Do wakacji pozostało:

dni
2
3
7
godz.
2
2
min.
1
1
sek.
0
9

***

Konsultacje społeczne

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy do wzięcia udziału w KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH dotyczących propozycji zmian prawnych i organizacyjnych zwiększających współpracę pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły a rodzicami i uczniami.

Propozycje te są przedmiotem aktualnych prac w Ministerstwie Edukacji Narodowej
w ramach projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Celem konsultacji jest poznanie punktu widzenia nauczycieli, uczniów i rodziców
na propozycje dotyczące m.in.:

 • zwiększenia wpływu rodziców i uczniów na decyzje dotyczące szkolnego życia
 • pobudzenia współpracy szkół z instytucjami lokalnymi
 • zmian w urządzeniu budynków szkolnych tak, by ułatwiały różnego rodzaju aktywności sprzyjające współpracy w czasie lekcji i poza nimi

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie: www.szkolawspolpracy.pl .  Nad formularzem dostępne są regulamin oraz harmonogram konsultacji w poszczególnych miastach.

Zachęcamy do zabrania głosu w sprawie przyszłości polskich szkół!

Dla szóstoklasistów

Zachęcamy Was i Waszych Rodziców, Drodzy Szóstoklasiści, do zapoznania się z informacjami w zakładce Informator –> Sprawdzian OKE oraz na stronę www.cke.edu.pl.

Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wydało już po raz drugi Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie. Publikacja zawiera aktualne informacje o ofercie m.st. Warszawy skierowanej do rodziców i ich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Informator rodzinny – „Junior w Warszawie” – POBIERZ.

Informator można również pobrać ze strony www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl

Dofinansowanie opieki dla zdrowego dziecka, którego rodzic jest niepełnosprawny

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE – STOŁECZNE CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, IŻ W ROKU 2014 JEST REALIZATOREM PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do opłat za zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez  zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywna zawodowo (tzn. jest zatrudniona lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),
 • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2014 r. wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną (dzieckiem).

 3. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 15%.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej
 • Oświadczenie o wysokości dochodów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci,
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka do żłobka/przedszkola oraz wysokość kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna, W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię

Wzorowy plecak

plecak1plecak2


To już za nami…

 

Ślubowanie klas I, 14.10.2014

DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS I

Uroczystość ślubowania klas I odbędzie się 14 października o godz. 10.00; zbiórka w szkole przy ul. Leśnej Polanki  o godz. 9.15 w wyznaczonej sali:

Ia – 07

Ib – 104

Ic – 011

Id – 09

Ie – 030

If – 111

Ig – 109

Ih – 108

Ii – 107

W tym dniu obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie/spódnica). Po uroczystości fotograf wykona pamiątkowe zdjęcia z wychowawcą. W dniu 14 października zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I organizowane są w świetlicy przy ul. Leśnej Polanki.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, 06.10-12.10.2014

Zapraszamy na stronę poświęconą Europejskiemu Tygodniowi Świadomości Dysleksji.

Kliknij TUTAJ, aby odwiedzić stronę.

dysleksja

Tydzień Bezpłatnych konsultacji SI, 29.09-05.10.2014

si

*

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W naszej szkole po wakacjach wiele się zmieniło… Dzięki podejmowanym przez dyrekcję staraniom odnowiono tynki strukturalne w budynkach, a także przybyło sporo nowych stojaków na rowery. Był to jeden z  kilku realizowanych elementów koncepcji pracy placówki.

W dniu 17.09.2014 odbyła się we współpracy z biurem Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej  przy ZTM Warszawa akcja promująca zdrowy styl życia i będąca częścią obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w naszej szkole. Każdy uczeń, który przyjechał w tym dniu na zajęcia rowerem otrzymał ulotki dotyczące działań w ramach ETZT oraz pamiątkowe gadżety (książki, płyty, odblaski, torby z logo firmy Veturilo i inne materiały promocyjne). Podczas drugiej zmiany wokół budynku przy ul. Leśnej Polanki zaparkowanych było 100 rowerów!

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu został zainicjowany przez Komisję Europejską w 2002 roku. Zapoczątkowała go unijna komisarz ds. środowiska Margaret Wallström, ustanawiając w 2000 roku Dzień Bez Samochodu. Od tej pory ETZT stało się cyklicznym przedsięwzięciem. Odbywa się on regularnie w dniach od 16 do 22 września.

Celem kampanii jest zachęcanie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń oraz dążenie do ich zmiany poprzez wybieranie alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze lub korzystania z komunikacji miejskiej. Na ten moment w kampanię włączyło się 1785 miast, w tym 126 z Polski. Tegoroczne hasło europejskie to „Nasz ulice, nasz wybór”.

Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu. „Podróż samochodem = stracony czas i pieniądze, stres, korki, hałas oraz spaliny” – to hasło, które na warszawskich autobusach i tramwajach będzie promowało ETZT. 22 września w autobusie, metrze, tramwaju, SKM oraz pociągach Kolei Mazowieckich i WKD w obszarze obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” nie trzeba będzie kasować biletów ZTM. Tego dnia na parkingach P+R będzie możliwe nieodpłatne pozostawienie samochodu. Odbędzie się happening. Jego głównymi atrakcjami będą przejazd „Parlamentarnej Grupy Rowerowej”, Miasteczko Ministerstwa Środowiska, liczne gry i zabawy, m.in. „slalom gigant” i puzzle – układanki obrazkowe z motywami nt. transportu przyjaznemu środowisku i przykładami dobrych praktyk, rebusy. Na miejscu happeningu będzie także możliwość wypożyczenia roweru. Ponadto,  jedno z miejsc parkingowych w okolicach Pałacu Kultury i Nauki będzie zamienione w park. W Warszawie w ramach ETZT odbędą m.in. Dni Transportu Publicznego. Szczegóły podane są na stronie ztm.waw.pl.

ulotka1

ulotka2

Do napisania artykułu wykorzystano teksty źródłowe znajdujące się na stronach:

www.wikipedia.pl

www.mos.gov.pl

www.ztm.waw.pl

www.mobilityweek.eu

Konsultacje społeczne - kryteria rekrutacji do warszawskich przedszkoli

przedszkolaki_800

List do Rodziców

list

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2014 r. w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65, w sali gimnastycznej.

Oddziały przedszkolne i klasy I – godz. 8:00.

Klasy II i III – godz. 10:00.

Klasy IV, V, VI – godz. 11:00