Ogólnopolska Akcja Zaczytani

OGÓLNOPOLSKA AKCJA Zaczytani: oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych!!!

Rok szkolny 2017/2018

ODDAJ KSIĄŻKĘ – STWÓRZ BIBLIOTEKĘ – ZAINSPIRUJ INNYCH

Weź udział w Wielkiej Zbiórce Książek dla małych i dużych pacjentów.

Oddaj książkę w bardzo dobrym stanie, taką którą chciałbyś ofiarować bliskiemu podczas choroby.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Wielkiej Zbiórki Książek 2018 r!

Akcja została objęta Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Praw Pacjenta oraz Prezydentów Zaczytanych miast.

Jeżeli mają Państwo w swoich zbiorach książki w dobrym stanie dla dzieci i młodzieży oraz “czytadła” dla dorosłych dołączcie do Zaczytanego świata i weźcie udział w akcji.

My książki przekażemy do placówek medycznych za pośrednictwem organizatorów, tworząc  kolejne Zaczytane biblioteki dla dzieci i dorosłych.

Ważna informacja dla darczyńców:

 • KSIĄŻKI NIE MOGĄ BYĆ ZNISZCZONE
 • KSIĄŻKI PRZEKAZYWANE SĄ BEZPŁATNIE I SZKOŁA NIE OTRZYMUJE ŻADNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU
 • PUNKT ZBIÓRKI: BIBLIOTEKA SZKOLNA ORAZ BUDYNKI PRZY ULICY SPRAWNEJ ORAZ ALUZYJNEJ
 • MIEJSCE ZBIÓRKI JEST OZNAKOWANE SYMBOLEM AKCJI ZACZYTANI
 • CZAS TRWANIA AKCJI : CAŁY ROK SZKOLNY 2017/2018.

Alicja Drążewska

Anna Pupek

Bookcrossing

To społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna  biblioteka, bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003, wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. W światowy ruch bookcrossingu zaangażowało się już ponad siedemset siedemdziesiąt tysięcy ludzi z ponad 130 krajów. Dzięki nim uwolnionych zostało 5 milionów 605 tysięcy 679 książek (dane maja 2009 r.).

Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży ma spopularyzować czytanie. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociąg, ulubiony pub, wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino) jak również w miejscach w tym celu przygotowanych – półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Bookcrossing daje szansę tym, których nie stać na zakup wymarzonej pozycji literackiej, samotnikom i nieśmiałym ułatwia nawiązywanie licznych kontaktów, inicjuje rozmowy, dyskusje. Bookcrossing to forum uwalniaczy książek, na którym można wymieniać się informacjami o najczęstszych miejscach pozostawień, umówić na spotkanie czy przekazać adres nowej półki bookcrossingowej, skomentować dowolny temat. Bookcrossing to uczestnictwo w międzynarodowym ruchu czytelniczym, to również rodzaj elitarnej mody – dzięki której częściej rozmawiamy
o książkach, polecając sobie nawzajem te najlepsze. Bookcrossing to aktywne uczestnictwo młodzieży w Święcie Uwalnianych Książek, to promocja szkół, instytucji, prezentacja umiejętności i możliwości.

Weź książkę, przeczytaj i oddaj!!!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Już są …. nowości w bibliotece szkolnej !!!

Do biblioteki szkolnej właśnie dotarły książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W bibliotece znaleźć  można nowości, które sami wybieraliście, wypisując swoje propozycje.

Szczegółową listę książek można sprawdzić w kąciku „Nowości biblioteczne”.

Zapraszamy do biblioteki!

„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,
a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem
– to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”
przysłowie chińskie

Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ” ma na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost  czytelnictwa wśród  uczniów.

Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” jest realizowany jako program wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

PODSTAWA PRAWNA

 • 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zmianami);
 • uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667).

CEL PROGRAMU

Cel Główny – Priorytet 3:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe:    

 1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
 2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
 3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Alicja Drążewska

Anna Pupek

Ogólnopolska Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom

OGÓLNOPOLSKA AKCJA Cała Polska Czyta Dzieciom – spotkania z książką

Rok szkolny 2017/2018

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

Jak co roku kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” koordynowana jest przez nauczycielki bibliotekarki – Alicję Drążewską i Annę Pupek.

Razem z dziećmi odkrywajmy piękno literatury dziecięcej. Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta. Codzienne czytanie rozwija język dziecka, jego wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności słuchania i mówienia, zaspakaja wszystkie jego potrzeby emocjonalne. Jest drogą do zdobywania wiedzy i oświadczenia. Niezwykle ważne w wychowaniu przyszłego czytelnika jest to, by widział on książkę w rękach dorosłych, by rodzic i nauczyciel własnym przykładem zachęcał do czytania dzieci.

Spotkania w ramach głośnego czytania odbywają się w bibliotece przy ul. Leśnej Polanki oraz w budynkach przy ulicy Sprawnej i Aluzyjnej.