Do końca wakacji:

days
3
0
hours
0
1
minutes
4
6
seconds
5
4

***

Życzenia wakacyjne

 Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 życzą wszystkim uczniom oraz ich rodzicom słonecznych, beztroskich wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu :-)

Legitymacje dla klas I

Szanowni Państwo, prosimy o dostarczenie w dniu adaptacyjnym ( 31.08.2015 r.) do wychowawcy klasy zdjęcia niezbędnego do wyrobienia legitymacji szkolnej (1 szt, zdjęcie kolorowe, legitymacyjne, na odwrocie podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa).

LipDub Zabawy i tańce na Leśnej Polance

 Premiera LIB DUB-u naszej szkoły odbyła się 13.06.2015 r. na pikniku „Wesoła polana”. Nagrywanie LIP DUB-u trwało trzy godziny, a uczestniczyło w nim 96 uczniów! Kręcenie LIP DUB-u sprawiło nam wiele radości. Autorem słów do muzyki Majki Jeżowskiej jest pan Krzysztof Szczęśniak.

Tekst piosenki został opublikowany w gazetce szkolnej Kleks nr 3  (str. 7) dostępnej TUTAJ.

Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas I

 Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas I odbędą się w dniu 31.08.2015 r. Godziny spotkań uczniów z wychowawcami zostaną podane do wiadomości w ostatnim tygodniu sierpnia.

Darmowe podręczniki

Lato w Mieście 2015

Rekrutacja do placówek wychowania pozaszkolnego

Spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją, 27.08.2015

 Spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły odbędzie się 27.08.2015 r. o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej.

Dyżur wakacyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, 17-28.08.2015

Dyżur wakacyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w terminie 17- 28.08.2015 r.

1. Warunkiem zapisu dziecka jest :

 • wypełnienie „Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” i złożenie go w terminie od 11-22.05.2015 r. , w godzinach pracy sekretariatu, przy ul. Leśnej Polanki 63/65, w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godz.8.00-16.00, czwartek 7.00-17.00
 • 28 maja 2015 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
 • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie do 18.06.2015 r.

2. Ostemplowane wnioski można odbierać w sekretariacie szkoły.

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 dysponuje 25 miejscami.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/szkoły, a następnie dzieci z innych przeszkoli i szkół w dzielnicy.

Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do każdej placówki oddzielnie.

6. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka lub rezygnacji z posiłków opłata podlega zwrotowi. Nieobecność dziecka w dyżurującym oddziale przedszkolnym zgłaszana jest zgodnie z zasadami określonymi w statucie dyżurującej szkoły.

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej. Karta zapisu dziecka do świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015-2016

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej będą trwały do 20 czerwca.

 Wypełniony wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej  można pobrać ze strony szkoły z zakładki aktualności oraz z sal świetlicowych: 027 przy ul.Leśnej Polanki i 09 przy ul. Sprawnej 28 oraz w świetlicy przy ul.Aluzyjnej 22.

 Wypełnione wnioski zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy składać wg następujących wytycznych:

 • karty dzieci z rocznika 2009 i II-giej połowy 2008 w sali świetlicowej nr 027 przy ul. Leśnej Polanki
 • karty dzieci z obecnych oddziałów przedszkolnych oraz kl.If, Ig,Ih,Ii w świetlicy przy ul. Aluzyjnej 22
 • karty dzieci z kl.Ia,Ib,Ic,Id,Ie oraz IIe,IIf,IIg w świetlicach 06,08,09 przy ul.Sprawnej 28
 • karty dzieci z kl.IIa,IIb,IIc,IId w świetlicy 013 przy ul.Leśnej Polanki

Karta Dużej Rodziny

kdr1

Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wydało już po raz drugi Miejski Informator Rodzinny Junior w Warszawie. Publikacja zawiera aktualne informacje o ofercie m.st. Warszawy skierowanej do rodziców i ich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Informator rodzinny – „Junior w Warszawie” – POBIERZ.

Informator można również pobrać ze strony www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl

Dofinansowanie opieki dla zdrowego dziecka, którego rodzic jest niepełnosprawny

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE – STOŁECZNE CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, IŻ W ROKU 2014 JEST REALIZATOREM PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do opłat za zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez  zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywna zawodowo (tzn. jest zatrudniona lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),
 • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2014 r. wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną (dzieckiem).

 3. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 15%.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej
 • Oświadczenie o wysokości dochodów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci,
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka do żłobka/przedszkola oraz wysokość kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna, W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię

Wzorowy plecak

plecak1plecak2

***

To już za nami…

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/15 odbędzie się w budynku głównym przy ulicy Leśnej Polanki 63/65 w następujących godzinach:

9.00 – oddziały przedszkolne oraz klasy I

10.30 – klasy II – III

11.30 – klasy IV – VI

Akcja Zaczytani - oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych

 Ogólnopolska akcja Zaczytani: oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych!!!

 Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła.

W.Szymborska

 Razem prowokujmy do sięgania po książki! Dzielmy się radością jaką daje czytanie. Celem akcji Zaczytani jest stworzenie na szpitalnych oddziałach dziecięcych w całym kraju społecznych bibliotek. Zaczytani na swoim koncie mają już 5 szpitali, które otrzymały książki. Beneficjentami są m.in. szpital w Trzciance, Piasecznie, Ząbkowicach Śląskich. Organizatorzy szerzą czytelnictwo wśród najmłodszych i zachęcają rodziców pacjentów do czytania.

 Książki przekazane przez Nas oraz wydawnictwa i księgarnie trafiają do potrzebujących placówek (oddziały dziecięce, placówki terapeutyczno-wychowawcze, świetlice środowiskowe, hospicja etc). Ważnym elementem akcji jest fakt, że dzieci mogą zabrać wybraną książeczkę do domu, a to pomoże zaszczepić w nich pasję do czytania i pobudzi wyobraźnię. Dzieci będą mogły choć na chwilę zapomnieć o chorobie, przenieść się w świat bajek i marzeń.

 Wszystkie ważne  informacje są dostępne na stronie www.zaczytani.org. A więc zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji zbiórki książek dla dzieci i młodzieży. Dajmy książce drugie życie, a jej nowemu czytelnikowi radość.

Ważna informacja dla darczyńców:

 • KSIĄŻKI NIE MOGĄ BYĆ ZNISZCZONE.
 • KSIĄŻKI PRZEKAZYWANE SĄ BEZPŁATNIE I SZKOŁA NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.
 • PUNKT ZBIÓRKI : BIBLIOTEKA SZKOLNA UL. LEŚNEJ POLANKI
 • CZAS TRWANIA AKCJI : DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Pomóż prowokować do czytania.

Rozstrzygnięcie konkursu Rowerowa szkoła

TABELA Z WYNIKAMI – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

rowery

Klasy 1-3

  I- 3C( 110,5km na ucznia, łącznie klasa 3096,5km)

II- 1E(100,7 km na ucznia, łącznie klasa 2518,3km)

III- 2A( 95,6km na ucznia, łącznie klasa 1625,8km)

Indywidualnie

I- Gałczyński Maksymilian- 536,34km(klasa 1a)

II- Wrona Filip- 523km(klasa 1a)

III- Łubkowski Damian 459km(klasa 3c)

IV- Tureniec Szymon 430km( klasa 3c)

V- Hetmann Barbara 407km(klasa 1g)

***

Klasy 4-6

I-4d (135,7 km na ucznia, łącznie klasa 3530,29km)

II- 4h( 109,7km na ucznia ,łącznie klasa 2195,65km)

III- 5c (77,9km na ucznia, łącznie klasa 1791,89km)

Indywidualnie

I- Sobczuk Aleksander – 1099,78km (klasa 4d)

II- Godlewski Miłosz – 989km (klasa 4d)

III-Siwiec Hubert- 797,5km (klasa 6a)

IV- Trzaskoma Jan -619km (klasa 6d)

V- Wrona Jan – 536km (klasa 4a)

VI – Aleksandra Szmigiel – 488,35km( klasa 4b)

Wielka wymiana na Pikniku Wesoła Polana

Wielka wymiana
Podczas pikniku  Wesoła polana dn. 13.06.2015r. odbędzie się wymiana rzeczy, które  Państwu są już niepotrzebne, a innym mogłyby wydawać się atrakcyjne.
1.Organizator – wychowawcy świetlicy szkolnej.
2.Wymianie podlegają:
– zabawki
– gry planszowe
– pluszaki
– biżuteria
3.Zniszczone rzeczy nie będą przyjmowane.
4.Każdy uczestnik może przynieść dowolną ilość rzeczy na wymianę.
5.Każdy uczestnik może wybrać tyle rzeczy, ile sam przyniósł na wymianę.
6.Osoba, która nie przyniosła żadnej rzeczy na wymianę, a chciałaby uczestniczyć w akcji może zakupić dowolny artykuł za 2zł.
7.Rzeczy, które nie będą zakupione zostaną przekazane świetlicy szkolnej.
Zapraszamy

Piknik Rodzinny Wesoła Polana, 13.06.2015 r., sobota, g. 10:00

piknik

XXI Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, 13.06.2015

Wyniki konkursu Best Voice 2015

Wyniki konkursu na głos w telefonie szkoły:

konkurs

Akcja zbiórki książek, 04.-29.05.2015

Akcja polega na przekazywaniu na potrzeby biblioteki książek nowych lub używanych w dobrym stanie. Książki te sprzedawane będą podczas pikniku rodzinnego 13 czerwca 2015 r. Cena książek na kiermaszu od 1 zł do 6 zł. Dochód uzyskany ze sprzedaży przeznaczony będzie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.
Regulamin zbiórki książek przeznaczonych na kiermasz, który odbędzie się podczas pikniku rodzinnego Wesoła Polana

1. Organizatorem zbiórki książek jak również kiermaszu, który odbędzie się  podczas pikniku rodzinnego Wesoła Polana jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr  154 w Warszawie.

2. Zbiórka książek przeprowadzona będzie w maju 2015 r. (od 4.05- 29.05.2015 r. )

3. Książki przynosimy do biblioteki szkolnej przy ul. Leśnej Polanki.

4. Uczestnicy:
Zapraszamy wszystkich chętnych  uczniów klas od I  VI oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli.

5. Cele akcji:

 • Uczenie szacunku do książki;
 • Wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi;
 • Wyrabianie wrażliwości na walory edukacyjne i estetyczne książek;
 • Kształtowanie partnerstwa w działaniu;
 • Zachęcanie uczniów do udziału w akcji wspomagającej bibliotekę szkolną. Promocja działań biblioteki szkolnej.

6. Książki, które nie znajdą podczas kiermaszu nowego właściciela, przekazane zostaną do biblioteki szkolnej i zasilą jej księgozbiór.

7. KSIĄŻKI PRZEKAZYWANE SĄ BEZPŁATNIE I SZKOŁA NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

8. Kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator akcji.

9. Informacji na temat zbiórki i kiermaszu udzielają organizatorzy.

Zaproszenie na warsztaty Wiem, co jem, 26.05.2015

warsztaty_wcj

XII Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych Białołęka 2015

plywackie

REGULAMIN

I. Cel :

 • popularyzacja pływania jako jednej z form aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywanie nowych jej zwolenników wśród dzieci niepełnosprawnych,
 • upowszechnienie pływania jako najlepszej formy  ruchu,
 • promocja działań integracyjnych na terenie dzielnicy Białołęki.

II. Organizatorzy:

 • Białołęcki Ośrodek Sportu
 • Gimnazjum z Oddz. Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi Nr 123, im. Jana Pawła II
 • Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum Nr 123, ul. Strumykowa 21

III. Termin i miejsce

23 maja 2015 r. , godz.10.00 . Pływalnia BOS,  ul. Światowida 56

IV. Zawody pływackie

– Pływanie na dystansie 25m

– Kategorie z podziałem na wiek :

*niepełnosprawność intelektualna – dziewczęta

*niepełnosprawność intelektualna – chłopcy

*niepełnosprawność ruchowa – dziewczęta

*niepełnosprawność ruchowa – chłopcy

Zawodnicy  startują  z wody; mogą płynąć samodzielnie lub z pomocą: deski, makaronu, rękawków, koła dmuchanego

V. Zasady uczestnictwa w zawodach

– każda szkoła (podstawowa, gimnazjum ) może wystawić dowolną liczbę dzieci niepełnosprawnych startujących w zawodach,

– zwycięzcy otrzymują za miejsce I puchar, medal  i dyplom, II-III  medale i dyplom pozostali uczestnicy dyplomy,

– impreza ma charakter zamknięty,

– zgłoszenia pisemne lub telefoniczne przyjmujemy do 27 kwietnia 2015 r. pod adres: Gimnazjum  z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi  Nr 123 im. Jana Pawła II, ul. Strumykowa 21, 03- 138 Warszawa, tel.(022)   7675367,   fax. 6765375 lub do koordynatora zawodów na  e-mail:  ewa.rudomino50@gmail.com

– należy dostarczyć podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika w zawodach pływackich,

– uczestnicy zawodów są ubezpieczeni przez organizatorów i zabezpieczeni medycznie,

– uczestnik powinien przedstawić w dniu zawodów legitymację szkolną,

– dojazd na zawody indywidualnie z rodzicem lub opiekunem,

– udział w zawodach pływackich jest nieodpłatny,

– uczestników obowiązuje regulamin obiektu (pływalni),

– podczas zawodów rodzice dzieci mogą przebywać w miejscach wyznaczonych dla widzów;

– opiekunowie grup mogą przebywać na płycie basenu (w odpowiednim stroju).

Zawodników w szatniach, przebieralniach, na płycie basenu będą wspierali wolontariusze

VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretowania  i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie

Grafik sesji zdjęciowej, 5 i 6 maja

Drodzy Rodzice w naszej szkole odbędzie się sesja zdjęciowa. W każdym z trzech budynków na korytarzach umieszczona została oferta zdjęciowa.
– w  budynku przy ul. Leśnej Polanki  odbędzie się sesja  dniach 5-6.05.15r. (wtorek środa )
– w budynku przy ul. Sprawnej odbędzie się sesja  w dniach 7.05.15r. (czwartek)
– w budynkach przy ul. Aluzyjnej odbędzie się sesja  w dniach 8.05.15r. (piątek)
Szczegółowy grafik sesji zamieszczamy poniżej. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do wychowawców klasy.

5.05.15r./wtorek/

Lp. Godzina Klasa/Wychowawca
1. 8.00-8.30 IIIB        K. Beniuk
2. 8.30-9.00 IIIA        B. Zagórowska
3. 9.00-9.30 IIA          M. Popławska
4. 9.30-10.00 IIID        M. Bartosz
5. 10.00-10.30 IVB        A. Pytel
6. 10.30-11.00 VIB        K. Wnorowski
7. 11.00-11.30 VIE        D. Weber
8. 11.30-12.00 IIC         A. Pupek
9. 12.00-12.30 IVE        K. Adamus
10. 12.30-13.00 VIA        M. Gosiewska
11. 13.00-13.30 IVG        J. Glinka
12. 13.30-14.00 IVA        M. Piekarska
13. 14.00-14.30 IIB          W. Sabela
14. 14.30-15.00 IVC        L. Sęktas  RC
15. 15.00-15.30 IIIC         A. Jurek
16. 15.30-16.00 IIIG         L. Karasińska
17. 16.00-16.30

 

6.05.15r./środa/

Lp. Godzina Klasa/Wychowawca
1. 8.00-8.30 VF             M. Drob
2. 8.30-9.00 IID             A. Skowron
3. 9.00-9.30 VC             A. Lis-Radosz  AP
4. 9.30-10.00 IIIF             A. Grzybowska
5. 10.00-10.30 VA             M. Rydzewska
6. 10.30-11.00 VB             E. Kozakowska
7. 11.00-11.30 VH            D. Mielcarek
8. 11.30-12.00 IVD           K. Fit  RC
9. 12.00-12.30 VE             K. Pliszka
10. 12.30-13.00 VD             D. Wojtyła
11. 13.00-13.30 VG             J. Glinicki
12. 13.30-14.00 VID           E. Pasik  GIM
13. 14.00-14.30 IVF            A. Leśków
14. 14.30-15.00 IIIE            B. Rymuszka
15. 15.00-15.30 IVH           M. Brożek
16. 15.30-16.00 VIC           A. Glinka
17. 16.00-16.30

Szkolny Turniej Szachowy SZACH-MAT

 17 kwietnia 2015 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Turniej Szachowy „SZACH MAT”.

Wystartowało w nim 35 uczniów i uczennic w dwóch kategoriach turniejowych klas I-III i klas IV-VI.

Nasi młodzi adepci grali systemem szwajcarskim na dystansie 4 rund, w tempie gry 10 minut dla zawodnika (runda 20 minut). Następnie zwycięzcy grup zagrali Mecz Finałowy- dwie partie 5 minut dla zawodnika (runda 10 min).

W kategorii  klas I-III najlepszymi okazali się:

I miejsce -Borowski Paweł

II miejsce – Drabik Michał

III miejsce – Czerwiński Maciej

W kategorii  klas IV-VI zwycięzcami zostali:

I miejsce – Czerwiński Bartłomiej

II miejsce – Wojciechowski Jan

III miejsce – Szyndler Maciej

W meczu finałowym zwyciężył Czerwiński Bartłomiej, który otrzyma nagrodę główną, czyli puchar. Uczniowie, którzy zajęli miejsca od I- III w obu kategoriach dostaną medale. Natomiast wszyscy zawodnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostaną wręczone w dniu 25 czerwca podczas uroczystego wręczenia nagród za konkursy wewnątrzszkolne dla uczniów naszej szkoły.

Dzielnicowy Turniej Szachowy Skok po kategorię

7 marca 2015 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie odbył się Dzielnicowy Turniej Szachowy dla Szkół Podstawowych „Skok po Kategorię” pod honorowym patronatem Burmistrza Białołęki m.st. Warszawy.

Nasza szkołę godnie reprezentowali następujący uczniowie:

Czerwiński Bartłomiej kl. V H,

Morawski Jakub kl. V D

Jóźwik Marcel 5 B

Czerwiński Maciej kl. 2 G

Borowski Paweł kl. 3 F

Drabik Michał kl. 3 D

Uczniowie grali pięć rund systemem szwajcarskim na dystansie 30 minut na zawodnika.

W Kategorii Drużynowej (suma punktów czterech najlepszych zawodników z danej placówki) uplasowały się następujące szkoły:

I miejsce z sumą 16 pkt. – SP 112

II miejsce z sumą 13,5 pkt.– SP 154

III miejsce z sumą 12 pkt. – SP 314

Kilkorgu uczniom udało się również uzyskać normy na V i IV kategorię szachową.

Oto wiersz, który napisał Marcel Jóźwik po wzięciu udziału w turnieju:

Białołęcki Turniej Szachowy

Zawsze jest odlotowy.

Z Leśnej Polanki szachistów ekipa

Wita wszystkich graczy, o roszady pyta.

Ekipa nasza  świetni SZACHOGRACZE

Rozbijają  inne szkoły w szachomacie.

Wszyscy zagrali po pięć kolejek,

lecz wciąż przegrywali z potężnym Liderem.

Jesteśmy genialni! Drugie miejsce mamy!

Puchar pięknie błyszczy! My się uśmiechamy!

Pan Dyrektor z serca nam pogratulował

wszystkich Michałkami zaraz poczęstował.

Dzień Świadomości Autyzmu na Białołęce

autyzm plakat korekta

Ogólnopolskie Wybory Książek

Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcją „Biblioteki Szkolne Online”. Patronem wyborów jest minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów wszystkich typów szkół na terenie całego kraju.

Cele:

 1. Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów;
 2. Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów;
 3. Promocja czytelnictwa;
 4. Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym;
 5. Kształtowanie postaw obywatelskich;
 6. Popularyzacja zasad wyborów.

W załączniku informacje z przeprowadzonych w naszej szkole wyborów książek. Wszystkim uczniom za udział i głosy serdecznie dziękujemy.

Alicja Drążewska

Danuta Gierczak

Dzielnicowe zawody szachowe

27 marca -braliśmy udział w Dzielnicowym Turnieju Szachowym. Zawody odbyły się w sali Urzędu Gminy Targówek przy ul. Kondratowicza 20. W zawodach brały udział następujące drużyny z Targówka: SP nr 52, SP nr 277, SP nr 58, SP nr 298, SP nr 42, SP nr 285, SP nr 114, SP nr 84, SP nr 275, SP nr 28, które grały z drużynami z Białołęki: SP nr 154, SP nr 31, SP nr 112.

Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 285  – 75 pkt.

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 154 – 70 pkt.

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 84  – 67 pkt.

Naszą szkołę godnie reprezentowali następujący uczniowie :

Paweł Borowski kl. 3 f

Maciej Czerwiński kl. 2 g

Paweł Adamek kl. 3 d

Tymoteusz Szczęsnowicz kl. 3 d

Michał Drabik kl. 3 d

Maciej Wójcicki kl. 3g

Finał IV edycji szkolnego konkursu Mam Talent

Dnia 20 marca w naszej szkole odbył się finał konkursu „Mam Talent”. Więcej szczegółów oraz galeria w zakładce Z życia szkoły–>Wydarzenia.

SP154 w programie Insta.Ling

Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi bierze udział w IV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół w celu nauki ortografii oraz nauki języka angielskiego dla klas II i III.

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Terapeuta pedagogiczny przydziela słówka, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling daje bezpłatny dostęp do systemu dla  uczniów i rodziców.

Czas trwania Programu to rok szkolny 2014/2015.
Każdej grupie terapeuta przydziela pulę słówek do nauki na najbliższy tydzień lub dwa. To na tych słówkach pracują uczniowie, korzystający z Insta.Ling. Gdy pula słówek ulegnie wyczerpaniu, tzn. gdy uczniowie opanują je w sposób dostateczny, nauczyciel dodaje kolejną grupę słówek do puli początkowej.
Dziecko rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym dziecko dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo można posłuchać wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut, dzięki czemu unika się monotonii i znużenia dziecka.

Program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności indywidualnie do dziecka. Dzięki temu z jednej strony dziecko nie traci czasu na słówka, które już dobrze zna, a z drugiej poziom trudności nie jest zawyżony.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia radzi sobie z nią każde dziecko. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki mogą jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

Uczniowie systematycznie pracujący w programie Insta.Ling  na podstawie rejestru sesji z systemu otrzymują  raz w miesiącu bardzo dobre lub celujące oceny za pracę domową.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.instaling.pl

1 kwietnia - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Drodzy Rodzice!
Dzień 01.04. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na odbywający się sprawdzian OKE dla uczniów klas szóstych.

Świetlica w budynku przy ul. Leśnej Polanki czynna będzie w godzinach 6.30-18.00:

– w sali nr 13 będą przebywać dzieci z budynku przy ul. Leśnej Polanki,
– w sali nr 17 dzieci z budynku przy ul. Sprawnej.
OBIAD wydany zostanie o godzinie 13.00 po zakończonym egzaminie OKE.

W budynku przy ul. Aluzyjnej świetlica czynna będzie w godzinach 6.30 – 18.00:

– w sali 03 będą przebywać dzieci z klas Ih, Ii,
– w sali świetlicowej będą przebywać dzieci z klas If, Ig.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych przebywają pod opieką wychowawców w swoich salach zajęciowych zgodnie ze stałym planem, za wyjątkiem zajęć dodatkowych i specjalistycznych, które w tym dniu zostają odwołane.

 • Obiad dla klas Ig, If – 11.25- 11.45
 • Obiad dla klas Ih, Ii w godz. 11.45-12.05
 • Obiad dla oddziału przedszkolnego Oa – godz.12.15-12.45
 • Obiad dla oddziału przedszkolnego Ob – godz. 11.30- 12.00

Kiermasz wielkanocny, 30-31.03.2015

 

kiermasz

Tablica upamiętniająca humanitarną działalność P. E. Strzeleckiego - odsłonięcie 29.03.15

 

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej humanitarną działalność

Pawła Edmunda Strzeleckiego w czasie Wielkiego Głodu w Irlandii.

W niedzielę 29 marca 2015 r. odbędzie się w Dublinie wielka uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej humanitarną działalność Pawła Edmunda Strzeleckiego w czasie Wielkiego Głodu w Irlandii.

Gospodarzami uroczystości będą Irish – Polish Society, Ambasada Polski w Dublinie i Dublin City Council. W uroczystości tej udział wezmą m.in. ministrowie spraw zagranicznych Irlandii i Polski: Charles Flanagan i Grzegorz Schetyna, nowo mianowany ambasador RP w Irlandii, Ryszard Sarkowicz (były konsul generalny RP w Sydney, a do niedawna stały przedstawiciel Polski przy ONZ w Nowym Jorku), organizatorzy z Irish-Polish Society z prezeską Edytą Jankowską oraz pomysłodawcą tablicy Wojciechem Owsianowskim z PTTK w Poznaniu. Uroczystość ta odbędzie się w ramach planowanego festiwalu pod nazwą Polska Eire Festival 2015 trwającego w tym roku  od 21 do 29 marca.

Najważniejsze wydarzenia podczas uroczystości związane z upamiętnieniem działalności Patrona naszej szkoły:

 • Czwartek 26 marca, 18:30, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, D2, Irlandia, Życie i czasy Pawła Edmunda Strzeleckiego – łącząc Polskę z Irlandią – wykład otwarty dla publiczności.
 • Niedziela 29 marca, 15:00, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, D2, Irlandia, Spotkanie i dyskusja o życiu Strzeleckiego i jego związek z Irlandią. Częścią spotkania będzie prezentacja przygotowana przez Wojciecha Owsianowskiego.
 • Niedziela 29 marca, 18:00, Sackville Place (boczna od O’Connell Street), Dublin 1, z boku budynku sklepu Clerys. Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Strzeleckiego.

Strzelecki jest jedną z trzech najważniejszych osób wymienionych na oficjalnej stronie internetowej rządu irlandzkiego, które odegrały znaczącą rolę podczas „Wielkiego Irlandzkiego Głodu”. W artykule HEROES OF THE GREAT IRISH FAMIN autor zwraca szczególną uwagę na zachowanie pamięci o tych tragicznych, ale przecież bardzo ważnych wydarzeniach dla narodu irlandzkiego. Dla nas, nauczycieli i uczniów szkoły, której patronem jest Paweł Edmund Strzelecki ważna jest znajomość jego biografii, osiągnięć na polu naukowym, a przede wszystkim działalności charytatywnej, której był orędownikiem. Przykład „wielkiego serca” naszego Patrona jest dla nas wskazówką i drogowskazem.

Historia Pawła Edmunda Strzeleckiego związana z Irlandią zaczęła się w roku 1847  jego wyjazdem do Dublina. Powodem wyjazdu był tragiczny w skutkach Wielki Głód, spowodowany zarazą ziemniaczaną. Strzelecki wyjechał do Irlandii, by – jako ochotnik stowarzyszenia charytatywnego – nieść pomoc głodującym. Strzelecki był członkiem brytyjskiej organizacji British Relief Association, która dysponowała funduszami pomocowymi dla Irlandii od brytyjskiego rządu oraz barona Rotshilda, w sumie kwotą ok. 500 tysięcy funtów. Brytyjski rząd uznał, że ze względu na wzajemną wrogość Irlandczycy będą mieli większe zaufanie do Polaka niż do Anglików. W ten sposób Paweł Strzelecki został dysponentem funduszu w Irlandii. Z Dublina wyruszył do hrabstw Mayo, Sligo i Donegal. Tam był świadkiem ogromnie tragicznych wydarzeń spowodowanych głodem. Choroby i śmierć były codziennością. Brytyjski historyk i biograf, Cecil Woodham Smith w swojej książce „The Great Hunger” cytuje fragment listu Strzeleckiego do przyjaciela w Londynie:

„Żadne pióro nie jest w stanie opisać cierpienia, które mnie otacza. Cokolwiek czytałem o przeszłych i obecnych nieszczęściach nie dorównuje temu, co tutaj widzę.”

Nigdy nie przyjął wynagrodzenia za swoją pracę: „Nigdy nic nie usprawiedliwiłoby mojego sumienia, gdybym wziął pieniądze za to, co tam przeżyłem.”

Ocenia się, że działalność Pawła Strzeleckiego uratowała około 200 tysięcy Irlandczyków od śmierci głodowej. Strzelecki pomógł również wielu osobom wyemigrować do Australii, z którą był związany.

Linki do stron poświęconych Patronowi naszej szkoły:

http://www.justice.ie/en/JELR/PolskaÉire%202015%20The%20Polish%20Irish%20Festival%20Programme.pdf/Files/PolskaÉire%202015%20The%20Polish%20Irish%20Festival%20Programme.pdf
http://www.irishtimes.com/about-us/contact-us
http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=14301
http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=14300
http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=14291
http://www.irishfamine.ie/greatIrishFamine.html

Alicja Drążewska

Danuta Gierczak

Dzień Talentów, 20.03.2015 - zmiana planu lekcji

W dniu 20.03.2015r. (piątek) ze względu na organizację Dnia Talentów nastąpi zmiana planu lekcji. Uczniowie przebywają pod opieką wychowawców w godz. 8.00 – 12.00 (zmiana I) oraz 12.00 – 16.00 (zmiana II) we wskazanych salach/na sali gimnastycznej.

Zmiana I: 0a, 1a, 1c, 1d, 1f, 1i, 2b, 2c, 2f, 3a, 3c, 3e, 3g, 4a, 4b, 4e ,4h, 5a, 5d, 5g, 5h, 6b, 6e

Zmiana II: 0b, 1b, 1e, 1g, 1h, 2a, 2d, 2e, 2g, 3b, 3d, 3f, 4c, 4d, 4f, 4g, 5b , 5c, 5e, 5f, 6a, 6c,6d

W tym dniu zajęcia specjalistyczne oraz pozalekcyjne zostają odwołane.

Konkurs na dziecięcy głos w Telefonie Szkoły

Rekrutacja klas I-wszych na rok szkolny 2015/16

Informujemy, że rekrutacja do klas I-wszych na rok szkolny 2015/16 będzie miała miejsce w szkole przy ul.Leśnej Polanki 63/65.

Wnioski dotyczące rekrutacji przyjmowane będą w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do  piątku w godzinach 8.00 – 17.30 w dniach 9 – 23  marca 2015 roku.

Finał Akcji Wszystkie Kolory świata

Spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów, 19.03.2015

Szanowni Państwo!
Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2015/16 rozpoczną naukę w klasie pierwszej!

Dyrekcja szkoły zaprasza w ramach Dnia Otwartego na spotkanie informacyjne w stołówce szkolnej (ulica Leśnej Polanki 63/65) w dniu 19.03.2015r o godz. 18.00.

Rekolekcje wielkopostne, 9-10-11.03.2015

Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 09-11.03.2015 r.

Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych spotkanie rekolekcyjne zorganizowane zostanie na terenie szkoły w dniu 11.03. w godz. 11.00 – 11.30 (zmiana I), 13.30 – 14.00 (zmiana II).

Uczniowie klas I uczęszczający do budynku przy ulicy Sprawnej uczestniczą pod opieką wychowawców/wyznaczonych nauczycieli w rekolekcjach odbywających się w kościele w dniach 09-10.03. w godz. 9.45 – 10.25 (zmiana I), 13.00 – 13.40 (zmiana II).

Dla uczniów klas I uczęszczających do budynku przy ulicy Aluzyjnej spotkanie rekolekcyjne zorganizowane zostanie na terenie szkoły w dniu 11.03. w godz. 10.05 – 10.35 (zmiana I), 12.35 – 13.05 (zmiana II).

Uczniowie klas II uczęszczający do budynku przy ulicy Sprawnej uczestniczą pod opieką wychowawców/wyznaczonych nauczycieli w rekolekcjach odbywających się w kościele w dniach 09-10.03. w godz. 9.45 – 10.25 (zmiana I), 13.00 – 13.40 (zmiana II).

Uczniowie klas II – III uczęszczający do budynku przy ulicy Leśnej Polanki uczestniczą pod opieką wychowawców/wyznaczonych nauczycieli w rekolekcjach odbywających się w kościele w dniach 09-10.03 w godz. 9.45 – 10.25 (zmiana I), 13.00 – 13.40 (zmiana II).

Uczniowie klas IV – VI uczestniczą pod opieką wychowawców/wyznaczonych nauczycieli w rekolekcjach odbywających się w kościele w dniach 09-10.03 w godz. 10.35 – 11.15 (zmiana I), 13.50 – 14.30 (zmiana II).

Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach przebywają w tym czasie pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

Zaproszenie na konsultacje publiczne poświęcone edukacji osób niepełnosprawnych

Zwycięzcy konkursów

Krzysztof Skarżycki, uczeń klasy 6a, w etapie finałowym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty udzielił 100% dobrych odpowiedzi i zgodnie z regulaminem jest zwolniony z części pierwszej sprawdzianu szóstoklasisty.

GRATULUJEMY!

Helena Wielgus-Barry, uczennica klasy 2e, zajęła czwarte miejsce w województwie mazowieckim, a szóste w kraju w ogólnopolskim konkursie Alfik Humanistyczny organizowanym przez Łowców Talentu – Jersz. Nagrodą dla laureatki jest tygodniowy obóz naukowy w czasie wakacji.

GRATULUJEMY!

Góra grosza

 Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji GÓRA GROSZA – to już XV edycja. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych, domów dziecka, instytucji takich jak rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne, realizujących prorodzinne programy wychowawcze.

 Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w akcji. Grosze będą zbierane w ciągu najbliższych dni:

–  w holu głównym w budynku przy ulicy Leśnej Polanki

– w salach zajęciowych w budynku przy ulicy Aluzyjnej, Sprawnej

Koncert świąteczny - Spróbuj zatrzymać świat, 13.01.2015

lalki

Akcja Szlachetna Paczka

 Chcielibyśmy  zaprosić Państwa do udziału w akcji „Szlachetna Paczka”. W naszej szkole akcja trwa od 26.11.14r. – 12.12.14r. Polega ona na obdarowaniu potrzebujących rodzin świątecznymi prezentami. Są to wyjątkowe prezenty, jakby „uszyte na miarę”. Dlaczego? – gdyż odpowiadają potrzebom danej rodziny. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami rodzin, z ich potrzebami. Jeśli uznacie Państwo, że moglibyście wesprzeć daną rodzinę – nie wahajcie się ani minuty dłużej:)i działajcie. Ufamy, iż w naszej społeczności są osoby o wielkich sercach, otwarte na pomoc innym, którzy tej pomocy od nas potrzebują. Prosimy jedynie o krótką refleksję, mały gest, który tak naprawdę może wiele. Mamy poczucie, że gest ten może przyczynić się do ogromnej radości wielu osób; do tego ,że ich święta w tym roku będą inne, lepsze, wyjątkowe.

 Poniżej przedstawiamy sylwetki wybranych rodzin oraz diagnozę ich potrzeb. Najważniejsze jest to, abyśmy zebrali najpotrzebniejsze „prezenty” zawarte w opisie; jednak worek leśno-polankowego Świętego  Mikołaja nie ma dna i z sukcesem pomieści wszelkie dobroci:). Wybrane prezenty można składać do oznakowanych pudeł, które umieszczone będą w holu glównym w szkołach przu ul.Leśnej Polanki i ul.Sprawnej a także do wychowawców świetlicy w tych budynkach. Przy każdym z pudeł – dla ułatwienia/przypomnienia – znajdziecie Państwo również poniższy opis rodziny.

 W ubiegłum roku pomogliśmy dwóm rodzinom z okolic Legionowa. Popłyneło do nich ponad 20 wielkich pudełek z darami oraz lodówka :)
Zachęcamy do niesienia pomocy.

SYLWETKI RODZIN POTRZEBUJĄCYCH:

Rodzina z Targówka – KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY

Rodzina z Tarchomina – KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY

Z wyrazami szacunku.
Zespół „Szlachetnej Paczki”

Akcja UNICEF Wszystkie kolory świata

unicef

lalkaPROBLEM- Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionów dzieci na świecie. Wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorób jak: gruźlica, odra, tężec, polio czy zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie organizmu. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami. To także najprostsza metoda, by ratować życie dzieci na wielką skalę.

 Niestety w niemal 1/3 przypadków przyczyną śmierci dzieci poniżej 5. roku życia są choroby, którym możemy zapobiegać poprzez szczepienia. Sudan Południowy jest jednym z krajów, w których wciąż umierają dzieci. Z powodu wieloletniej wojny domowej jest to bardzo niestabilny kraj, narażony na klęski humanitarne. Niedożywienie, brak dostępu do czystej wody pitnej, fatalne warunki higieniczno-sanitarne powodują, że setki tysięcy rodzin w tym kraju zdanych jest na pomoc z zewnątrz. Z powodu kryzysu najbardziej cierpią dzieci, które stanowią aż połowę społeczeństwa Sudanu. Zagrażają im takie choroby jak cholera, odra, polio, czyli choroby, którym współczesny świat potrafi przeciwdziałać. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem jest zapobieganie zachorowaniom poprzez szczepienia.

 Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Sudanie Południowym, tak, by ograniczyć śmiertelność dzieci spowodowaną powyższymi chorobami.

 Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym. Chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka. Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

Jakie są cele projektu?

Celem projektu jest:

 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 • pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
 • zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym

 Na czym polega projekt „Wszystkie kolory świata”?

 W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy same zdecydują jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka, jaki mieć kolor skóry, jak być ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełnią „akt urodzenia” laleczki. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe szmaciane dzieła sztuki, które następnie zostaną zlicytowane.

Etapy realizacji projektu:

 Przygotowanie laleczek przez uczniów  (27.11.2014- 08.01.2015)– w oparciu o wykrój laleczki wysłanej przez UNICEF dzieci przygotowują swoje własne charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Uczniowie uzupełnią także „akt urodzenia” (wysłany przez UNICEF) laleczki – specjalny dokument, w którym umieszczą fotografię swojej laleczki, bądź narysują jej portret, wpiszą dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby. Uszycie takiej laleczki jest niezwykle proste – wystarczy odrysować wzór na materiale, a po wycięciu wypchać i obszyć. Później można już przystępować do upiększania! Na tym etapie uczniowie mogą dać upust swojej wyobraźni i kreatywności i wcielić się w rolę artystów i kreatorów mody.

 Równocześnie laleczki wykonane przez dzieci wezmą udział w wewnątrzszkolnym konkursie na najładniejszą i najbardziej oryginalna laleczkę UNICEF. Laureaci pierwszych miejsc konkursu w każdej z kategorii wiekowej na poziomie klas 0-6 otrzymają nagrodę książkową a ponadto utworzą jury wyłaniające najpiękniejszą szkolną laleczkę, która weźmie udział w ogólnopolskim konkursie.

Licytacja laleczek w szkole – Uwieńczeniem akcji będzie  licytacja  laleczek , do której zaprosimy rodziców, opiekunów , dziadków. Odbędzie się ona podczas koncertu kolęd „Nauczyciele- dzieciom i rodzicom. Spróbuj zatrzymać czas” w dniu 13 stycznia. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Sudanu Południowego, przekazując na ten cel wylicytowaną kwotę (min.10 zł).

 Dodatkową atrakcją jest udział w Konkursie na „najbardziej oryginalną laleczkę”. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na oficjalnej stronie UNICEF Poland. W specjalnie przygotowanej galerii zdjęć, będą umieszczane zdjęcia nadesłanych na konkurs laleczek, a użytkownicy i fani UNICEF będą oddawali głosy na swoją ulubiona laleczkę, klikając pod jej zdjęciem „lubię to”. Laleczka, która zbierze najwięcej takich głosów wygra.

Wykrój laleczki – POBIERZ PLIK

Akt urodzenia laleczki – POBIERZ PLIK

Plakat – POBIERZ PLIK

SP154 odznaczona europejskim certyfikatem European Quality Label

31 października 2014r. nasza szkoła została odznaczona europejskim certyfikatem jakości European Quality Label za realizację projektu Similarity in Variety w programie Comenius w latach 2011 – 2013. To już drugi certyfikat, jaki uzyskaliśmy. Poprzedni nosił nazwę eTwinning Quality Label i był certyfikatem na skalę krajową.  Koordynatorem projektu była pani Katarzyna Adamus, nauczyciel języka angielskiego. European Quality Label jest konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań na rzecz eTwinningu. Podczas przyznawania odznak brane są pod uwagę następujące wymagania:

 1.    Projekt musi mieć wspólne cele i wspólny plan.
 2.    Projekt został zrealizowany jest w ostatniej fazie realizacji.
 3.    Nauczyciel zgłaszający projekt w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu.
 4.    Projekt musi wykazywać określony stopień współpracy partnerskiej.
 5.    Rezultaty projektu muszą być widoczne.

Jeśli  projekt spełnia wszystkie z pięciu powyższych wymagań, branych jest wówczas pod uwagę kolejnych sześć kryteriów oceny. Jakie to kryteria? Projekt musi być wybitny w następujących obszarach:

 1. Innowacja pedagogiczna
 2. Integracja z programem nauczania
 3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
 4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
 5. Wykorzystanie technologii
 6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

eql

Konkurs Książki naszych marzeń

„Nakręćmy się na czytanie!”

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Książki naszych marzeń”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów.

Konkurs umożliwiał uczniom wybór książek, o przeczytaniu których marzą. Stworzona została lista 50 książek, do których chcieliby mieć oni dostęp w szkolnej bibliotece.

Uczniowie przygotowali krótki film uzasadniający, dlaczego właśnie nasza szkoła powinna zostać wyposażona we wszystkie książki z listy.

Liczyła się kreatywność, zabawa, radość i chęć czytania.

Oto wynik prac naszych uczniów:

1.Najlepsi przyjaciele autor: Moni Nilsson
2.Moja mama Gorylicaautor: Frida Nilsson
3.Kto straszy, Albercie? autor: Gunilla Bergström
4.Kajtek i Miśautor: Jujja Wieslander, Tomas Wieslander
5.Rycerze i smokiautor: Christina Björk
6.Dobro i zło, co to takiego? autor: Oscar Brenifier
7.Brązowa księga. Detektywistyczne łamigłówki Lassego i Mai autor: Martin Widmark
8. „Trzynastka na karku” Katarzyna Majger
9.Tajemnica hotelu autor: Martin Widmark
10.Tajemnica diamentów autor: Martin Widmark
11.Tajemnica kawiarni autor: Martin Widmark
12.Tajemnica cyrku autor: Martin Widmark
13.Tajemnica mumii autor: Martin Widmark
14.Tajemnica kina autor: Martin Widmark
15.Antykwariat pod Błękitnym Lustrem autor: Martin Widmark
16.Czy umiesz gwizdać, Joanno?autor: Ulf Stark
17.Bezdomny ptak  autor: Gloria Whelan
18.Kroniki Pradawnego Mroku (seria)(tom I – Wilczy brat autor: Michelle Paver
19.Nagle w głebi lasuautor: Amos Oz
20. Sezon na zielone kasztany autor: Barbara Kosmowska
21.Asiunia autor: Joanna Papuzińska
22.Babcia rabuśautor: David Walliams
23.Dom ośmiu tajemnic autor: Liliana Bardijewska
24. Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaka autor: Beata Ostrowicka
25.Jesień liścia Jasia autor: Leo Buscaglia
26.Niekończąca się historia autor: Michael Ende
27.Tajemnica człowieka z bliznąautor: Paweł Beręsewicz
28. Tsatsiki i Mamuśka autor: Moni Nilsson
29.Tu jesteśmy. Kosmiczne wyprawy, wizje i eksperymenty autor: Aleksandra i Daniel Mizielińscy
30.Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu autor: Kasdepke Grzegorz
31. My Little Pony: Equestria Girls: Po tamtej stronie lustra: Gillian Berrow
32.Wakacyjny koncert autor: Agnieszka Sikorska-Celejewska
33.Tuczarnia motyli autor:  Marcin Szczygielski
34. Czarownica piętro niżej autor: Marcin Szczygielski
35.Emil ze Smalandii autor Astrid Lindgren
36.Smoki na zamku Ukruszon autor: Pratchett Terry
37.Spryciarz z Londynu autor: Pratchett Terry
38. Muzyka duszy autor: Pratchett Terry
39.Złodziej czasu autor: Pratchett Terry
40.W północ się odzieję autor: Pratchett Terry
41.Dziennik cwaniaczka. Tom 8. Zezowate szczęście autor: Jeff Kinney
42.Jaśki. Repetaautor: Jean-Philippe Arrou-Vignod
43.Skąd się biorą dziury w serze? Historyjki dla ciekawskich dzieci autor: Christian Dreller
44.Dziadek i niedźwiadek autor: Łukasz Wierzbicki
45. Martynka w krainie baśni:Marcel Marlier, Gilbert Delahaye
46.Afryka Kazika autor: Łukasz Wierzbicki
47.Łupieżcy niebios autor: Brandon Mull
48.Elmer autor; Mckee David
49.Elmer. Wielka księga przygód autor: Mckee David
50. My Little Pony Equestria girls Krok w rock: Perdita Finn

Mistrzostwa Białołęki Szkół Podstawowych w Szachach

6 GRUDNIA 2014 r., w sobotę, w UKS Taktyk Białołęka w Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek, jak co roku, odbyły się Mistrzostwa Białołęki Szkół Podstawowych w Szachach. W zawodach brali udział tylko uczniowie szkół podstawowych z całej Białołęki.

Naszą szkołę – Szkołę Podstawową nr 154 i. P. E. Strzeleckiego – reprezentowało czterech chłopców:

– BOROWSKI PAWEŁ   – 3 miejsce  w klasyfikacji indywidualnejGRATULUJEMY !

WOJCIECHOWSKI JAN

KAPUŚCIŃSKI PIOTR

CZERWIŃSKI MACIEJ   –  najmłodszy reprezentant naszej szkoły.

 Chłopcy dzielnie grali  i drużynowo wywalczyli dla naszej szkoły puchar :

„ III MIEJSCE w Mistrzostwach Białołęki Szkół Podstawowych w Szachach”.

Zawody rozpoczęły się o godz. 9.30 i trwały do godz. 14.30, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów dla najlepszych zawodników  oraz dla najlepszych szkół.

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego.  Każdy z zawodników rozegrał  7 rund.

MISTRZOSTWA SZACHY 06.12.2014 (92) MISTRZOSTWA SZACHY 06.12.2014 (93)

Kiermasz Bożonarodzeniowy, 15 - 17.12.2014

Serdecznie zachęcamy do zakupienia płyty z kolędami nagranymi przez nauczycieli naszej szkoły.Płyty można nabywać na Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbywa się w dniach 15-17.12.14 r.

Europejski Tydzień Autyzmu w naszej szkole, 1 - 7 grudnia 2014

autyzm

Europejski Tydzień Autyzmu – PROMITIS, 1 - 7 grudnia 2014

1-7 grudnia

PROMITIS

Z okazji zbliżającego się Tygodnia Autyzmu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji oraz warsztatów dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką autyzmu.

Celem akcji jest umożliwienie wszystkim, których ten problem dotyka, zdobycia realnej pomocy, poszerzenia wiedzy oraz konsultacji ze specjalistami, którzy każdego dnia diagnozują i prowadzą terapię dzieci ze spektrum autyzmu.

Spotkania odbędą się w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie w naszych placówkach.

BEZPŁATNE KONSULTACJE

W dniach 01-05.12.2014 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do odwiedzenia naszych Przedszkoli Terapeutycznych PROMITIS w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, gdzie będą Państwo mogli bezpłatnie skonsultować się ze specjalistami.

Drogi Rodzicu, jeśli:

 • coś Cię niepokoi w zachowaniu dziecka i zastanawiasz się, czy nie są to cechy autystyczne,
 • nie wiesz, w jaki sposób i gdzie można uzyskać diagnozę,
 • dziecko otrzymało diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu,

ale nie wiesz, co dalej,

 • zastanawiasz się, jakie terapie będą najlepiej wspierały rozwój dziecka,
 • chcesz skonsultować się ze specjalistami na co dzień pracującymi z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • chcesz rozwiać swoje wątpliwości,

zapraszamy do nas!

BEZPŁATNE WARSZTATY

W dniu 02.12.2014 (Wrocław) oraz 03.12.14 (Warszawa i Kraków) zapraszamy na bezpłatne wykłady i warsztaty dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką autyzmu.

 • Czy to może być autyzm? Jak zauważyć pierwsze objawy?
 • Autyzm – fakty i mity
 • Proces diagnostyczny – jak i gdzie?
 • Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
 • Jak uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
 • Jak dobrać i prowadzić terapię właściwą dla potrzeb dziecka?
 • Przedszkole integracyjne czy terapeutyczne?
 • Jak rozsądnie wprowadzić dietę?
 • Kiedy dziecko nie mówi – alternatywne metody komunikacji
 • Autyzm a integracja sensoryczna

Celem naszej akcji jest umożliwienie rodzicom zdobycia realnej pomocy, poszerzenia wiedzy oraz rozmowa ze specjalistami, którzy każdego dnia diagnozują i prowadzą terapię dzieci ze spektrum autyzmu. Chcemy podzielić się z Państwem nie tylko naszą wiedzą, ale i doświadczeniem.

BEZPŁATNE KONSULTACJE: 1.-5.12.2014

 • Wrocław, ul. Kryniczna 37, tel. 534 953 976,

e-mail: wrocław@centrum-terapii.pl

 • Kraków, ul. Sanocka 1, tel. (12) 311 75 12,

e-mail: krakow@centrum-terapii.pl

 • Warszawa, ul. Pogonowskiego 19, ul. Cmentarna 17, ul. Poborzańska 8/U1 oraz ul. Odolańska 42, tel. (22) 810 63 90, e-mail: biuro@centrum-terapii.pl

WYKŁADY:

WROCŁAW – 2.12.2014

WARSZAWA, KRAKÓW – 3.12.2014

godziny 14.00 – 19.00

 • Wrocław, ul. Kościuszki 108a lok.9, tel. 534 953 976,

e-mail: wrocław@centrum-terapii.pl

 • Kraków, ul. Sanocka 1, tel. (12) 311 75 12,

e-mail: krakow@centrum-terapii.pl

 • Warszawa, ul. Pogonowskiego 19, tel. (22) 810 63 90,

e-mail: biuro@centrum-terapii.p

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub mailową.

http://www.centrum-terapii.pl/tydzien-autyzmu-bezplatne-warsztaty-konsultacje/

Konsultacje społeczne

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy do wzięcia udziału w KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH dotyczących propozycji zmian prawnych i organizacyjnych zwiększających współpracę pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły a rodzicami i uczniami.

Propozycje te są przedmiotem aktualnych prac w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Celem konsultacji jest poznanie punktu widzenia nauczycieli, uczniów i rodziców na propozycje dotyczące m.in.:

 • zwiększenia wpływu rodziców i uczniów na decyzje dotyczące szkolnego życia
 • pobudzenia współpracy szkół z instytucjami lokalnymi
 • zmian w urządzeniu budynków szkolnych tak, by ułatwiały różnego rodzaju aktywności sprzyjające współpracy w czasie lekcji i poza nimi

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie: www.szkolawspolpracy.pl .  Nad formularzem dostępne są regulamin oraz harmonogram konsultacji w poszczególnych miastach.

Zachęcamy do zabrania głosu w sprawie przyszłości polskich szkół!

Warsztaty Wiem, co jem

wcj

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, 06.10-12.10.2014

Tydzień Bezpłatnych konsultacji SI, 29.09-05.10.2014

si

*

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W naszej szkole po wakacjach wiele się zmieniło… Dzięki podejmowanym przez dyrekcję staraniom odnowiono tynki strukturalne w budynkach, a także przybyło sporo nowych stojaków na rowery. Był to jeden z  kilku realizowanych elementów koncepcji pracy placówki.

W dniu 17.09.2014 odbyła się we współpracy z biurem Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej  przy ZTM Warszawa akcja promująca zdrowy styl życia i będąca częścią obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w naszej szkole. Każdy uczeń, który przyjechał w tym dniu na zajęcia rowerem otrzymał ulotki dotyczące działań w ramach ETZT oraz pamiątkowe gadżety (książki, płyty, odblaski, torby z logo firmy Veturilo i inne materiały promocyjne). Podczas drugiej zmiany wokół budynku przy ul. Leśnej Polanki zaparkowanych było 100 rowerów!

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu został zainicjowany przez Komisję Europejską w 2002 roku. Zapoczątkowała go unijna komisarz ds. środowiska Margaret Wallström, ustanawiając w 2000 roku Dzień Bez Samochodu. Od tej pory ETZT stało się cyklicznym przedsięwzięciem. Odbywa się on regularnie w dniach od 16 do 22 września.

Celem kampanii jest zachęcanie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń oraz dążenie do ich zmiany poprzez wybieranie alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze lub korzystania z komunikacji miejskiej. Na ten moment w kampanię włączyło się 1785 miast, w tym 126 z Polski. Tegoroczne hasło europejskie to „Nasz ulice, nasz wybór”.

Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu. „Podróż samochodem = stracony czas i pieniądze, stres, korki, hałas oraz spaliny” – to hasło, które na warszawskich autobusach i tramwajach będzie promowało ETZT. 22 września w autobusie, metrze, tramwaju, SKM oraz pociągach Kolei Mazowieckich i WKD w obszarze obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” nie trzeba będzie kasować biletów ZTM. Tego dnia na parkingach P+R będzie możliwe nieodpłatne pozostawienie samochodu. Odbędzie się happening. Jego głównymi atrakcjami będą przejazd „Parlamentarnej Grupy Rowerowej”, Miasteczko Ministerstwa Środowiska, liczne gry i zabawy, m.in. „slalom gigant” i puzzle – układanki obrazkowe z motywami nt. transportu przyjaznemu środowisku i przykładami dobrych praktyk, rebusy. Na miejscu happeningu będzie także możliwość wypożyczenia roweru. Ponadto,  jedno z miejsc parkingowych w okolicach Pałacu Kultury i Nauki będzie zamienione w park. W Warszawie w ramach ETZT odbędą m.in. Dni Transportu Publicznego. Szczegóły podane są na stronie ztm.waw.pl.

ulotka1

ulotka2

Do napisania artykułu wykorzystano teksty źródłowe znajdujące się na stronach:

www.wikipedia.pl

www.mos.gov.pl

www.ztm.waw.pl

www.mobilityweek.eu

Konsultacje społeczne - kryteria rekrutacji do warszawskich przedszkoli

przedszkolaki_800

List do Rodziców

list