Tydzień Integracji

Cała szkoła czyta i rozmawia o integracji oraz akceptacji

Szkolna akcja „Cała szkoła czyta i rozmawia o integracji oraz akceptacji”

Program akcji:

Uczeń w szkole przebywa głównie po to, by nabyć wiedzę przedmiotową i umiejętności z tą wiedzą związane. Jednak nie jest to jedyny cel pracy nauczyciela w szkole. Nauczyciel jako wychowawca powinien wyzwalać inicjatywę dziecka, będąc jego przewodnikiem po świecie wartości. Program „Cała szkoła czyta…” to propozycja działań, które mają na celu przybliżenie wszystkim uczniom naszej szkoły zagadnienia integracji, zdobycie określonej wiedzy na ten temat, a przede wszystkim rozwijanie empatii i wrażliwości.  Uczniowie niepełnosprawni  dzięki akcjom takim jak ta mogą wzmocnić poczucie swojej wartości i więzi z kolegami, a tym samym łatwiej pokonywać trudności i stawiać czoło niepowodzeniom.

Wszystkim wiadomo, jaką rolę w wychowaniu i rozwoju człowieka już od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką. Rozwija ona przede wszystkim wrażliwość
i wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Mając powyższe na uwadze, a jednocześnie dążąc do realizacji koncepcji pracy szkoły (propagowanie idei integracji) oraz priorytetów ministerialnych (upowszechnianie czytelnictwa) nauczyciele wspomagający oraz nauczyciele bibliotekarze realizują w roku szkolnym 2015/16 wspólnie program „Cała szkoła czyta i rozmawia o integracji oraz akceptacji”.

W bieżącym roku szkolnym kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” koordynowana będzie przez nauczycielki bibliotekarki – Alicję Drążewską i Danutę Gierczak, jednakże akcja ta przybierze szerszy wymiar. Czwartkowe spotkania czytelnicze (głośne czytanie) w bibliotece szkolnej o godzinie 16.00 będą kontynuowane.

 Cele i zadania akcji:
1. przybliżenie członkom społeczności szkolnej idei integracji;
2. rozwinięcie poczucia własnej wartości;
3. utożsamienie się ze swoją szkołą i lokalną społecznością;
4. integracja ze społecznością klasową i szkolną;
5. budzenie i rozwijanie potrzeb kulturalnych;
6. rozwijanie empatii i wrażliwości;

Zasięg: Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 ul Leśnej Polanki wraz z budynkami przy ul. Aluzyjnej i Sprawnej.

Koordynatorzy: Agnieszka Warchala, Tomasz Dyk, Edyta Rakowska-Trześniak, Kalina Makowska, Izabela Kozłowska, Justyna Smorongowicz, Marzena Tokarska, Anita Drewnik, Agnieszka Grabara, Alicja Drążewska, Danuta Gierczak.

Współpraca: Agnieszka Łoń, Agata Komorowska, Sylwia Adamiuk, Wioleta Sabela, Marzena Kowalska, Kamila Kruszyńska.

Czas trwania: rok szkolny 2015/2016.

Formy i warunki realizacji:

W ciągu całego roku szkolnego – począwszy od 02.11.2015 r. codziennie, na każdej pierwszej przerwie śniadaniowej, tj. o godzinie 9.30 –  9.40 oraz 15.15 – 15.25 przez radiowęzeł w budynku szkoły przy ulicy Leśnej Polanki będzie czytany fragment literatury, której tematyka wiąże się z ideą integracji. W budynkach przy ul. Sprawnej oraz Aluzyjnej czytanie będzie odbywało się w ustalone dni w salach zajęciowych i w świetlicach szkolnych.

Ponadto planowane jest cykliczne przeprowadzanie pogadanek, gier i warsztatów o tematyce związanej z integracją.

Literatura:

  • Roksana Jędrzejewska-Wróbel „Kosmita”.
  • Paola Viezzer „Jesteśmy wyjątkowi”.
  • Maria Molicka „Bajki terapeutyczne” cz I i II.
  • Eliza Piotrowska „Żółte kółka”.
  • Marta Wiśniewska „Sensoryczny Bruno”.
  • Charles A. Amenta „ Krzyś jest wyjątkowy”.
  • Krystian Głuszko „Podaj łapkę misiu”