bezpieczenstwo

 1. Bieżąca kontrola dokumentacji wychowawców klas dotycząca m.in. odbierania uczniów.
 2. Monitorowanie dyżurów nauczycieli oraz bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych.
 3. Monitorowanie bezpieczeństwa podczas obiadów szkolnych.
 4. Analiza dokumentacji dotyczącej organizacji wycieczek szkolnych.
 5. Pozyskanie kamizelek odblaskowych dla każdego ucznia szkoły.

.

.

.

Realizacja programu Bezpieczny Niechroniony

B&N w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie

Podsumowanie I półrocza realizacji programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”:

 1. Szkolna tablica BRD. Koordynatorzy B&N w pierwszej kolejności stworzyli we współpracy z uczniami tablicę, na której zamieszczane były aktualności dotyczące programu.
 2. Zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów klas 4-6. Szkolenie zaplanowano na cały rok szkolny. Wychowawca świetlicy, p. Sylwia Adamiuk przekazuje tę cenną wiedzę podczas zorganizowanych cyklicznych spotkań z klasami, jak również podczas „Atrakcyjnych przerw”. Uczniowie na ćwiczeniach mają do dyspozycji profesjonalny fantom oraz defibrylator szkoleniowy AED.
 3. Zajęcia z przedstawicielami Straży Miejskiej przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową. Cykl wykładów przeznaczony był dla uczniów klas piątych i szóstych. Zaproszeni goście wspomogli w ten sposób zajęcia z wychowania komunikacyjnego prowadzone w ramach lekcji zajęć technicznych. Uczniowie mieli możliwość utrwalić już zdobyte wiadomości, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek. Koordynatorem spotkań był pedagog szkolny, p. Marek Biskupski.
 4. Akcja „Bezpiecznie do szkoły” koordynowana przez pedagoga szkolnego, Izabelę Marcinkowską-Obuchowską zorganizowana w grudniu. W jej ramach wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Uczniowie wykonali serię ulotek z hasłami przypominającymi o zasadach bezpieczeństwa, a ochotnicy z klas szóstych z opiekunami wręczali ulotki przyjeżdżającym do szkoły rodzicom.
 5. Akcja „Najkrótszy dzień w roku”. 21 grudnia 2015 roku uczniowie świetlicy szkolnej wykonali odblaski w kształcie bombek choinkowych i wręczyli je rodzicom przybyłym do szkoły. Tym symbolicznym gestem przypomnieli dorosłym o konieczności noszenia odblasków po zmroku.
 6. Konkursy plastyczne: „Bezpieczne ferie” oraz „Za odblaski należą się oklaski!”.
 7. Wizyta przedstawicieli Straży Pożarnej. 28 stycznia 2016 roku w świetlicy szkolnej zorganizowano dla dzieci z klas drugich i trzecich spotkanie ze strażakami, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Dodatkową atrakcją, szczególnie dla chłopców, było zwiedzanie samochodu strażackiego.

Koordynatorzy szkolnego programu B&N

Katarzyna Biedrzycka, Jarosław Rosiński

Akcja Bezpiecznie do szkoły

W  dniach  14-18  grudnia w naszej szkole zorganizowana została akcja  „Bezpiecznie do szkoły”.

Akcja  kierowana była zarówno do dzieci jak i dorosłych  (rodziców i nauczycieli),  na których ciąży obowiązek edukacji najmłodszych uczestników  ruchu drogowego.

W ramach akcji przeprowadzone zostały następujące działania:

 1. Wychowawcy klas przeprowadzili pogadankę na temat podstawowych  zasad bezpieczeństwa dziecka w ruchu drogowym.
 1. Uczniowie własnoręcznie wykonali ulotki z hasłami :

„Do szkoły idziemy, bezpieczni być chcemy”
„Bezpieczeństwo to cel podróży naszej rodziny”
„Nawet na krótkie trasy zawsze- mamo, tato – zapinaj mi pasy”
„Bez odblasku o zmroku nie robię nawet kroku”
„Gdy wieczorem pójdziesz drogą, noś się żółto- odblaskowo’
„Noś swój odblask duży, mały, a do domu wrócisz cały”
„Do klasy przez pasy”
„Gdy przed szkołą prawidłowo parkujesz, myśląc o innych szacunek okazujesz”

 1. W dniach 14-18 grudnia od godz.  45 do 08.00, chętni uczniowie klas szóstych, wraz z opiekunem, na parkingu szkolnym rozdawali ulotki przyjeżdżającym rodzicom.