Do końca roku szkolnego:

days
5
4
hours
0
9
minutes
4
8
seconds
0
3

Warsztaty dla rodziców - Wiem, co jem, 20.05.2017

Rowerem do szkoły: zdrowo, wygodnie i... modnie

Kolejne spotkanie z Lesiem i Polą

Warszawa, 18 kwietnia 2017 r.

Kochani!

Pewnie spędziliście fajne chwile z rodzinami w czasie świąt i z zapałem wróciliście do szkoły. Chcemy to wykorzystać i znów namówić Was do wspólnej zabawy.

Tym razem chodzi o książki. My  lubimy je czytać. Wiemy, że Wy też.

Dlatego prosimy Was o wykonanie następujących zadań:

 1. Wybierzcie jedną ulubioną książkę i przygotujcie jej „żywą okładkę”. Cóż to takiego?

Otóż należy się przebrać i ucharakteryzować jak postacie na wybranej okładce, przygotować podobne tło i rekwizyty widoczne na niej, a potem zrobić zdjęcie, wydrukować i oddać swojemu wychowawcy, który dostarczy je do nas.

Oto przykładowa praca Waszego kolegi:

 1. Wykonajcie lapbooka ulubionej książki. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni!! Chcielibyśmy, aby w każdej klasie powstał co najmniej jeden lapbook.

Zobaczcie film, który Wam w tym pomoże:

https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II

 1. Prosimy o listy z krótkimi recenzjami Waszych ulubionych książek. Piszcie na nasz adres w Librusie, znajdziecie go w zakładce” Nauczyciele” ( „my” to: Lesio i Pola oczywiście).

Najlepsze recenzje zostaną odczytane w radiowęźle szkolnym i nagrodzone drobnymi upominkami.

 1. Prosimy o ilustracje do Waszych ulubionych książek. Najpiękniejsze zostaną wywieszone w budynku szkoły. Możecie je przynosić do pani Ewy Kozakowskiej.

Całujemy Was  z czytelniczym  pozdrowieniem Lesio i Pola

Wystawa malarstwa

Bezpłatne przejazdy - Karta Ucznia

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym od dnia 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej:

Informacja dla rodziców – zasady wydawania Karty Ucznia

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o wydanie Karty Ucznia

Wniosek należy pobrać ze strony szkoły, wydrukować i złożyć wraz ze zdjęciem w sekretariacie przy ul. Leśnej Polanki 63/65 lub Sprawnej 35A do dnia 18 kwietnia 2017 roku. Zdjęcia proszę nie przyklejać, a jedynie dołączyć przy pomocy spinacza (szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku).

Do 20 czerwca 2017 r. ZTM dostarczy karty do szkół.

Rodziców dzieci rekrutujących się do klasy pierwszej prosimy o złożenie wniosku przy okazji potwierdzania woli zapisu, tj. po terminie opublikowania listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego 2018

PROJEKTY  ZGŁOSZONE DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018!

BOISKO NASZYCH MARZEŃ

modernizacja boiska przy SP 154 w Warszawie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie od kilku lat boryka się z problemem infrastruktury sportowej. Przyrost liczby mieszkańców, wynikający z dynamicznego rozwoju dzielnicy Białołęka, przekłada się na wzrost liczby uczniów szkoły. Liczne sygnały od społeczności szkolnej i chęć poprawy obecnej sytuacji stała się przesłanką do zgłoszenia przedmiotowego projektu.

W chwili obecnej ponad tysiąc uczniów szkoły korzysta naprzemiennie z jednej sali gimnastycznej i terenu przed szkołą, który wymaga modernizacji. Ilość obiektów sportowych jest niewystarczająca. W takich warunkach realizacja lekcji wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów szkoły, zgodnego z podstawą programową oraz innych zadań z zakresu edukacji sportowej jest bardzo trudna. Również dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej nie mają możliwości spędzania czasu przed lub po lekcjach w sposób aktywny.

Zmodernizowany obiekt będzie wyposażone w nowy osprzęt i urządzenia, a wymienione nawierzchnie z trawy syntetycznej na boisku zwiększą bezpieczeństwo uczniów.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac przygotowawczych oraz technicznych. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, „wandaloodporność”, a także niskie koszty eksploatacji.

Pomysły zawarte w projekcie pozwolą na rozwijanie sportowych pasji w wielu dyscyplinach. Projekt trafi w ramach edukacji sportowej do ponad tysiąca uczniów, będzie zaczynem aktywnego wypoczynku i wpisze się w mądra ideę Ministerstwa Sportu o łączeniu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży z aktywnym rozwojem fizycznym.

Chcemy również, by propagowany przez Ministerstwo Sportu program „STOP ZWOLNIENIOM z WF-u”, dotyczył również SP 154 w Warszawie.

Prosimy zatem dla zdrowia naszych dzieci, rodzin i dzielnicowej społeczności o realizację tego projektu.

CZYTANIE NIE JEST NUDNE

zakup książek (głównie nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży oraz lektur szkolnych z nowej podstawy programowej)

Problem czytania w dobie kultury obrazkowej często spędza sen z powiek nauczycielom. Większość uczniów niechętnie sięga po lektury, a zamiast nich woli obejrzeć adaptacje filmowe lub przeczytać „bryk” z mniej lub bardziej udanym streszczeniem książki poleconej przez nauczyciela. Motywowanie uczniów do czytania jest trudne, a badane co roku wyniki czytelnictwa alarmują. Wyjściem naprzeciw temu wyzwaniu jest niniejszy projekt.

Zaprojektowane zadania powinny przyczynić się do bliższego zapoznania uczniów, a także dorosłych z bogatym światem książek i pokonanie stereotypowego podejścia do lektury.

Zakupione książki będą dostępne dla około 1000 uczniów, ich rodziców oraz opiekunów, rodzeństwa i znajomych w bibliotece stacjonarnej oraz mobilnej (w budynkach przy
ul. Aluzyjnej, Sprawnej 28,  Sprawnej 35A).

PARKING TYPU K&R NA SPRAWNEJ

Kiss & Ride – maksymalnie dwie minuty postoju, czyli szybki buziak, pożegnanie i odjazd – takie rozwiązanie ma pomóc mieszkańcom Białołęki w podwiezieniu dzieci do szkoły
lub przyjaciół mieszkających na ulicy Sprawnej na odcinku od ronda do ulicy Modlińskiej. Projekt ma służyć poprawie bezpieczeństwa i poprawie komfortu życia na Białołęce.

Strefy postojowe mają pojawić się w kilku miejscach na ulicy Sprawnej. Projekt zakłada wyznaczenie i oznakowanie 6 miejsc. Ich celem jest stworzenie takiej przestrzeni dla kierowców i samochodów, żeby mogli oni szybko i sprawnie zaparkować po podwiezieniu swoich bliskich do szkoły, przedszkola lub znajomych. To rozwiązanie przydatne dla osób, które codziennie przywożą swoje dzieci, które ze względu na swój wiek nie mogą samodzielnie przebywać drogi do szkoły, przedszkola.

To właśnie tu można będzie legalnie zatrzymać się, „dać buziaka” na do widzenia
i pozostawić pasażera, aby ten bezpiecznie dotarł do celu. Strefy K+R nie są miejscami, gdzie wolno parkować – samochód będzie mógł stać tu nie dłużej niż 2 minuty. Strefy K+R będą łatwo rozpoznawalne, dzięki czytelnemu oznakowaniu.

SIŁOWNIA TYPU WORKOUT PRZY SP 154 W WARSZAWIE

Workout to młoda, ale coraz bardziej popularna dyscyplina, polegająca na wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała. Ma ona szerokie zastosowanie jako trening siłowy w sportach walki czy atletyce.

Projekt zakłada montaż serii urządzań składających się ze stalowych drążków i poręczy:

– drabinka pozioma

– drążki wysokie

– poręcze równoległe

– ławka skośna

– kółka gimnastyczne

– poręcze równoległe

-tablica informacyjna

Projekt w zaproponowanej formie trafi w ramach edukacji sportowej do ponad tysiąca uczniów, będzie zaczynem aktywnego wypoczynku, szczególne w kontekście reformy edukacji zakładającej kontynuację nauki w szkole podstawowej do ósmej klasy.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac przygotowawczych: formalnych, tj. stworzenie dokumentacji projektowej, zgodnej z obowiązującym prawem oraz technicznych, tj. prac ziemnych mających na celu dostosowanie obecnej nawierzchni do montażu urządzeń. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, a także zerowe koszty eksploatacji.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia i uatrakcyjnienia możliwości spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań sportem. Przełoży się to na poprawę zdrowia, ułatwi walkę z nadwagą i otyłością u dzieci. Ułatwi nauczycielom pracę i promowanie aktywnego stylu życia w praktyce, zamiast teorii.

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców oraz dalsze rozbudowywanie się dzielnicy brak infrastruktury sportowej staje się coraz bardziej odczuwalnym problemem, intensyfikuje wyrażanie opinii uczniów, że nie mają miejsca do uprawiania sportów, że zajęcia wychowania fizycznego są mało atrakcyjne, a nawet poczucie dyskryminacji w stosunku do uczniów innych białołęckich szkół. Realizacja tego ma na celu zmianę takiego nastawienia.

Więcej informacji dot. projektów na stronie:

http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-29-1332-rekordowa_liczba_projektow_w_budzecie.html

LICZYMY NA TWÓJ KOMENTARZ !!!

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/indywidualnego nauczania

Szanowni Państwo, rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania!

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U.60.2017), Art. 312. :

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej;
2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej;
3) kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

Dyżur wakacyjny dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Akcja Rower pomaga

14 marca 2017 r. klasa Va integracyjna wzięła udział w wycieczce rowerowej na Pl. Zamkowy pod opieką nauczycieli: Kaliny Makowskiej i Jarosława Glinickiego. Uczniowie pokonali ok. 30 km i wzięli udział w happeningu, układając serce z kół rowerowych pochodzących z recyklingu. Celem wycieczki było przystąpienie do akcji „Rower pomaga” prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Arka. Relację z wydarzenia można zobaczyć na stronie szkoły, w zakładce – telewizja szkolna.
Pod adresem: http://rowerpomaga.pl/ile-przejechalismy każdy może dodawać przejechane na rowerze kilometry, wspierając specjalnie założony dla naszej szkoły cel: „Jeździmy dla SP 154 w Warszawie”. Za wspólnie przejechane 30000 km szkoła otrzyma rower. Zachęcam do wspierania akcji, która trwa do końca czerwca.

Poranna grupa okołorozwodowa dla rodziców

Zapraszamy do udziału w programie Insta.Ling

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła zdobyła  Certyfikat Jakości Kształcenia Języków za udział w VI edycji programu Insta.Ling dla szkół.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, VII edycji programu w bieżącym roku szkolnym!

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Terapeuta pedagogiczny przydziela słówka, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w programie Insta.Ling daje bezpłatny dostęp do systemu dla  uczniów i rodziców. Każdej grupie terapeuta przydziela pulę słówek do nauki na najbliższy tydzień lub dwa. To na tych słówkach pracują uczniowie korzystający z Insta.Ling. Gdy pula słówek ulegnie wyczerpaniu, tzn. gdy uczniowie opanują je w sposób dostateczny, nauczyciel dodaje kolejną grupę słówek do puli początkowej. Dziecko rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym dziecko dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo można posłuchać wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut, dzięki czemu unika się monotonii i znużenia.

Program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności  indywidualnie do dziecka. Dzięki temu z jednej strony dziecko nie traci czasu na pracę ze słówkami, które już dobrze zna, a z drugiej – poziom trudności nie jest zawyżony.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia radzi sobie z nią każde dziecko. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzieci mogą jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe; nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

Uczniowie systematycznie pracujący w programie Insta.Ling  na podstawie rejestru sesji z systemu otrzymują  raz w miesiącu bardzo dobre lub celujące oceny za pracę domową.

Więcej informacji na stronie:  www.instaling.pl

E-Hologram do Karty Warszawiaka

Lesio i Pola- bezpieczeństwo

Warszawa, 27.02.2017
Cześć dzieciaki!
Mamy nadzieję, że fajnie spędziliście ferie zimowe i z radością wracacie do szkoły. 🙂
My wyjechaliśmy na tydzień i jeździliśmy na nartach, łyżwach i sankach. Było super.
Wracamy jednak do szkoły i chcemy Was wkręcić w kolejną akcję. Tym razem  pytamy Was, czy są w naszej szkole miejsca, w których nie czujecie się bezpiecznie. Zastanówcie się i porozmawiajcie z Waszymi wychowawcami. Może macie jakieś pomysły, jak poprawić stan bezpieczeństwa? Co Wy sami możecie zrobić? Zbierzcie informacje i prześlijcie nam je jak najszybciej.
Chcemy też poprosić Was o narysowanie plakatów zachęcających do bezpiecznych zachowań. Pomogą Wam w tym wychowawcy i pani od plastyki.
Przesyłamy Wam komiks i trzy filmy. Miłego oglądania.
         To ważne. Pamiętajcie:
                   Bądźmy bezpieczni!
                                     Cześć!
                                                             
                              Lesio i Pola

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ KOMIKS

Komunikat oświatowy dotyczący organizacji roku 2017/18 

Reforma edukacji - spotkania informacyjne

DRODZY RODZICE!

Kuratorium Oświaty organizuje spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji – rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów.

Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji. Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania.

Kuratorium Oświaty organizuje również dyżury eksperckie, które odbywać się będą we wszystkich rejonach województwa mazowieckiego, we wskazane dni tygodnia, w godz. 10.00 – 18.00.

Dyżury będą pełnić eksperci poszczególnych Wydziałów i Delegatur, których zadaniem jest dostarczenie Państwu aktualnej wiedzy o planowanych zmianach i wdrażanych przepisach oświatowych.

Harmonogram dyżurów eksperckich dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html

Serwis Pomoc dziecku 

Serwis Pomoc Dziecku

Warszawski Ratusz uruchomił serwis internetowy „Pomoc Dziecku”. Rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  mogą znaleźć w nim pełną informację o ofercie pomocy prowadzonych przez miasto placówek w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Pod adresem www.pomocdziecku.um.warszawa.pl swą ofertę prezentują m.in. szkoły specjalne i integracyjne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.

Zamieszczona na stronie wyszukiwarka umożliwia segregowanie ofert m.in. według dzielnicy miasta, w której placówki prowadzą działalność. Po otwarciu danej oferty można znaleźć informacje dotyczące stosowanych przez konkretną placówkę metod terapii, procedury przyjęcia do niej, czy trasy dojazdu.

Na stronie umieszczony został też tzw. słownik problemów, czyli definicje terminów takich jak autyzm, jąkanie, niepełnosprawność umysłowa, samouszkodzenia i uzależnienia, ale też np. trudności w uczeniu się matematyki.

W niedługim czasie lista ofert oraz ilość haseł będzie znacznie większa. Pojawią się również informację dla rodziców dzieci wybitnie zdolnych.

Dobra szkoła - reforma edukacji - spotkania dla rodziców

III Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

Opłaty za duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych

oplaty_legitymacje

Karta Dużej Rodziny

kdr1

Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wydało już po raz drugi Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie. Publikacja zawiera aktualne informacje o ofercie m.st. Warszawy skierowanej do rodziców i ich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Informator rodzinny – „Junior w Warszawie” – POBIERZ.

Informator można również pobrać ze strony www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl


To już za nami…

Spotkanie z ortodontą, 26.04.2017

Towarzystwo Szalonego Wózkowicza

Warsztaty w naszej szkole

6 kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza. Celem warsztatów było zbudowanie zmian świadomości i wiedzy o różnych rodzajach niepełnosprawności  oraz komunikacji z nimi i włączanie do integracji społecznej, aktywizacji środowisk.

Program warsztatów:

 • temat osób z problemami:
  1. sensorycznymi
  2. chorób rzadkich, intelektualnych, społecznych (autyzm, Zespół Aspergera)
  3. ruchowych, osoby niesamodzielne, starsze
 • stereotypy stygmatyzujące
 • zagrożenia i zabezpieczenie się przed zrobieniem sobie i innym krzywdy
 • wejście w rolę OzN: informacje – jak możemy pomóc innym – sami, w organizacjach, poprzez wolontariat
 • jazda na wózkach po torach przeszkód
 • pokonywanie przeszkód z laską i zasłoniętymi oczyma
 • porozumiewanie się z niesłyszącym
 • rozpoznawanie rzeczywistości jako głuchoniewidomy
 • rola psów pracujących z OzN wykład i ćwiczenia, pokaz pracy psa na żywo
 • filmy własnej produkcji promujące aktywne OzN, zdjęcia
 • materiały drukowane o projekcie, m.in.: prawo jazdy na wózek i laski plus możliwość materiałów powierzonych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej; www.tpsw.pl

Agnieszka Łoń – terapeuta SI

Katarzyna Stefaniuk – logopeda

Warsztaty dla rodziców - Wiem, co jem, 25.04.2017

Światowy Dzień Autyzmu, 02.04.2017

Nie bądź zielony w temacie autyzmu.

W kwietniu bądź niebieski!

Zaproszenie do udziału w obchodach Światowego Dnia Autyzmu 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. W tym szczególnym dniu chcemy uwrażliwiać społeczność naszej szkoły (uczniów, nauczycieli oraz rodziców) na problemy i potrzeby osób z autyzmem żyjących wśród nas, a jednak często odtrącanych ze względu na swoje nietypowe zachowania.

Zachęcamy do zapoznania się z treściami dotyczącymi zagadnienia autyzmu, które są umieszczone na tablicy w holu głównym naszej szkoły. Dodatkowo na dysku wspólnym znajdują się materiały dla wychowawców, które można wykorzystać podczas lekcji.

Zintegrujmy się wszyscy aktywnie przez ubranie się na niebiesko (może być to jakiś akcent w tym kolorze) w dniu 4 kwietnia (wtorek).

W ramach obchodów tego święta  proponujemy również konkurs „Moja perspektywa integracji”, którego celem jest promowanie integracji społecznej oraz rozwijanie wiedzy o różnych niepełnosprawnościach, w tym autyzmu. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Poniżej szczegóły dotyczące konkursu:

Regulamin konkursu

 1. ,,Moja perspektywa integracji”
 2. Organizator: WCIES

Koordynatorzy: Agnieszka Łoń Katarzyna Stefaniuk

 1. Rodzaj konkursu: plastyczny
 2. Przedmiot konkursu: wykonanie pracy technicznej dowolną techniką
 3. Cele konkursu:
 • Promowanie integracji społecznej
 • Rozwijanie wiedzy o różnych niepełnosprawnościach
 • Pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej
 1. Grupa wiekowa: konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI
 2. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną dowolną techniką o tematyce związanej z integracją
 • W konkursie mogą uczestniczyć także zespoły, w skład których wchodzi przynajmniej czterech uczniów
 • Każdy zespół może przygotować jedną pracę
 • Praca powinna być opisana i zawierać: tytuł, imiona i nazwiska autorów
 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej (zgody do pobrania znajdują się w bibliotece szkolnej), zgody te należy dołączyć do prac konkursowych
 • Pracę należy składać do biblioteki szkolnej, gab. logopedy lub 106 do 28 kwietnia
 1. Termin konkursu:

Czas trwania :  do 28 kwietnia 2017 r. (składanie prac do gab. logopedy, 106 lub do biblioteki szkolnej).

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie wewnątrzszkolnym do 10 maja (spośród prac jury wyłoni cztery, które  zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu)

 1. Kryteria oceny : kapituła przy ocenie prac bierze pod uwagę
 • Zgodność wykonanej pracy z tematyką
 • Pomysłowość, oryginalność
 • Walor artystyczny
 1. Przewidziane nagrody: dyplom i nagroda rzeczowa
 2. Skład komisji: przedstawiciel nauczycieli: Izabela Kozłowska – nauczyciel wspomagający; przedstawiciel rodziców : Edyta Rakowska -Trześniak;

przedstawiciel uczniów: Oliwia Pińkos

Agnieszka Łoń – terapeuta SI; Katarzyna Stefaniuk – logopeda

Zaproszenie na konferencję Do trzech razy sztuka i co dalej...

Rekolekcje

Rekolekcje odbędą się w dniach 27.03. – 29.03. wg następującego harmonogramu:

  data godzina grupa wiekowa miejsce
1. 27.03.2017

poniedziałek

8.00 – 8.45 kl. 4 – 6 kościół, Sprawna 9
9.00 – 9.45 kl. 2g, 3b, 3e, 3g szkoła – Sprawna 28
13.40 – 14.25 kl. 3a, 3c, 3d, 3f szkoła – Sprawna 28
2. 28.03.2017

wtorek

8.00 – 8.45 kl. 4 – 6 kościół, Sprawna 9
9.00 – 9.45 kl. 2b, 2e, 2f, 3h szkoła – Sprawna 35A
13.40 – 14.25 kl. 2a, 2c, 2d, 3i szkoła – Sprawna 35A
3. 29.03.2017

środa

8.30 – 9.15 oddział przedszkolny 0a,

kl. 1a, 1b

szkoła – Aluzyjna 22
13.00 – 13.45 oddział przedszkolny 0b, 0c szkoła – Aluzyjna 22

W dniach 27 – 28. 03. nad uczniami klas IV – VI opiekę w kościele oraz w drodze powrotnej z kościoła do szkoły sprawują nauczyciele. Od godz. 9:45 zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Zima w mieście 2017

Termin: 13.02.-24.02.2017 r.

Zapisy w sekretariacie szkoły od 16.01.2017 r.

Do zapisu wymagana będzie legitymacja szkolna ucznia.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Regulamin feryjnych placówek edukacyjnych

Informacja o zajęciach na pływalni

Feryjne placówki edukacyjne


Aby otworzyć dokument należy na nim kliknąć.

Powyższe dokumenty są w formacie pdf. Do otwierania plików pdf służy m.in. bezpłatny program Acrobat Reader, który można pobrać TUTAJ


II Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Szkół Integracyjnych 

II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE KLUBU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH OKSI W ELBLĄGU

(08-09.12.2016)

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu po raz drugi zorganizował spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli z całego kraju w ramach Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych. Na spotkaniu naszą szkołę reprezentowały pani Edyta Rakowska-Trześniak i pani Kalina Makowska, które pracują z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń między szkołami partnerskimi. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach poświęconych trudnym zachowaniom uczniów oraz w II Ogólnopolskiej Pedagogicznej Konferencji Naukowej „(Nie)grzeczne dzieci”, której wykładowcami byli wybitni specjaliści:

Jacek Pyżalski –  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, autor licznych publikacji i trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań,

Katja Schrödinger – autorka bloga i książki „Koci świat ASD czyli świat osoby ze spektrum autyzmu”

Dostępna za darmo tu:

http://savant.org.pl/publikacje/koci_1.1_1.pdf

(źródło: lubimyczytac.pl/ksiazka/206880/koci-swiat-asd-czyli-swiat-osoby-ze-spektrum-autyzmu)

Marek Stankiewicz – autor bloga Photography& Asperger,

Dorota Zawadzka – Super Niania, psycholog rozwojowy, wykładowca uniwersytecki i autorka telewizyjnych programów poradnikowych dla rodziców,

Monika Zielińska – psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Turnieje szachowe 

W dniu  11.12.2016 r. odbył się  w Legionowie (Arena) Mikołajkowy Turniej Szachowy. Rozgrywany w „szachach szybkich”, w systemie szwajcarskim (7 rund,  po 12 minut na zawodnika).

Reprezentacja z naszej szkoły uplasowała się w następujący sposób:

– I miejsce – PAWEŁ ADAMEK, V F

– II miejsce – MACIEJ CZERWIŃSKI, IV G

– III miejsce – MICHAŁ DRABIK, V D

Wszyscy uczniowie odebrali puchary i drobne nagrody rzeczowe.

W dniach 17-18 grudnia 2016 r. nasz reprezentant PAWEŁ ADAMEK z kl. VF wziął udział w VII OTWARTYCH MISTRZOSTWACH MOKOTOWA. Były to zawody rozgrywane w „szachach klasycznych” w  systemie szwajcarskim (7 rund, po 60 minut na zawodnika).

Uczeń zajął 13. miejsce (na 26 zawodników) – zdobył III kategorię szachową.

 

W dniu 14.01.2017 r. odbył się turniej z okazji XXV FINAŁU WOŚP w Legionowie. Były to „szachy szybkie” w  systemie szwajcarskim (7 rund, po 12 minut na zawodnika). W klasyfikacji klas  4 – 6  uczniowie naszej szkoły zajęli miejsca:

– I miejsce – MACIEJ CZERWIŃSKI, IV G

– II miejsce – MICHAŁ DRABIK, VD

– IV miejsce – PAWEŁ ADAMEK, VF

Za zajęcie I i II miejsca przewodniczący legionowskiego sztabu WOŚP udekorował chłopców medalami.

Bezpłatne warsztaty programowania

Drodzy Uczniowie,

serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty  programowania z Gigantami Programowania. Z nimi poznacie świat tworzenia gier i aplikacji pod okiem zawodowego programisty!

 

Miejsce: ul. Żurawia 6/12 (biurowiec ORGANIKA) sala nr 508

Termin: 5 marca 2017 (niedziela)

Zajęcia:

10.00 – 11.00: klasy 1-3 (SCRATCH)

11.15 – 12.15: klasy 4-6 (SCRATCH)

12.30 – 14.00: gimnazjum i liceum (C#)

Zapisy pod numerem telefonu: 22 112 10 63

oraz mailowo: zapisy@giganciprogramowania.edu.pl

(Ilość miejsc ograniczona)

Warsztaty Wiem, co jem

Akcja charytatywna, 09.12.2016 

charytatywna

Akcja Dobre ciacho dla Agi, 06.12.2016

ciastodlaagi

Charytatywny bal mikołajkowy, 06.12.2016 

bal_mikolajkowy

Mistrzostwa Dzielnicy Białołęka w unihokeju - III miejsce dla naszej szkoły

Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Białołęka w unihokeju chłopców.

Naszą szkołę reprezentowali:

1. Marcel Lichocki 6f

2. Michał Sylwestrzak 6f

3. Hubert Ścibor 6f

4. Piotr Lewandowski 6d

5. Maciej Gawlik 6d

6. Jakub Śmigielski 6d

7. Grzegorz Ostalski 6d

8. Jakub Siekiera 6b

9. Mateusz Troć 6h

10. Kacper Grudziński 6c

11. Eduard Zhuk 6b

Opiekun na zawodach: Krzysztof Wnorowski

Warszawski Dzień Dobrego Jedzenia

Piosenka Soczek cytrynowy  w wykonaniu p. Wioletty Sabeli, nauczycielki muzyki –

kliknij, żeby posłuchać:

Piosenka Brukselka w wykonaniu p. Wioletty Sabeli, nauczycielki muzyki –

kliknij, żeby posłuchać:

Mistrzostwa Mazowsza szkół podstawowych w szachach szybkich

19 listopada 2016 r. wzięliśmy udział w Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Podstawowych w szachach szybkich.

Zawody odbywały się w Gimnazjum 119, przy ul. Klimatycznej 1 w Starej Miłosnej.

Trwały od godz. 10.00 – 17.00. Zawodnicy rozegrali po 8 partii w systemie szwajcarskim.

Sędzią zawodów była  mistrzyni szachowa Agnieszka Brostman.

Naszą szkołę godnie reprezentowali  uczniowie:

Borowski Paweł  kl. Va

Adamek Paweł kl. V f

Czerwiński Maciej kl. IVg

Kurant Maja kl 3 i

W zawodach wzięły udział 94 drużyny (415 uczniów).

Zdobyliśmy 29 miejsce!!!

Serdecznie dziękujemy p. Agnieszce Czerwińskiej za wykonanie zdjęć.

Bożena Sachrajda

Warsztaty dla rodziców Wiem, co jem, 29.11.2016

wcj3

Stypendia m.st. Warszawy

Szanowni Państwo

 przekazujemy linki do oferty stypendialnej m.st. Warszawy

 1) Stypednia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (termin składania wniosków do 1 sierpnia br.): http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/

2) Stypednia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO (termin składania wniosków do 31 sierpnia br.): http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/10696-stypendia-edukacyjne-prezydenta-mst-warszawy-sapere-auso-za

Uwaga: w Biurze Edukacji trwają prace nad zmianą uchwały nr  XXXIV/1033/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce  dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. W związku z tym zwracam Państwa uwagę na możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o stypendia do września br. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane po 25 sierpnia 2016 r.

Przypominamy, że edukacyjna baza stypendialna dostępna jest na stronie: www.mojestypendium.pl

Informacja o stypendiach – POBIERZ

Informacja prasowa – POBIERZ

II Szkolny Dzień Papieski - PODZIĘKOWANIA

2dp

Nowy plan lekcji od 7 listopada

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej szkoły dostępny jest nowy plan lekcji.

Obwiązuje on od 7 listopada 2016 r.

Z planem można się zapoznać klikając tutaj –>NOWY PLAN LEKCJI.

31 października dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

31 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i  uczniów klas I – VI.

Dyżur opiekuńczy pełni świetlica w godz. 6.30 – 18.00 w budynku przy ul.Sprawnej 28.

W tym dniu na obiad jest zupa.

Warzywa i owoce w szkole - ankieta dla rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO!

Agencja Rynku Rolnego zwraca się z serdeczną prośbą do rodziców i nauczycieli o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny działań promujących program „Owoce i warzywa w szkole” zrealizowanych w roku szkolnym 2015/2016.

Ankieta  będzie aktywna tylko do 28.10.2016 r.

Zachęcam do udziału w ankiecie.

Pozdrawiam
Ewa Waszkiewicz

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Ogólnopolski tydzień bezpłatnych konsultacji z zakresu integracji sensorycznej

Już po raz piąty nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej „Ogólnopolski tydzień bezpłatnych konsultacji z zakresu integracji sensorycznej”.

Celem akcji jest:

 • wykonanie przesiewowej oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ustalenie zakresów zalecanego wsparcia dla każdego dziecka
 • propagowanie wiedzy o dysfunkcjach integracji sensorycznej wśród rodziców, lekarzy oraz innych specjalistów

Termin realizacji: 24-29.10.2016

Zachęcam rodziców do skorzystania z konsultacji. Zapisy  u terapeuty SI pod numerem telefonu– 608087410

is

Z poważaniem Agnieszka Łoń

terapeuta integracji sensorycznej

pstis

Warsztaty dot. komunikacji alternatywnej i wspomagającej

aacPAŹDZIERNIK 2016 Międzynarodowy miesiąc AAC

„Mówię o AAC”

Już po raz drugi nasza szkoła przyłącza się do akcji organizowanej przez stowarzyszenie „Mówić bez słów”- Październik – miesiącem AAC. W celu promowania w szkole  idei integracji oraz poszerzania świadomości dotyczącej osób niepełnosprawnych  27.10. 2016 na terenie naszej szkoły odbędą się warsztaty organizowane przez stowarzyszenie „ Mówić bez słów” dotyczące  alternatywnych metod komunikowania się. Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z różnymi sposobami porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w aspekcie przełamywania stereotypów dot. postrzegania osób niepełnosprawnych i niemówiących.

Tegoroczne hasło stowarzyszenia to: „Mówię o AAC!”

Co to jest AAC?

Termin AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza komunikację wspomagającą i alternatywną. Komunikacja wspomagająca to wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Istnieje wiele wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, które dają dziecku możliwość komunikowania się. Należą do nich systemy gestów, różnorodne systemy obrazkowe, piktogramy lub symbole abstrakcyjne. Możliwości i potrzeby każdego dziecka oceniane są przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów i na tej podstawie odpowiedni sposób porozumiewania się wprowadzany jest w życie.

Kto jest użytkownikiem wspomagających sposobów porozumiewania się?

Użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się możemy spotkać m.in. wśród osób z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem. Im mniej zdolności mówienia posiada dana osoba, tym większe będzie jej zapotrzebowanie na komunikację wspomagającą.

W jaki sposób można pomoc osobom z trudnościami w porozumiewaniu się?

W bardzo różny, w zależności od stopnia niepełnosprawności, zarówno motorycznej jak i umysłowej. Pomagamy między innymi poprzez: zaproponowanie odpowiedniego systemu wspomagającego porozumiewanie się, dostosowanie akcesoriów komputerowych oraz poprzez wyposażenie osób w różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Użytkownicy stale potrzebują pomocy profesjonalistów oraz zrozumienia i wsparcia ze strony słuchaczy. Sama znajomość systemu i posiadanie drogiego urządzenia nie wystarczy, aby móc samodzielnie porozumiewać się z otoczeniem.

Katarzyna Stefaniuk

Agnieszka Łoń

Warsztaty dla rodziców Wiem, co jem, 25.10.2016

wcj2

Szkolny Dzień Papieski, 19.10.2016

sdp3

Akcja Pola Nadziei

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Dzieci!

W dniu 3.10.16 r. (poniedziałek)  w naszej szkole rusza akcja Pola Nadziei. Jest to akcja, która ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na chorobę innych ludzi, na ich cierpienie i ból. Pola Nadziei są swoistego rodzaju symbolem zjednoczenia z chorymi.

Na czym polega ta akcja?

Od dnia 03.10.2016 r. do dnia 13.10.2016 r. (czwartek) w świetlicach szkolnych  w trzech budynkach naszej szkoły  będzie można zakupić cebulkę żonkila (cena minimalna 2 zł). Dodatkowo na długich przerwach na holu głównym w budynku przy ul. Leśnej Polanki dzieci ze Szkolnego Koła Caritas będą sprzedawać cebulki.

Wszystkie osoby, które taką sadzonkę kupioną zostaną wpisani na listę sadzenia Pół Nadziei i zasadzą ją w specjalnie wyznaczonym miejscu. Dzień sadzenia Pola Nadziei planujemy na 17.10.2016 r., w poniedziałek, na dwóch długich przerwach obiadowych; klasy IV-VI z opiekunem Szkolnego Koła Caritas oraz dzieci z klas 0- III z wychowawcami świetlicy.

Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej i każdy może wziąć w niej udział.  Wszystkie zebrane w ten sposób pieniążki zostaną przekazane osobom ciężko chorym i cierpiącym z Hospicjum przy ul. Tykocińskiej w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do tej wyjątkowej akcji.

Z pozdrowieniami,
Zespół akcji Pola Nadziei

Warsztaty dla rodziców - Wiem, co jem

wmc

Oferta ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – POBIERZ

Polisa ubezpieczeniowa firmy Signal Iduna. Oryginał polisy do wglądu w sekretariacie szkoły.

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

Szanowni Państwo!

We wrześniu roku szkolnego 2016/17 oddziały rozmieszczone zostaną w poszczególnych budynkach w sposób następujący:

 • oddziały przedszkolne, klasy pierwsze oraz klasy 2a i 2b – budynek przy ulicy Aluzyjnej 22
 • klasy 2c, 2d, 2e, 2f, 3h, 3i oraz klasy IV – VI – budynek przy ulicy Leśnej Polanki 63/65
 • klasy 2g, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g

Otwarcie budynku przy ulicy Sprawnej 35 planowane jest na dzień 3 października. Będą tam uczęszczały dzieci z klas: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3h, 3i.

W związku z powyższym wraz z początkiem października nastąpi zmiana planu lekcji obowiązującego we wrześniu.

Obiady szkolne

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 r. zupa będzie wydawana od 2.09, II danie oraz cały obiad od 7.09. (tj. środa).

Deklaracji na obiady szkolne proszę dokonać na najbliższych zebraniach z rodzicami w dniu 01.09.2016 r.

Płatność za obiady szkolne wyłącznie przelewem do 05.09.2016 r.

Zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy

Uwaga Rodzice!

W dniu 5 września (poniedziałek) w budynku przy ul. Leśnej Polanki w stołówce o godz. 18.30 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej z wychowawcami i kierownikami świetlicy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kierownicy i wychowawcy świetlicy

Spotkanie adaptacyjne

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS I

Adaptacyjne spotkanie z wychowawcą odbędzie się dn. 31.08. (środa) w budynku przy ulicy Aluzyjnej 22:

Oddział/klasa

Wychowawca

Sala

Godzina

0a

K. Mika

3

9.00

0b

M. Popławska

3

10.00

0c

A. Drozdowska

4

10.00

Ia

A. Skowron

T. Dyk

4

9.00

Ib

A. Grzybowska

2

9.00

Spotkanie adaptacyjne dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I

W dniu 31.08. w godz. 9 – 10, 10 – 11 odbędą się spotkania adaptacyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I. Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej we wtorek.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się w dn. 01.09. (czwartek) w budynku przy ulicy Leśnej Polanki 63/65 w godzinach:

 • oddziały przedszkolne, klasy I oraz II –  godz. 9.00
 • klasy III – IV   – godz. 10.00
 • klasy V – VI   – godz. 11.00

Dzieci spotykają się z nauczycielami w wyznaczonych salach (informacja przy wejściu głównym do budynku).

Prosimy o przybycie 10 min. przed rozpoczęciem uroczystości.

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej 2016/2017

Drodzy rodzice informujemy,że zapisy dzieci do świetlicy szkolnej będą trwały od 20 maja do 20 czerwca 2016r.

Wypełniony wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej  można pobrać ze strony szkoły z zakładki aktualności oraz z sal świetlicowych – 013 na ul.Leśnej Polanki, 08 na ul. Sprawnej 28 oraz w świetlicy przy ul.Aluzyjnej 22.

Wypełnione wnioski zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy składać wg. następujących wytycznych:

– wnioski uczniów z kl. Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If w świetlicy przy ul. Aluzyjnej 22

– wnioski uczniów z kl. Ig, IIa, IIb, IIc, IId oraz IIe, IIf, IIg w świetlicach 06,08,09 przy ul.Sprawnej 28

– wnioski uczniów z kl.IIh, IIi w świetlicy 013 przy ul.Leśnej Polanki

– wnioski dzieci, które od września rozpoczną naukę w naszej szkole w świetlicy 013 przy ul.Leśnej Polanki.

Jednocześnie informujemy,że w przyszłym roku szkolnym powstanie świetlica dla kl. IV-VI w budynku przy ul.Leśnej Polanki. Wnioski zapisu tych dzieci składamy do świetlicy 013.

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY – POBIERZ

Akcja Zwierzęta na wakacje

pies

NIE PORZUCAJ!!!

PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH W WAKACJE!!!!

PODCZAS WYCIECZEK, PODRÓŻY A PRZEDE WSZYSTKIM UPAŁÓW!!!!

NIE ZOSTAWIAJ ICH BEZ OPIEKI I WODY.

Pierwsza możliwość, to pozostawienie psa czy kota w domu. Musimy pamiętać, że dla zwierzęcia rozstanie się z właścicielem jest bardzo stresujące. Przyzwyczajone do nas zwierzęta nie lubią pozostawać u obcych. Jeżeli już podjęliśmy decyzję o pozostawieniu pupila, starajmy się ulokować go u kogoś, kogo zwierzę zna i akceptuje.

W wielu miastach można oddać psa lub kota do wyspecjalizowanych instytucji, gdzie fachowa obsługa zadba o jego karmienie i higienę.

Nie ma większego problemu, jeżeli jedziemy do rodziny z domkiem i ogrodem. Wśród innych zwierząt nasz futrzaki nie będą czuły się zagubione. Zabranie psa lub kota do hotelu, czy na kemping związane jest ze sporym ryzykiem:

 • nie wszędzie zwierzęta są mile widziane,
 • w wielu miejscach istnieje zakaz ich wprowadzania (parki, plaże, baseny, place zabaw, sklepy, restauracje) – tam możemy narazić się na przykre niespodzianki,
 • zwierzę w rozgrzanym samochodzie cierpi tak samo jak my, wyjeżdżając w podróż weźmy miskę do picia
  i wodę w butelce,
 • pozostawienie psa lub kota w samochodzie może spowodować jego szybkie odwodnienie i śmierć – temperatura w zamkniętym aucie podnosi się bardzo szybko i wystarczy kilka minut, by stracić czworonożnego przyjaciela,
 • wyjeżdżając za granicę, pamiętajmy o poinformowaniu się, czy w krajach tranzytowych i kraju docelowym przepisy zezwalają na przewożenie zwierząt. Wiele państw ma swoje przepisy o szczepieniach, kwarantannie i zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób odzwierzęcych. Nieznajomość tych przepisów może nas w najlepszym przypadku zmusić do powrotu do domu, czasem związane być może z koniecznością pozostawienia psa na kwarantannę i spore kary, nie puszczajmy wolno naszych psów bez obroży z adresem, zwierzę zagubione w nieznanym sobie terenie nie potrafi do nas powrócić,
 • dbajmy o zwierzęta podczas odpoczynku – pozostawiajmy je w cieniu, nie zapominajmy o wodzie do picia, nie pozwalajmy na wodne kąpiele w miejscach, gdzie kąpią się ludzie,
 • wracajmy do domu z naszymi ulubieńcami!

Latem, kiedy wiele osób wyjeżdża na wakacje, liczba porzuconych psów drastycznie wzrasta. W jednej chwili tysiące czworonogów z ciepłej kanapy trafia za kraty schroniska. Jednak dzięki zmianom w prawie, a także w świadomości Polaków, sprawców psiej niedoli coraz częściej udaje się odnaleźć i ukarać.

Fasolki – Kto dogoni psa

Poprzez miedze, poprzez łąki,
poprzez leśne ścieżki wąskie,
cztery łapy psa unoszą w świat.

Łapy, łapy, cztery łapy,
a na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty, może ty, może jednak ja!

Kiedy biegnie z rozwichrzoną psią czupryną,
nos przy ziemi jak tropiciel nisko niesie.
O odwadze przypomina groźną miną
i ogonem w cztery strony świata macha.

Poprzez miedze, poprzez łąki,
poprzez leśne ścieżki wąskie,
cztery łapy psa unoszą w świat.

Łapy, łapy, cztery łapy,
a na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty, może ty, może jednak ja!

Świat otwiera przed nim swoje tajemnice
jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich.
W blasku słońca opowiada swe przygody
i zaprasza na wędrówkę gdzieś w nieznane.

Poprzez miedze, poprzez łąki, …

Łapy, łapy, cztery łapy, …

Po wyprawie głowa pełna nowych wrażeń,
przed oczami świat w stu barwach malowany,
w uszach szumi jeszcze las wspomnieniem lata
i namawia na kolejne wędrowanie.

Poprzez miedze, poprzez łąki, …

Łapy, łapy, cztery łapy, …