ok

  1. Wdrażanie kolejnych kroków oceniania kształtującego.
  2. Analiza dotychczasowych działań w tym zakresie.
  3. Obserwacja lekcji pod kątem wdrażania oceniania kształtującego oraz jego użyteczności w kontekście aktywności uczniów, podniesienia wyników nauczania oraz dyscypliny na lekcjach.
  4. Uczestnictwo i organizacja kolejnych szkoleń dotyczących oceniania kształtującego.
  5. Aktualizacja przepisów wewnątrzszkolnych.
  6. Zakup metodników.

ok1 ok2 ok3 ok4 ok5 ok6 ok7 ok8 ok9 ok10 ok11 ok12 ok13 ok14 ok15 ok16 ok17 ok18 ok19