Jakość powietrza: BARDZO DOBRA

Data pomiaru: 18.05.2018
Godzina pomiaru: 09:40
Pomiar przeprowadziła 5A
Miejsce pomiaru: Leśnej Polanki 63/65
Indeks jakości powietrza - kliknij w buźkę

komiks1 komiks2

komiks3 komiks4

komiks5 komiks6

komiks7 komiks8

komiks9 komiks10

komiks11 komiks12