SKKT – ROK SZKOKLNY 2016/2017


Nasze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Wędrujące skrzaty”  wzięło udział w konkursie zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (MFO PTTK) pt. „Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie” .  Konkurs odbywał się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Organizowany był  po raz pierwszy na terenie województwa mazowieckiego
 i obejmował działalność szkół za rok 2015/2016. W konkursie brały udział

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły specjalne.


Warunkiem przystąpienia do konkursu było wypełnienie ankiety opisującej działania szkoły w zakresie szeroko pojętej turystyki i krajoznawstwa oraz załączenie dokumentacji zdjęciowej i opisowej.

19 listopada 2016 roku odbyło się rozstrzygnięcie tego konkursu w budynku Muzeum Etnograficznego w Warszawie  i wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów.

W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoniła szkoły, które otrzymały tytuły i prawo używania logo:

  1. „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016”
  2. „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016”
  3. „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016”

Ponadto szkołom, które zdobyły pierwsze miejsce w każdej  z kategorii i uzyskały tytuł Złotej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2016 został przyznany puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W konkursie wzięło udział 27 szkół . Nasza placówka zdobyła wyróżnienie otrzymując dyplom, prawo używania w swoich działaniach logo konkursu oraz upominki, które zostały przekazane Dyrekcji oraz  publikacje, które wzbogaciły naszą bibliotekę szkolną .

Na zakończenie uroczystości jako dodatkową atrakcję  organizatorzy przewidzieli spacer z przewodnikiem PTTK po Warszawie, w którym przedstawiciele naszego SKKT chętnie wzięli udział.

Autor: Tomasz Dyk – opiekun SKKT w oparciu o materiały ze wskazanych wyżej źródeł.

Fot. arch. UMWM

http://www.mazovia.pl/z-regionu/art,1946,mamy-szkoly-aktywne-turystycznie.html