkoły).

Liczba miejsc w danej placówce jest ograniczona. Zapisy prowadzone będą do wyczerpania miejsc.

W przypadku dużego zainteresowania i przekroczenia dziennych limitów miejsc, placówki zastrzegają sobie możliwość wpisania uczestnika na listę rezerwową. Liczy się kolejność złożonych i zapłaconych kart. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby chętne do udziału w wypoczynku w wymiarze pełnych tygodni. Dzieci mogą uczestniczyć w programie „Zima w Mieście” na terenie całego m.st. Warszawy, niezależnie od Dzielnicy zamieszkania. Szczegółową listę punktów, które będą prowadziły półkolonie będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl

Wykaz placówek – POBIERZ

***

Opłaty za duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych

oplaty_legitymacje

Wars i Sawa – certyfikat

Z końcem października br. kolejnym 16 szkołom został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Nasza szkoła w tym roku szkolnym otrzymała Certyfikat bezterminowy, co oznacza potwierdzenie prawidłowej realizacji w naszej szkole Programu Wspierania Ucznia Zdolnego.

Szkoły, które uzyskały Certyfikat tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych i otrzymują wsparcie merytoryczne, m.in.:

 • ich nauczyciele wymieniają doświadczenia m.in. w ramach cyklicznych spotkań: „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY”, „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, „Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”
 • uczestniczą w specjalnej ofercie zajęć i warsztatów prowadzonych przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
 • korzystają ze wsparcia doradcy metodycznego m.st. Warszawy
  w zakresie wspierania ucznia zdolnego
 • korzystają z opieki poradni psychologiczno – pedagogicznych, wchodzących w skład sieci poradni wspierających szkoły, które przystąpiły do programu
 • mają pierwszeństwo w dostępie do oferty edukacyjnej,
 • preferencje w Warszawskich Inicjatywach Edukacyjnych,
 • uczestniczą w forum wymiany informacji
 • mają możliwość udziału w specjalnych programach: np. WARS i SAWA grają w szachy

Wystawa prac plastycznych Dorośli -Dzieciom

Szanowni Państwo.
W imieniu Dyrekcji oraz własnym serdecznie zapraszam do udziału w wystawie prac plastycznych Dorośli – Dzieciom.

Regulamin:

Wystawa prac plastycznych (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia i inne) wykonanych przez osoby dorosłe związane ze środowiskiem lokalnym szkoły

Celem wystawy jest zaprezentowanie uzdolnień oraz zainteresowań plastycznych dorosłych jako inspiracja dla działalności twórczej dzieci.

Uczestnikami wystawy mogą być rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, osoby spokrewnione z uczniami naszej szkoły oraz nauczyciele.

Prace plastyczne mogą być w dowolnym formacie oraz technice. Muszą być oprawione w ramy lub anty ramy (pleksa) i podpisane (na karteczce dokładnie przyczepionej do pracy na odwrocie): imię, nazwisko autora, telefon (potrzebny do zwrotu prac po zakończonej wystawie), technika wykonania, oraz tytuł.

Termin składania prac: do 15.01.2016 r. do sali 017, p. Anny Lis -Radosz lub do biblioteki szkolnej.

Prace będą wyeksponowane jako wystawa czasowa do dnia 17.06.2016r w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 ul. Leśnej Polanki 63/65 w Warszawie.

Komisja zastrzega sobie weryfikowanie zgłoszonych prac plastycznych.

Szkoła dołoży wszelkich starań, aby Państwa prace wróciły w stanie nienaruszonym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia.

Po zakończonej wystawie prace zostaną zwrócone właścicielom w terminie od 20-24.06.2016 r.

Opiekunem wystawy jest p. Anna Lis-Radosz

W razie jakichkolwiek pytań proszę o maila przez librus.

Serdecznie zapraszam.

Anna Lis-Radosz

Popołudnia filmowe

Popołudnia filmowe w bibliotece szkolnej; rok szkolny 2015/2016.

Popołudnia filmowe w bibliotece szkolnej to czas, aby obejrzeć dobry film w dobrym towarzystwie, a jednocześnie doskonała zabawa dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Filmy wyświetlane są dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki. Są to w większości filmowe adaptacje książek dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wartości artystycznych i poznawczych. Chcielibyśmy wykształcić  w młodych odbiorcach wartościowe nawyki i gusta oraz obudzić refleksję nad ważnymi tematami.

Alicja Drążewska

Danuta Gierczak

Przystąpienie naszej szkoły do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych

oksiSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 przystąpiła do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych. W dniach 22-23.10.2015r. odbył się zjazd założycielski klubu zorganizowany z inicjatywy Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu, w którym udział wzięli przedstawiciele ponad 30 szkół z całej Polski. Naszą placówkę podczas dwudniowego spotkania reprezentowały: wicedyrektor – Magdalena Modrzewska oraz nauczyciele wspomagający – Anita Drewnik i Kalina Makowska.

 Pierwszego dnia przedstawiciele dyrekcji dyskutowali na tematy związane z organizacją kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciele zaś uczestniczyli w sesjach warsztatowych poświęconych pracy z uczniami z ADHD oraz uczniami autystycznymi. Spotkania umożliwiły wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy w zakresie ww. zagadnień.

 Drugiego dnia pobytu w Elblągu wszyscy członkowie OKSI wzięli udział w konferencji naukowej „(Nie)grzeczne dzieci”, w ramach której wykłady wygłosili: prof. dr hab. n.med. Tomasz Wolańczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Agnieszka Borkowska – mama chłopca z Zespołem Aspergera, Lidia Domańska – pedagog specjalny, logopeda specjalizujący się w pracy z dziećmi autystycznymi oraz Piotr Tomankiewicz – prezes Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”, tata autystycznego Marcina. Problem zaburzeń rozwojowych przedstawiony został przez prelegentów zarówno z perspektywy specjalisty (lekarza, terapeuty), jak również z punktu widzenia rodzica, na co dzień zmagającego się z chorobą dziecka.

 Spotkanie przedstawicieli szkół integracyjnych wzbogaciło naszą wiedzę dotyczącą metod i form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zainspirowało do wdrażania nowych rozwiązań.

 Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu przygotowała dla członków klubu upominki w postaci tablicy pamiątkowej, która zawiśnie wkrótce w holu głównym naszej szkoły.

 Pomysłodawcom i zarazem organizatorom przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy!

Nowa placówka wsparcia dziennego, Pl. Światowida 3

info_um

Karta Dużej Rodziny

kdr1

Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wydało już po raz drugi Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie. Publikacja zawiera aktualne informacje o ofercie m.st. Warszawy skierowanej do rodziców i ich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Informator rodzinny – „Junior w Warszawie” – POBIERZ.

Informator można również pobrać ze strony www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl

***

To już za nami…

Sukces naszych uczniów w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym - Białołęka 2015

12 grudnia 2015 r., w Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej, odbył się Międzyszkolny Turniej Szachowy – BIAŁOŁĘKA 2015 pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka.

W turnieju wzięło udział 39 zawodników reprezentujących szkoły podstawowe z dzielnicy Białołęka. Naszą szkołę – SP 154 im. P. E. Strzeleckiego – reprezentowało 7 zawodników.

Skład reprezentacji naszej szkoły w kolejności wyników końcowych:

– CZERWIŃSKI BARTŁOMIEJ – 2. miejsce w klasyfikacji indywidualnej,

– ADAMEK PAWEŁ – 7. miejsce w klasyfikacji indywidualnej,

– JÓŹWIK MARCEL,

– CZERWIŃSKI MACIEJ,

– BOROWSKI PAWEŁ,

– ZAKRZEWSKI ADAM

– KURANT MAJA – najmłodsza reprezentantka naszej szkoły i najmłodsza dziewczynka na turnieju.

Nasi uczniowie drużynowo wywalczyli dla naszej szkoły 3 puchary :

„ Międzyszkolny Turniej Szachowy – III miejsce – klasy 1-3, chłopcy ”

„ Międzyszkolny Turniej Szachowy – I miejsce – klasy 1-3, dziewczęta ”

„ Międzyszkolny Turniej Szachowy – I miejsce – klasy 4-6, chłopcy ”

Turniej odbył się zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich. Każdy z zawodników rozegrał 7 rund.

Turniej rozpoczął się o godz. 10.00 i trwał do godz. 14.30, po czym nastąpiło podsumowanie i uroczyste wręczenie medali dla najlepszych zawodników oraz pucharów dla najlepszych szkół.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy jedną z najlepiej grających w szachy szkół podstawowych na Tarchominie i całej Białołęce!

Akcja Bezpiecznie do szkoły

W  dniach  14-18  grudnia w naszej szkole organizowana będzie akcja  „Bezpiecznie do szkoły”.

Akcja  kierowana  jest zarówno do dzieci jak i dorosłych (rodziców i nauczycieli), na których ciąży obowiązek edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

W ramach akcji zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Wychowawcy klas przeprowadzą pogadankę na temat podstawowych  zasad bezpieczeństwa dziecka w ruchu drogowym.

2 Uczniowie własnoręcznie wykonają ulotki z hasłami :

„Do szkoły idziemy, bezpieczni być chcemy”
„Bezpieczeństwo to cel podróży naszej rodziny”
„Nawet na krótkie trasy zawsze- mamo, tato – zapinaj mi pasy”
„Bez odblasku o zmroku nie robię nawet kroku”
„Gdy wieczorem pójdziesz drogą, noś się żółto- odblaskowo’
„Noś swój odblask duży, mały, a do domu wrócisz cały”
„Do klasy przez pasy”
„Gdy przed szkołą prawidłowo parkujesz, myśląc o innych szacunek okazujesz”

3. W dniach 14-18 grudnia od godz. 07.45 do 08.00, chętni uczniowie klas szóstych, wraz z opiekunem, będą na parkingu szkolnym rozdawać ulotki przyjeżdżającym rodzicom.

Dyżur opiekuńczo-wychowawczy w dniach 23.12. – 31.12.

Szanowni Państwo!

Dni 23-24.12. oraz 28-31.12.2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę, organizując dyżur w budynku głównym przy ulicy Leśnej Polanki  63/65.

Godziny dyżurów opiekuńczo-wychowawczych:

23.12.; 28-30.12. godz.  6.30 – 18.00

24.12. i 31.12. godz. 6.30 – 13.00

We wszystkich ww. dniach w szkolnej stołówce dzieci będą mogły zjeść zupę.

Budynki  szkoły przy ulicy Aluzyjnej oraz Sprawnej będą w ww. dniach zamknięte.

Tydzień Integracji

Program Książki naszych marzeń

 Program „Książki naszych marzeń” realizowany w roku szkolnym 2015/2016 ma na celu przede wszystkim umożliwienie zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek przysługuje organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Organami prowadzącymi szkoły najczęściej są gminy, i to one w praktyce dostaną dotację celową, przeznaczoną na zakup książek. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie znalazła się na liście szkół, którym zostało przyznane dofinansowanie zakupu książek. Kwota tego dofinansowania to 2170,00 zł.

 Działania, które zostały podjęte w ramach programu, poprzedziły złożenie wniosku dn. 23.06.2015r. Uczniowie Samorządu Szkolnego wraz z nauczycielkami bibliotekarkami uczestniczyły przy tworzeniu filmu „Książki naszych marzeń”. Nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Książki naszych marzeń” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów. Konkurs umożliwiał uczniom wybór książek, o przeczytaniu których marzą. Stworzona została lista 50 książek, do których chcieliby mieć oni dostęp w szkolnej bibliotece. Uczniowie przygotowali krótki film uzasadniający dlaczego właśnie nasza szkoła powinna zostać wyposażona we wszystkie książki z listy. W Styczeń 2015 r.  – otrzymaliśmy dyplomu  za uczestnictwo od Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostowskiej. 3.03.2015 r. – 13.03.2015 r. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Wyborach Książek. Prezentacja multimedialna została zamieszczona na stronie Inetrnetowej szkoły oraz wysłana wraz ze sprawozdaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Te starania potwierdzają jak duże znaczenie ma wzbogacenie księgozbioru o nowe pozycje.   Przekazanie wsparcia finansowego następuje 14 dni od podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły (MKiDN). Środki budżetu państwa realizowane w ramach programu „Książki naszych marzeń” można wykorzystać do 31 grudnia 2015 r.

Danuta Gierczak

Lekcja akceptacji

W dniach od 1 do 11 grudnia istnieje możliwość wzięcia udziału w „lekcji akceptacji” organizowanej  w szkolnej bibliotece. Podczas trwania lekcji jej uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, ze szczególnym naciskiem na ich trudności związane z radzeniem sobie we współczesnym świecie oraz w kontaktach z otoczeniem. Każdy będzie mógł przez chwilę poczuć, w jaki sposób osoba z autyzmem, niewidoma, głuchoniema odbiera świat i reaguje na różne bodźce. Wszystkich chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli zapraszamy w godzinach pracy biblioteki!

Dodatkowo zachęcamy do spaceru ulicą Integracyjną w budynku głównym szkoły, gdzie zostaną zaprezentowane plakaty wykonane przez uczniów, związane z tematyką obchodzonych w naszej szkole uroczystości: Europejski Tydzień Autyzmu oraz Dzień Integracji.

lekcja

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych w Szachach

21 listopada 2015 r. w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 119 w Warszawie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych w Szachach.

W zawodach brały udział 92 drużyny ze szkół podstawowych z Mazowsza, m.in. szkoły z Chylic, Pułtuska, Grodziska Mazowieckiego, Węgrowa i Ciechanowa. W sumie zagrało 390 zawodników. Naszą Szkołę reprezentowała jedna drużyna złożona z  5 uczniów.

Skład reprezentacji naszej szkoły w kolejności na szachownicach:

 1.  Czerwiński Bartłomiej  –  kl. VI H
 2.  Paweł Borowski    – kl. IV F
 3.  Michał Drabik     – kl. IV D
 4.  Julia Wójcicka   – kl. VI H
 5.  Paweł Adamek    – kl. IV D

Szczególne podziękowania należą się jedynej reprezentantce naszej szkoły – Julce, dzięki której zyskaliśmy 3 pkt więcej do punktacji generalnej.

Nasza drużyna  dzielnie grała, uzyskując następujące wyniki:

– drużynowo – zajęliśmy 37 miejsce na 92 drużyny biorące udział w rywalizacji

– indywidualnie – Bartłomiej Czerwiński – 35 miejsce na 390 zawodników  (na osiem rund przegrał tylko jedną rundę z brązowym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów).

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich. Każdy z zawodników rozegrał  8 rund.

Turniej rozpoczął się o godz. 10.00 i trwał do godz. 17.00,  po czym nastąpiło podsumowanie wyników i oficjalne zakończenie z wręczeniem nagród.

Europejski Tydzień Autyzmu, Dzień Integracji

autyzm

EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU ORAZ DZIEŃ INTEGRACJI W NASZEJ SZKOLE

W GRUDNIU już kolejny raz angażujemy się czynnie w Europejski Tydzień Autyzmu (pierwszy tydzień grudnia) oraz świętujemy Dzień Integracji (w tym roku –  8 grudnia), kiedy to łączymy się z wszystkimi, którzy żyją obok nas ze swoimi trudnościami.

INTEGRACJA to dziesięć liter, w których zawarta jest przyszłość dzieci pokrzywdzonych przez los, szansa na bycie pełnoprawnym członkiem klasy, zespołu, a wreszcie społeczeństwa…

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, dlatego w sposób szczególny winniśmy pochylać się nad zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej integracji. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania poprzez zaangażowanie. Zwracamy się szczególnie do wychowawców klas, rodziców i uczniów, aby każdy uświadomił sobie, czym jest niepełnosprawność i z czym muszą borykać się na co dzień ludzie dotknięci ograniczeniami w prawidłowym funkcjonowaniu. Niech każda klasa wspólnymi siłami wykona plakat, który będzie przedstawiał jedną spośród niepełnosprawności. Pomysł, technika wykonania to indywidualna, dowolna koncepcja każdej klasy (wymiar plakatu A2). Każdej klasie zostanie przyporządkowany temat. Czas wykonania plakatu – do 30 listopada. Wszystkie prace zostaną umieszczone w miejscu szczególnym na tzw. Ulicy Integracyjnej, podczas trwania Europejskiego Tygodnia Autyzmu i Dnia Integracji.

 1. Autyzm – klasa 1a, 1g, 2h, 3f, 4g, 5g, 6f
 2. Zespół Downa – klasa 1b, 2a, 2i, 3g, 5a, 5h, 6g
 3. Niewidomi i słabowidzący – klasa 1c, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 6h
 4. Głuchoniemi, niedosłyszący – klasa 1d, 2c, 3b, 4b, 5c, 6b
 5. Niepełnosprawność ruchowa – klasa 1e, 2d, 3c, 4c, 6c, 5d
 6. Niepełnosprawność intelektualna – klasa 1f, 2e, 3d, 4d, 5e, 6d
 7. Zespół Aspergera – klasa 2f, 2g, 3e, 4f, 5f, 6e

Organizatorzy

Agnieszka Łoń

Agnieszka Grabara

Katarzyna Stefaniuk

Zaproszenie na warsztaty Wiem, co jem

wiemcojem

Program spotkania
17.30 Powitanie
17.40 Prezentacja zasad prawidłowego żywienia ucznia
18.10 Warsztaty kulinarne. Rodzice przygotują przykładowe śniadania
19.10 Dobre praktyki żywienia w szkole. Dyskusja

Prowadzenie
Marta Widz – inicjatorka i koordynatorka kampanii społecznej „Wiem, co jem”, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
dr inż. Marta Jeruszka-Bielak – specjalistka ds. żywienia, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
Katia Roman-Trzaska – Little Chef Szkoła Gotowania dla Dzieci
Prosimy o potwierdzenie obecności na adres wiemcojem@um.warszawa.pl do 20 listopada 2015 r. W treści należy podać dzielnicę i numer szkoły, do której uczęszcza dziecko.

www.wiemcojem.um.warszawa.pl

Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji Zakres Integracji Sensorycznej

 Już po raz 4 przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej pod nazwą „Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji Zakres Integracji Sensorycznej”.  Zachęcamy rodziców do korzystania z konsultacji. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną przez Librusa bądź  telefonicznie:

Agnieszka Łoń tel 608 087 410

Tomasz Dyk 516 491 000

tydzien_si

Sprawozdanie z Dnia Papieskiego

W dniach 19 i 20 października po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy XV Dzień Papieski „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

Cała nasza szkoła zaangażowała się w tym dniu.

1/ Uczniowie ze szkolnego Koła Caritas kwestowali na rzecz fundacji. Zebrano 400 zł do puszek.

2/ W szkolnym radiowęźle można było usłyszeć najważniejsze informacje na temat Dnia Papieskiego oraz prowadzonej akcji.

3/ W aktualnościach na naszej stronie internetowej szkoły umieszczono plan działań podczas uroczystości, dzięki któremu można było czynnie włączyć się w obchody tego dnia.

4/ W holu głównym szkoły znajdowała się gazetka upamiętniająca postać Papieża Św. Jana Pawła II.

5/ Momentem kulminacyjnym był mecz charytatywny „Nauczyciele kontra rodzice”.

Piękna idea zapoczątkowana przez wspaniałego człowieka, Papieża Polaka – Św. Jana Pawła II oraz szczytny cel i czynny udział osób z naszego środowiska potwierdza zasadność działań i organizacji Dnia Papieskiego w naszej szkole. Wartość przedsięwzięcia niech ubogaca nas, przyszłe pokolenia i daje nadzieję, siłę, wiarę oraz równe szanse najbardziej potrzebującym…

Organizatorzy:

Daniela Różycka

Artur Łyczak

Katarzyna Stefaniuk

Październik - Międzynarodowy Miesiąc AAC

aac1

Co to jest komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)?

AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Kto może potrzebować AAC?
Użytkownikami wspomagających sposobów porozumiewania się są dzieci, młodzież i dorośli, którzy słyszą, ale nie mogą nauczyć się mowy lub nie mogą jej używać przez całe życie lub tylko w pewnym okresie. Są to m.in. osoby z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, chorobami genetycznymi, ale także osoby po urazach mózgu. W stosunku do małych dzieci z zaburzeniami rozwoju, u których mowa nie rozwija się o czasie używa się komunikacji wspomagającej, aby utorować rozwój języka i mowy, jeśli tylko warunki neurobiologiczne u dziecka na to pozwolą.

Na czym polega pomoc osobom niemówiącym?
Dla każdej niemówiącej osoby zespół specjalistów buduje indywidualny system komunikacji, aby mogła ona używać zamiast mowy jakiegoś systemu znaków (gestów, piktogramów, symboli, pisma). Oznacza to wiele działań takich jak: dobór znaków, budowanie osobistych pomocy do komunikacji, nauka wybierania i wskazywania, instruowanie partnerów rozmowy, wyposażenie osoby niemówiącej w odpowiednie urządzenia elektroniczne czy komputer, które użyczą jej głosu (tzw. technologia wspomagająca), a także (w przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo) zaaranżowanie odpowiedniego siedziska, w którym użytkownik AAC będzie zdolny korzystać z dostarczonych pomocy.

Czym jest technologia wspomagająca (Assistive Technology, AT)?
To wszystkie rozwiązania z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakie pomagają osobie z niepełnosprawnością pokonać bariery w codziennym życiu i osiągnąć niezależność. Niezależność w porozumiewaniu się może zapewnić komputer lub urządzenie do komunikacji z mową nagrywaną lub syntezowaną oraz odpowiednim oprogramowaniem zapewniającym dostęp do znaków, symboli, czy liter. Komputer zwykle musi być wyposażony w specjalistyczne peryferia, które zastąpią mysz, czy klawiaturę, jakich nie może obsłużyć osoba z poważniejszą ruchową niepełnosprawnością.

Kto udziela pomocy w zakresie AAC i AT?
Źródłem pomocy z zakresu AAC i AT na świecie są specjalistyczne ośrodki diagnostyczne i rehabilitacyjne, szkoły specjalne, zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, poradnie rehabilitacyjne dla osób po uszkodzeniach mózgu, specjalistyczne poradnie logopedyczne. Diagnozę i terapię prowadzą tam zespoły specjalistów: logopeda, nauczyciel,  psycholog, fizjoterapeuta, specjalista technologii wspomagającej.  AAC w Polsce dopiero się rozwija. Niewiele szkół wyższych gwarantuje swoim studentom naukę tych metod. W niewielu placówkach terapeutycznych czy edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych AAC jest używane powszechnie, w sposób standardowy, z udziałem zespołu specjalistów. Dlatego właśnie powstało Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, które propaguje wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się. Stara się ono o lepszą dostępność terapeutów AAC w różnych regionach naszego kraju.

aac2

przydatne strony:www.aac.org.pl,

stowarzyszenie „Mówić bez słów”

organizatorzy: Katarzyna Stefaniuk, Agnieszka Łoń, Anna Stopa

Flash mob podczas Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia

 28.10.15 r. (środa) w godz. 12.30 – 12.35 podczas przerwy ustawimy się w najdłuższej kolejce przed sklepikiem szkolnym „Smakojamą”. Każdy, kto ustawi się wzdłuż wyznaczonej linii rozpocznie konsumpcję przyniesionej z domu gruszki lub jabłka. Osoby chętne, które chcą się przyłączyć do akcji mogą otrzymać owoc na miejscu przed sklepikiem. Całość akcji trwa 5 minut, 5 cennych minut świętowania  Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia. Udział osoby w akcji jest równoznaczny ze zgodą na publikowanie wizerunku na stronie internetowej szkoły. Celem akcji jest dobra zabawa!

 Flash mob (ang. dosł. błyskawiczny tłum) – określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków.

 W akcji uczestniczą ludzie znający jedynie jej termin i planowane działanie. Zazwyczaj akcje takie organizowane są za pośrednictwem Internetu.

Dzień Papieski w naszej szkole

 dpW tym roku po raz pierwszy w naszej szkole będzie obchodzony Dzień Papieski.

20 października czynnie włączymy się w obchody tego szczególnego dnia.

 Od roku 2001 obchodzony jest w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października – dniem wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

 Tematem Dnia Papieskiego w roku 2015 jest „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

 „Niezależnie od najwznioślejszej nawet działalności intelektualnej czy społecznej, człowiek znajduje pełnię swojego rozwoju, swą pełną realizację, niczym niezastąpione bogactwo w rodzinie. Tutaj bardziej niż w jakiejkolwiek dziedzinie życia, rozgrywa się naprawdę los człowieka”.            

Familiaris Consortio – Adhortacja Apostolska Jana Pawła II

o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we świecie współczesnym.

 W dniach 19 i 20 października, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas będą prowadziły zbiórkę do puszek na terenie szkoły (przy ul. Leśnej Polanki i Sprawnej), na wsparcie fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zbiera środki na stypendia dla dzieci z biednych rodzin.

 Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Papieskiego w naszej szkole będzie „Wielki Mecz Charytatywny Nauczyciele vs Rodzice”, który odbędzie się na boisku szkolnym we wtorek 20.10.2015 r. o godzinie 20.00. Zapraszamy do kibicowania i daru serca.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Rekrutacja do placówek wychowania pozaszkolnego

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej. Karta zapisu dziecka do świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015-2016

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej będą trwały do 20 czerwca.

Wypełniony wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej  można pobrać ze strony szkoły z zakładki aktualności oraz z sal świetlicowych: 027 przy ul.Leśnej Polanki i 09 przy ul. Sprawnej 28 oraz w świetlicy przy ul.Aluzyjnej 22.

Wypełnione wnioski zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy składać wg następujących wytycznych:

 • karty dzieci z rocznika 2009 i II-giej połowy 2008 w sali świetlicowej nr 027 przy ul. Leśnej Polanki
 • karty dzieci z obecnych oddziałów przedszkolnych oraz kl.If, Ig,Ih, Ii w świetlicy przy ul. Aluzyjnej 22
 • karty dzieci z kl.Ia, Ib, Ic, Id, Ie oraz IIe, IIf, IIg w świetlicach 06,08,09 przy ul.Sprawnej 28
 • karty dzieci z kl.IIa, IIb, IIc, IId w świetlicy 013 przy ul.Leśnej Polanki

Rozpoczęcie roku szkolnego

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 01.09.2015 r. w budynku przy ulicy Leśnej Polanki w godzinach:

9.00 – klasy I – II

10.00 – klasy III – IV

11.00 – klasy V – VI

 Prosimy o przybycie 15 min. przed rozpoczęciem uroczystości.

 Szczegółowe informacje dotyczące miejsca spotkania uczniów z wychowawcą (nr sali) znajdziecie Państwo poniżej:

KLASY I – II

8:45 – zbiórka uczniów z wychowawcami klas przed przydzielonymi salami.

8:50 – przybycie wychowawców z klasami na salę gimnastyczną i zajęcie wyznaczonych miejsc.

9:00 – uroczysty apel.

Po zakończonym apelu spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach:

 • Klasa I a – 011
 • Klasa I b – 09
 • Klasa I c – 07
 • Klasa I d – 102
 • Klasa I e – 103
 • Klasa I f – 107
 • Klasa I g – 108
 • Klasa II a – 204
 • Klasa II b – 104
 • Klasa II c – 207
 • Klasa II d – 109
 • Klasa II e – 027
 • Klasa II f – 210
 • Klasa II g – 203
 • Klasa II h – 202
 • Klasa II i – 208

KLASY III – IV

9:45 – zbiórka uczniów z wychowawcami klas przed przydzielonymi salami.

9:50 – przybycie wychowawców z klasami na salę gimnastyczną i zajęcie wyznaczonych miejsc.

10:00 – uroczysty apel.

Po zakończonym apelu spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach:

 • Klasa III a – 104
 • Klasa III b – 204
 • Klasa III c – 07
 • Klasa III d – 09
 • Klasa III e – 011
 • Klasa III f – 103
 • Klasa III g – 102
 • Klasa IV a – 205
 • Klasa IV b – 111
 • Klasa IV c – 107
 • Klasa IV d – 108
 • Klasa IV e – 109
 • Klasa IV f – 030
 • Klasa IV g – 202

KLASY V – VI

10:45 – zbiórka uczniów z wychowawcami klas przed przydzielonymi salami.

10:50 – przybycie wychowawców z klasami na salę gimnastyczną i zajęcie wyznaczonych miejsc.

11:00 – uroczysty apel.

Po zakończonym apelu spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach:

 • Klasa V a – 104
 • Klasa V b – 07
 • Klasa V c – 09
 • Klasa V d – 011
 • Klasa V e – 102
 • Klasa V f – 103
 • Klasa V g – 107
 • Klasa Vh – 108
 • Klasa VI a – 204
 • Klasa VI b – 109
 • Klasa VI c – 111
 • Klasa VI d – 202
 • Klasa VI e – 203
 • Klasa VI f – 207
 • Klasa VI g – 208
 • Klasa VI h – 210

 Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą, aby po pozostawieniu dziecka pod opieką wychowawców rodzice udali się do sali gimnastycznej wejściem od strony boiska szkolnego.

Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas I

Zajęcia adaptacyjne dla klas pierwszych odbędą się 31 sierpnia 2015 r.

w budynku szkoły przy ul. Aluzyjnej 22:

– klasa I a, wych. mgr Barbara Rymuszka, godz. 11.00, sala nr 4;

– klasa I b, wych. mgr Katarzyna Beniuk, godz. 10.00, sala nr 4;

– klasa I c, wych. mgr Aneta Jurek, godz. 10.00, sala nr 2;

– klasa I d, wych. mgr Lidia Karasińska, godz. 11.00, sala nr 3;

– klasa I e, wych. mgr Beata Zagórowska, godz. 10.00, sala nr 3;

– klasa I f, wych. mgr Anna Grzybowska, godz. 11.00, sala nr 2;

w budynku szkoły przy ul. Sprawnej 28:

– klasa I g, wych. mgr Aneta Sobolewska, godz. 10.00, sala nr 2.

Serdecznie zapraszamy !!!

Wychowawcy klas

Legitymacje dla klas I

Szanowni Państwo, prosimy o dostarczenie w dniu adaptacyjnym (31.08.2015 r.) do wychowawcy klasy zdjęcia niezbędnego do wyrobienia legitymacji szkolnej (1 szt, zdjęcie kolorowe, legitymacyjne, na odwrocie podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa).

Spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją, 27.08.2015

Spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły odbędzie się 27.08.2015 r. o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej.

Dofinansowanie opieki dla zdrowego dziecka, którego rodzic jest niepełnosprawny

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE – STOŁECZNE CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, IŻ W ROKU 2014 JEST REALIZATOREM PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do opłat za zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez  zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywna zawodowo (tzn. jest zatrudniona lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),
 • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2014 r. wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną (dzieckiem).

3. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 15%.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej
 • Oświadczenie o wysokości dochodów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci,
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka do żłobka/przedszkola oraz wysokość kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna, W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię
komiks-ferie