Jakość powietrza: BARDZO DOBRA

Data pomiaru: 18.05.2018
Godzina pomiaru: 09:40
Pomiar przeprowadziła 5A
Miejsce pomiaru: Leśnej Polanki 63/65
Indeks jakości powietrza - kliknij w buźkę

integracja

  1. Organizacja Dnia Integracji na terenie szkoły.
  2. Ewaluacja przepisów wewnątrzszkolnych – dokonywanie bieżących zmian.
  3. Bieżące dostosowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do potrzeb uczniów.
  4. Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych nr 85 przy ulicy Elektoralnej w Warszawie.

Więcej informacji na temat integracji  – TUTAJ.

Wydarzenia – kliknij TUTAJ.

Akcje – kliknij TUTAJ.