Jakość powietrza: BARDZO DOBRA

Data pomiaru: 18.05.2018
Godzina pomiaru: 09:40
Pomiar przeprowadziła 5A
Miejsce pomiaru: Leśnej Polanki 63/65
Indeks jakości powietrza - kliknij w buźkę

Integracja dzieci i poprawa bezpieczeństwa

  • projekt nr 21 – DEFIBRYLATORY W SZKOŁACH, BOS i BOK,

W następujących szkołach proponowane jest zainstalowanie defibrylatorów:

SP nr 154 – Leśnej Polanki 63/65, Sprawna 35 A, Aluzyjna 22, Filia SP 154 – Sprawna 28,
SP nr 342 – Topolowa 15
Szkoła Podstawowa – Strumykowa 21
SP nr 110 – Bohaterów 41
SP nr 356 – Głębocka 66
SP nr 112 – Zaułek 34
SP nr 118 – Leszczynowa 16
Szkoła – Przytulna 3
SP nr 231 – Juranda ze Spychowa 10
SP nr 257 – Podróżnicza 11
SP nr 31 – Kobiałka 49
SP nr 314 – Porajów 3
SP nr 355 – Ceramiczna 11
SP nr 344 – Erazma z Zakroczymia 15
Szkoła – Płużnicka 4
Szkoła – Ostródzka 175

BOK – ul. Głębocka 66

oraz

  • projekt nr 2 – ZABAWA BEZ BARIER- STWORZENIE INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW W PARKU PICASSA.

Wymienione wyżej projekty służyć mają integracji dzieci oraz poprawie bezpieczeństwa.

Twórcami projektów są:

Piotr Cieszkowski

Mariola Olszewska

Jan Mackiewicz

Ewa Gajewska

Paweł Oskwarek

Głosowanie mieszkańców: 14.06. – 30.06.2017 r.

Strona internetowa: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Papierową kartę do głosowania pobrać można w Urzędzie Dzielnicy lub jednym z mobilnych punktów do głosowania.

Głosować mogą także osoby niepełnoletnie.


Głosowanie na pomysły – budżet partycypacyjny 2018

Od 14 do 30 czerwca potrwa głosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. W tym roku do wyboru mamy 133 pomysły zlokalizowane w obszarach ogólnodzielnicowym i trzech lokalnych.

Dzięki temu głosować będziemy mogli zarówno na projekty z obszaru ogólnodzielnicowego, jak i wybranego obszaru lokalnego.

W każdym z nich do wydania mamy po 1 mln zł, co oznacza, że możemy poprzeć dowolną liczbę projektów byleby ich łączny koszt realizacji nie przekroczył 1 mln zł.

Zagłosować możemy na dwa sposoby:

1)      przez internet wchodząc na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl . Tam będziemy musieli podać swój adres mailowy, na który zostanie wysłany link aktywacyjny (ważne, aby adres był wpisany prawidłowo!). Po aktywowaniu linku otworzy nam się panel do głosowania, w którym należy wybrać Dzielnicę, a następnie obszar.

UWAGA!!! W niektórych serwisach pocztowych wiadomości z linkami aktywacyjnymi mogą trafiać do innych folderów niż „skrzynka odbiorcza” (np. do spamu).

Specjalnie dla rodziców małych dzieci, które mogą głosować w budżecie partycypacyjnym, ale nie posiadają swojego konta pocztowego stworzono możliwość głosowania z jednego adresu mailowego. Z jednego maila mogą skorzystać maksymalnie 3 osoby. Ponowne głosowanie z tego samego adresu e-mail można wykonać tylko po zakończeniu poprzedniego procesu głosowania i po powtórnym zarejestrowaniu się na stronie do głosowania poprzez wpisanie adresu e-mail.

2)      poprzez wypełnienie papierowej karty do głosowania z wybranym obszarem lokalnym (karta do głosowania z wybranym obszarem lokalnym będzie też zawierała projekty z obszaru ogólnodzielnicowego). Karty można pobrać od 14 do 30 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 lub z tej strony (lewy górny róg, pod zdjęciem). Wypełnioną kartę papierową należy złożyć osobiście w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197, stanowisko nr 20, okazując dokument tożsamości (godziny otwarcia Urzędu: poniedziałki w godz. 08:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 08:00 – 16:00).

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz i tylko w jednej Dzielnicy!

Nie trzeba być zameldowanym w Warszawie, wystarczy tu mieszkać.

W głosowaniu mogą brać udział dzieci w każdym w wieku pod warunkiem wypełnienia przez rodziców/opiekunów zgody (do pobrania po lewej stronie lub w Urzędzie Dzielnicy, w przypadku głosowania przez internet karta ze zgodą wyświetli się w trakcie głosowania).

W głosowaniu duże znaczenie będzie miała frekwencja, ponieważ do realizacji wejdą tylko te projekty, które zdobyły nie tylko największe poparcie mieszkańców, ale też przekroczyły próg 10% poparcia osób głosujących w danym obszarze (liczą się tylko głosy WAŻNE).

Głosuj na to, czego potrzebujesz!”


„Do budżetu partycypacyjnego 2018 na Białołęce wpłynęło 199 projektów od 95 projektodawców. Tuż po złożeniu projektu każdy mieszkaniec może go w internecie skomentować, zwrócić na coś uwagę lub wręcz zaproponować zmiany. Projektodawca na każdy komentarz może odpowiedzieć. To jest też czas na poznanie projektów i połączenie podobnych pomysłów w jeden. W ten sposób rozpoczął się etap publicznych dyskusji nad projektami.

Są one prowadzone w dwojaki sposób:

  1. Elektronicznie, wchodząc na stronę: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?taskGroupId=4,

wyszukując interesujący nasz projekt i zostawiając komentarz pod projektem;

  1. W trakcie spotkań organizowanych w każdym obszarze.

Każdy kto chciałby się spotkać z autorem projektu osobiście, może to zrobić podczas 9 spotkań zorganizowanych w różnych punktach Białołęki:

1 marca (środa), godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 112 ul. Zaułek 34, dyskusje o pomysłach z obszaru 3 – infrastruktura, środowisko

3 marca (piątek), godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 356, ul. Głębocka 66, dyskusje o pomysłach z obszaru 3 – kultura, sport, oświata

4 marca (sobota), godz. 11:00 – Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, dyskusje o pomysłach ogólnodzielnicowy – infrastruktura, środowisko

4 marca (sobota), godz. 15:00 – Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, dyskusje o pomysłach z obszaru 1 – infrastruktura

7 marca (wtorek), godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41, dyskusje o pomysłach z obszaru 2 – infrastruktura

9 marca (czwartek), godz. 18:00 – Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3, dyskusje o pomysłach z obszaru 2 – kultura, sport, środowisko

11 marca (sobota), godz. 11:00 – Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Porajów 14, dyskusje o pomysłach ogólnodzielnicowy – kultura, sport, sprawy społeczne

13 marca (poniedziałek), godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21a, dyskusje o pomysłach z obszaru 1 – zieleń, środowisko

14 marca (wtorek), godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, dyskusje o pomysłach z obszaru 1 – kultura, sport, inwestycje oświatowe, gospodarcze.

Szczegółowe listy projektów podzielone na terminy i miejsca dostępne są na stronie: http://www.bialoleka.waw.pl/strona-951-publiczne_dyskusje_z_mieszkancami_na.html.

Sprawdzaj nas na facebook’u: Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa.


PROJEKTY  ZGŁOSZONE DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018!

BOISKO NASZYCH MARZEŃ

modernizacja boiska przy SP 154 w Warszawie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie od kilku lat boryka się z problemem infrastruktury sportowej. Przyrost liczby mieszkańców, wynikający z dynamicznego rozwoju dzielnicy Białołęka, przekłada się na wzrost liczby uczniów szkoły. Liczne sygnały od społeczności szkolnej i chęć poprawy obecnej sytuacji stała się przesłanką do zgłoszenia przedmiotowego projektu.

W chwili obecnej ponad tysiąc uczniów szkoły korzysta naprzemiennie z jednej sali gimnastycznej i terenu przed szkołą, który wymaga modernizacji. Ilość obiektów sportowych jest niewystarczająca. W takich warunkach realizacja lekcji wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów szkoły, zgodnego z podstawą programową oraz innych zadań z zakresu edukacji sportowej jest bardzo trudna. Również dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej nie mają możliwości spędzania czasu przed lub po lekcjach w sposób aktywny.

Zmodernizowany obiekt będzie wyposażone w nowy osprzęt i urządzenia, a wymienione nawierzchnie z trawy syntetycznej na boisku zwiększą bezpieczeństwo uczniów.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac przygotowawczych oraz technicznych. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, „wandaloodporność”, a także niskie koszty eksploatacji.

Pomysły zawarte w projekcie pozwolą na rozwijanie sportowych pasji w wielu dyscyplinach. Projekt trafi w ramach edukacji sportowej do ponad tysiąca uczniów, będzie zaczynem aktywnego wypoczynku i wpisze się w mądra ideę Ministerstwa Sportu o łączeniu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży z aktywnym rozwojem fizycznym.

Chcemy również, by propagowany przez Ministerstwo Sportu program „STOP ZWOLNIENIOM z WF-u”, dotyczył również SP 154 w Warszawie.

Prosimy zatem dla zdrowia naszych dzieci, rodzin i dzielnicowej społeczności o realizację tego projektu.

CZYTANIE NIE JEST NUDNE

zakup książek (głównie nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży oraz lektur szkolnych z nowej podstawy programowej)

Problem czytania w dobie kultury obrazkowej często spędza sen z powiek nauczycielom. Większość uczniów niechętnie sięga po lektury, a zamiast nich woli obejrzeć adaptacje filmowe lub przeczytać „bryk” z mniej lub bardziej udanym streszczeniem książki poleconej przez nauczyciela. Motywowanie uczniów do czytania jest trudne, a badane co roku wyniki czytelnictwa alarmują. Wyjściem naprzeciw temu wyzwaniu jest niniejszy projekt.

Zaprojektowane zadania powinny przyczynić się do bliższego zapoznania uczniów, a także dorosłych z bogatym światem książek i pokonanie stereotypowego podejścia do lektury.

Zakupione książki będą dostępne dla około 1000 uczniów, ich rodziców oraz opiekunów, rodzeństwa i znajomych w bibliotece stacjonarnej oraz mobilnej (w budynkach przy
ul. Aluzyjnej, Sprawnej 28,  Sprawnej 35A).

PARKING TYPU K&R NA SPRAWNEJ

Kiss & Ride – maksymalnie dwie minuty postoju, czyli szybki buziak, pożegnanie i odjazd – takie rozwiązanie ma pomóc mieszkańcom Białołęki w podwiezieniu dzieci do szkoły
lub przyjaciół mieszkających na ulicy Sprawnej na odcinku od ronda do ulicy Modlińskiej. Projekt ma służyć poprawie bezpieczeństwa i poprawie komfortu życia na Białołęce.

Strefy postojowe mają pojawić się w kilku miejscach na ulicy Sprawnej. Projekt zakłada wyznaczenie i oznakowanie 6 miejsc. Ich celem jest stworzenie takiej przestrzeni dla kierowców i samochodów, żeby mogli oni szybko i sprawnie zaparkować po podwiezieniu swoich bliskich do szkoły, przedszkola lub znajomych. To rozwiązanie przydatne dla osób, które codziennie przywożą swoje dzieci, które ze względu na swój wiek nie mogą samodzielnie przebywać drogi do szkoły, przedszkola.

To właśnie tu można będzie legalnie zatrzymać się, „dać buziaka” na do widzenia
i pozostawić pasażera, aby ten bezpiecznie dotarł do celu. Strefy K+R nie są miejscami, gdzie wolno parkować – samochód będzie mógł stać tu nie dłużej niż 2 minuty. Strefy K+R będą łatwo rozpoznawalne, dzięki czytelnemu oznakowaniu.

SIŁOWNIA TYPU WORKOUT PRZY SP 154 W WARSZAWIE

Workout to młoda, ale coraz bardziej popularna dyscyplina, polegająca na wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała. Ma ona szerokie zastosowanie jako trening siłowy w sportach walki czy atletyce.

Projekt zakłada montaż serii urządzań składających się ze stalowych drążków i poręczy:

– drabinka pozioma

– drążki wysokie

– poręcze równoległe

– ławka skośna

– kółka gimnastyczne

– poręcze równoległe

-tablica informacyjna

Projekt w zaproponowanej formie trafi w ramach edukacji sportowej do ponad tysiąca uczniów, będzie zaczynem aktywnego wypoczynku, szczególne w kontekście reformy edukacji zakładającej kontynuację nauki w szkole podstawowej do ósmej klasy.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac przygotowawczych: formalnych, tj. stworzenie dokumentacji projektowej, zgodnej z obowiązującym prawem oraz technicznych, tj. prac ziemnych mających na celu dostosowanie obecnej nawierzchni do montażu urządzeń. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, a także zerowe koszty eksploatacji.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia i uatrakcyjnienia możliwości spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań sportem. Przełoży się to na poprawę zdrowia, ułatwi walkę z nadwagą i otyłością u dzieci. Ułatwi nauczycielom pracę i promowanie aktywnego stylu życia w praktyce, zamiast teorii.

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców oraz dalsze rozbudowywanie się dzielnicy brak infrastruktury sportowej staje się coraz bardziej odczuwalnym problemem, intensyfikuje wyrażanie opinii uczniów, że nie mają miejsca do uprawiania sportów, że zajęcia wychowania fizycznego są mało atrakcyjne, a nawet poczucie dyskryminacji w stosunku do uczniów innych białołęckich szkół. Realizacja tego ma na celu zmianę takiego nastawienia.

Więcej informacji dot. projektów na stronie:

http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-29-1332-rekordowa_liczba_projektow_w_budzecie.html

LICZYMY NA TWÓJ KOMENTARZ !!!