zdrowy_styl

 1. Analiza sytuacji w zakresie zdrowia uczniów i klasyfikacja problemów zdrowotnych uczniów. Profilaktyka prozdrowotna (pielęgniarka szkolna, wychowawcy).
 2. Współpraca z dietetykiem pod kątem tworzenia menu na stołówce szkolnej.
 3. Realizacja Programu profilaktyki, Programu wychowawczego szkoły.
 4. Prawidłowa organizacja pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny szkolnej z uwzględnieniem właściwej konstrukcji zajęć w układzie dnia i tygodnia.
 5. Udział w programach: „Wiem, co jem”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” oraz „Lekki tornister”.
 6. Organizowanie pogadanek, lekcji, konkursów na tematy dotyczące zdrowego stylu życia oraz zawodów sportowych.
 7. Współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, organizacja badań na terenie szkoły.
 8. Organizacja Dnia Dobrego Jedzenia.
 9. Działalność Szkolnego Klubu Sportowego. Prowadzenie sekcji piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.

***

Lżejszy plecak na wagę zdrowia

Rowerowy maj

Szkoła na dwóch kółkach

Wzorowy plecak

plecak1plecak2

Program Szklanka mleka

 Program „Szklanka mleka” skierowany jest do uczniów klas I – VI szkół podstawowych. Głównym jego celem jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie dzieci do spożywania mleka oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji produktów mlecznych. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Dzięki programowi 2,4 mln dzieci uczęszczających do ok. 14,5 tys. placówek oświatowych ma możliwość spożywania mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie. Dotychczas polskie dzieci wypiły już ponad 1 miliard 300 milionów szklanek mleka. Program jest finansowany z następujących źródeł: dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych, dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych.

Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka przypomina, że w piramidzie zdrowego żywienia oraz w Złotej Karcie Prawidłowego Żywienia zaleca się codzienne spożywanie co najmniej 2 pełnych szklanek mleka. Zaleca się nie tylko picie mleka na śniadanie, ale także spożywanie go w ciągu dnia, aby zaspokoić pragnienie. Musimy pamiętać i zachęcać dzieci do spożywania mleka i jego przetworów gdyż jest ono:

 • jednym z najbardziej wszechstronnych produktów pod względem wartości odżywczych,
 • niezbędnym i najbardziej wartościowym składnikiem codziennej diety człowieka,
 • najlepszym i najtańszym źródłem wapnia.

REALIZACJA PROGRAMU

W ramach programu w bieżącym roku szkolnym 1022 zadeklarowanych uczniów pije bezpłatnie mleko bez dodatków smakowych.  Mleko dostarczane jest w higienicznie zamkniętych kartonikach 0,25 l. przez firmę AGMAR.

 1. Mleko dostarczane jest do szkoły 2 razy w tygodniu: we wtorki i czwartki. Każdy uczeń, za zgodą rodziców / prawnych opiekunów, może bezpłatnie spożywać mleko na terenie szkoły w czasie przerwy śniadaniowej lub podwieczorkowej, w godzinach:
 • przerwa śniadaniowa – godz. 9.35 – 9.50
 • przerwa podwieczorkowa – godz. 15.15 – 15.30
 1. Uczniowie spożywając śniadanie lub podwieczorek w obecności nauczyciela, w sali, w której skończyli lekcję, mają możliwość wypicia mleka z kartonika.
 1. Mleko dostarczane jest do sal lekcyjnych przez pracownika szkoły.
 2. Ze względów bezpieczeństwa uczeń nie może opuścić sali z niedopitym bądź pełnym kartonikiem mleka.
 3. Po skończonym śniadaniu dyżurny zbiera puste kartoniki i wyrzuca je do dużego kosza na korytarzu, bądź przekazuje pani woźnej.
 4. Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy mają lekcję w czasie trwania przerwy śniadaniowej lub podwieczorkowej przechodzą z uczniami do stołówki szkolnej i tam nadzorują spokojne spożywanie posiłku, postępując wg wskazówek zawartych wyżej.
 5. Niewykorzystane kartoniki mleka nauczyciele przekazują do pokoju nauczycielskiego.
 6. W przypadku, gdy nauczyciel podczas przerwy śniadaniowej / podwieczorkowej ma ustalony dyżur, po zakończeniu posiłku przez uczniów wychodzi z sali, zamyka ją i realizuje go w ustalonym miejscu.

Program Owoce w szkole

 Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Program ten został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

 Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia. Został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

 W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi.

REALIZACJA PROGRAMU

 W tym roku udział w programie zadeklarowało 506 uczniów naszej szkoły. Szkoła korzysta z usług firmy AGMAR – dostawcy gotowych porcji owocowo-warzywnych. Są to: świeże owoce (jabłka, gruszki, borówki, truskawki), świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewka, kalarepka) oraz soki owocowe oraz owocowo – warzywne.

 1. Porcje owocowo-warzywne dostarczane są do szkoły 2 razy w tygodniu:
  w poniedziałki i środy. Każdy uczeń, za zgodą rodziców / prawnych opiekunów, może je  spożywać w czasie przerwy śniadaniowej lub podwieczorkowej, w godzinach:
 • przerwa śniadaniowa – godz. 9.35 – 9.50
 • przerwa podwieczorkowa – godz. 15.15 – 15.30
 1. Uczniowie spożywając śniadanie lub podwieczorek w obecności nauczyciela, w sali,
  w której skończyli lekcję, mają możliwość zjedzenia porcji owocowo-warzywnej.
 1. Porcje dostarczane są do sal lekcyjnych przez pracownika szkoły.
 2. Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy mają lekcję w czasie trwania przerwy śniadaniowej lub podwieczorkowej przechodzą z uczniami do stołówki szkolnej i tam nadzorują spokojne spożywanie posiłku, postępując wg wskazówek zawartych wyżej.
 3. W przypadku, gdy nauczyciel podczas przerwy śniadaniowej / podwieczorkowej ma ustalony dyżur, po zakończeniu posiłku przez uczniów wychodzi z sali, zamyka ją i realizuje go w ustalonym miejscu.

*

Dlaczego dzieci powinny jeść zdrowo? – informacja dla rodziców

Dlaczego dzieci powinny jeść zdrowo? – prezentacja dla uczniów

Porady dietetyka

Zdrowe odżywianie

Program imprezy Dzień Dobrego Jedzenia

*

Dokumenty zamieszczone na tej stronie są w formacie pdf. Do otwierania plików pdf należy zainstalować bezpłatny program Acrobat Reader, który można pobrać TUTAJ.