Do wakacji pozostało:

days
2
9
6
hours
1
3
minutes
3
0
seconds
2
2

***

Plan lekcji 2015/2016

Drodzy Rodzice i Uczniowie – na stronie internetowej naszej szkoły został opublikowany plan lekcji na rok szkolny 2015/2016. Można się z nim zapoznać TUTAJ.

Obiady od 7 września

 Uprzejmie informujemy, w miesiącu wrześniu 2015 r. obiady szkolne będą wydawane od 07.09.2015 r. (tj. poniedziałek). Deklaracji na obiady szkolne proszę dokonać na najbliższych zebraniach z rodzicami.

 Więcej informacji o obiadach TUTAJ.

Zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej odbędzie się w dniu 1 września o godz. 16.00 w sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul.Leśnej Polanki 63/65.

Serdecznie zapraszamy.

Darmowe podręczniki

LipDub Zabawy i tańce na Leśnej Polance

 Premiera LIB DUB-u naszej szkoły odbyła się 13.06.2015 r. na pikniku „Wesoła polana”. Nagrywanie LIP DUB-u trwało trzy godziny, a uczestniczyło w nim 96 uczniów! Kręcenie LIP DUB-u sprawiło nam wiele radości. Autorem słów do muzyki Majki Jeżowskiej jest pan Krzysztof Szczęśniak.

Tekst piosenki został opublikowany w gazetce szkolnej Kleks nr 3  (str. 7) dostępnej TUTAJ.

Rekrutacja do placówek wychowania pozaszkolnego

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej. Karta zapisu dziecka do świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015-2016

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej będą trwały do 20 czerwca.

 Wypełniony wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej  można pobrać ze strony szkoły z zakładki aktualności oraz z sal świetlicowych: 027 przy ul.Leśnej Polanki i 09 przy ul. Sprawnej 28 oraz w świetlicy przy ul.Aluzyjnej 22.

 Wypełnione wnioski zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy składać wg następujących wytycznych:

 • karty dzieci z rocznika 2009 i II-giej połowy 2008 w sali świetlicowej nr 027 przy ul. Leśnej Polanki
 • karty dzieci z obecnych oddziałów przedszkolnych oraz kl.If, Ig,Ih,Ii w świetlicy przy ul. Aluzyjnej 22
 • karty dzieci z kl.Ia,Ib,Ic,Id,Ie oraz IIe,IIf,IIg w świetlicach 06,08,09 przy ul.Sprawnej 28
 • karty dzieci z kl.IIa,IIb,IIc,IId w świetlicy 013 przy ul.Leśnej Polanki

Karta Dużej Rodziny

kdr1

Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wydało już po raz drugi Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie. Publikacja zawiera aktualne informacje o ofercie m.st. Warszawy skierowanej do rodziców i ich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Informator rodzinny – „Junior w Warszawie” – POBIERZ.

Informator można również pobrać ze strony www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl

Dofinansowanie opieki dla zdrowego dziecka, którego rodzic jest niepełnosprawny

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE – STOŁECZNE CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, IŻ W ROKU 2014 JEST REALIZATOREM PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do opłat za zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez  zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywna zawodowo (tzn. jest zatrudniona lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),
 • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2014 r. wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną (dzieckiem).

 3. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 15%.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej
 • Oświadczenie o wysokości dochodów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci,
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka do żłobka/przedszkola oraz wysokość kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna, W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię

Wzorowy plecak

plecak1plecak2

***

To już za nami…

WYWIADÓWKI – 01.09.2015 – WTOREK

Dyżur dyrekcji i kadry kierowniczej

dyrekcja

Dyżur specjalistów przy Leśnej Polanki 63/65

GRAFIK DYŻURU NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

W DNIU 01.09.15 r. /wtorek/

W RAMACH WYWIADÓWEK,

W GODZ. 17.00 – 18.00 Ul. LEŚNEJ POLANKI

specj_lp

Dyżur specjalistów przy Sprawnej 28 i Aluzyjnej 22

specj_spr_alu

Wywiadówka: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, Aluzyjna 22

1abcdef

Wywiadówka: 1g, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g; Sprawna 28

1g2abcdefg

Wywiadówka: 2h, 2i, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g; Leśnej Polanki 63/65

2hi3abcdefg

Wywiadówka: klasy 4, 5, 6; Leśnej Polanki 63/65

GRAFIK SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS IV – VI Z RODZICAMI

W DNIU 01.09.15 r. /wtorek/

W RAMACH WYWIADÓWEK

Ul. LEŚNEJ POLANKI

456

***

Rozpoczęcie roku szkolnego

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 01.09.2015 r. w budynku przy ulicy Leśnej Polanki w godzinach:

9.00 – klasy I – II

10.00 – klasy III – IV

11.00 – klasy V – VI

 Prosimy o przybycie 15 min. przed rozpoczęciem uroczystości.

 Szczegółowe informacje dotyczące miejsca spotkania uczniów z wychowawcą (nr sali) znajdziecie Państwo poniżej:

KLASY I – II

8:45 – zbiórka uczniów z wychowawcami klas przed przydzielonymi salami.

8:50 – przybycie wychowawców z klasami na salę gimnastyczną i zajęcie wyznaczonych miejsc.

9:00 – uroczysty apel.

Po zakończonym apelu spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach:

 • Klasa I a – 011
 • Klasa I b – 09
 • Klasa I c – 07
 • Klasa I d – 102
 • Klasa I e – 103
 • Klasa I f – 107
 • Klasa I g – 108
 • Klasa II a – 204
 • Klasa II b – 104
 • Klasa II c – 207
 • Klasa II d – 109
 • Klasa II e – 027
 • Klasa II f – 210
 • Klasa II g – 203
 • Klasa II h – 202
 • Klasa II i – 208

KLASY III – IV

9:45 – zbiórka uczniów z wychowawcami klas przed przydzielonymi salami.

9:50 – przybycie wychowawców z klasami na salę gimnastyczną i zajęcie wyznaczonych miejsc.

10:00 – uroczysty apel.

Po zakończonym apelu spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach:

 • Klasa III a – 104
 • Klasa III b – 204
 • Klasa III c – 07
 • Klasa III d – 09
 • Klasa III e – 011
 • Klasa III f – 103
 • Klasa III g – 102
 • Klasa IV a – 205
 • Klasa IV b – 111
 • Klasa IV c – 107
 • Klasa IV d – 108
 • Klasa IV e – 109
 • Klasa IV f – 030
 • Klasa IV g – 202

KLASY V – VI

10:45 – zbiórka uczniów z wychowawcami klas przed przydzielonymi salami.

10:50 – przybycie wychowawców z klasami na salę gimnastyczną i zajęcie wyznaczonych miejsc.

11:00 – uroczysty apel.

Po zakończonym apelu spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach:

 • Klasa V a – 104
 • Klasa V b – 07
 • Klasa V c – 09
 • Klasa V d – 011
 • Klasa V e – 102
 • Klasa V f – 103
 • Klasa V g – 107
 • Klasa Vh – 108
 • Klasa VI a – 204
 • Klasa VI b – 109
 • Klasa VI c – 111
 • Klasa VI d – 202
 • Klasa VI e – 203
 • Klasa VI f – 207
 • Klasa VI g – 208
 • Klasa VI h – 210

 Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą, aby po pozostawieniu dziecka pod opieką wychowawców rodzice udali się do sali gimnastycznej wejściem od strony boiska szkolnego.

Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas I

Zajęcia adaptacyjne dla klas pierwszych odbędą się 31 sierpnia 2015 r.

w budynku szkoły przy ul. Aluzyjnej 22:

– klasa I a, wych. mgr Barbara Rymuszka, godz. 11.00, sala nr 4;

– klasa I b, wych. mgr Katarzyna Beniuk, godz. 10.00, sala nr 4;

– klasa I c, wych. mgr Aneta Jurek, godz. 10.00, sala nr 2;

– klasa I d, wych. mgr Lidia Karasińska, godz. 11.00, sala nr 3;

– klasa I e, wych. mgr Beata Zagórowska, godz. 10.00, sala nr 3;

– klasa I f, wych. mgr Anna Grzybowska, godz. 11.00, sala nr 2;

w budynku szkoły przy ul. Sprawnej 28:

– klasa I g, wych. mgr Aneta Sobolewska, godz. 10.00, sala nr 2.

Serdecznie zapraszamy !!!

Wychowawcy klas

Legitymacje dla klas I

Szanowni Państwo, prosimy o dostarczenie w dniu adaptacyjnym (31.08.2015 r.) do wychowawcy klasy zdjęcia niezbędnego do wyrobienia legitymacji szkolnej (1 szt, zdjęcie kolorowe, legitymacyjne, na odwrocie podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa).

Spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją, 27.08.2015

Spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły odbędzie się 27.08.2015 r. o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej.

Lato w Mieście 2015

Dyżur wakacyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, 17-28.08.2015

Dyżur wakacyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w terminie 17- 28.08.2015 r.

1. Warunkiem zapisu dziecka jest :

 • wypełnienie „Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” i złożenie go w terminie od 11-22.05.2015 r. , w godzinach pracy sekretariatu, przy ul. Leśnej Polanki 63/65, w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godz.8.00-16.00, czwartek 7.00-17.00
 • 28 maja 2015 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
 • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie do 18.06.2015 r.

2. Ostemplowane wnioski można odbierać w sekretariacie szkoły.

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 dysponuje 25 miejscami.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/szkoły, a następnie dzieci z innych przeszkoli i szkół w dzielnicy.

Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do każdej placówki oddzielnie.

6. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka lub rezygnacji z posiłków opłata podlega zwrotowi. Nieobecność dziecka w dyżurującym oddziale przedszkolnym zgłaszana jest zgodnie z zasadami określonymi w statucie dyżurującej szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/15 odbędzie się w budynku głównym przy ulicy Leśnej Polanki 63/65 w następujących godzinach:

9.00 – oddziały przedszkolne oraz klasy I

10.30 – klasy II – III

11.30 – klasy IV – VI

podreczniki3

KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY