Tydzień Integracji 

Cała szkoła czyta i rozmawia o integracji oraz akceptacji

Szkolna akcja „Cała szkoła czyta i rozmawia o integracji oraz akceptacji”

Program akcji:

Uczeń w szkole przebywa głównie po to, by nabyć wiedzę przedmiotową i umiejętności z tą wiedzą związane. Jednak nie jest to jedyny cel pracy nauczyciela w szkole. Nauczyciel jako wychowawca powinien wyzwalać inicjatywę dziecka, będąc jego przewodnikiem po świecie wartości. Program „Cała szkoła czyta…” to propozycja działań, które mają na celu przybliżenie wszystkim uczniom naszej szkoły zagadnienia integracji, zdobycie określonej wiedzy na ten temat, a przede wszystkim rozwijanie empatii i wrażliwości.  Uczniowie niepełnosprawni  dzięki akcjom takim jak ta mogą wzmocnić poczucie swojej wartości i więzi z kolegami, a tym samym łatwiej pokonywać trudności i stawiać czoło niepowodzeniom.

Wszystkim wiadomo, jaką rolę w wychowaniu i rozwoju człowieka już od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką. Rozwija ona przede wszystkim wrażliwość
i wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Mając powyższe na uwadze, a jednocześnie dążąc do realizacji koncepcji pracy szkoły (propagowanie idei integracji) oraz priorytetów ministerialnych (upowszechnianie czytelnictwa) nauczyciele wspomagający oraz nauczyciele bibliotekarze realizują w roku szkolnym 2015/16 wspólnie program „Cała szkoła czyta i rozmawia o integracji oraz akceptacji”.

W bieżącym roku szkolnym kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” koordynowana będzie przez nauczycielki bibliotekarki – Alicję Drążewską i Danutę Gierczak, jednakże akcja ta przybierze szerszy wymiar. Czwartkowe spotkania czytelnicze (głośne czytanie) w bibliotece szkolnej o godzinie 16.00 będą kontynuowane.

 Cele i zadania akcji:
1. przybliżenie członkom społeczności szkolnej idei integracji;
2. rozwinięcie poczucia własnej wartości;
3. utożsamienie się ze swoją szkołą i lokalną społecznością;
4. integracja ze społecznością klasową i szkolną;
5. budzenie i rozwijanie potrzeb kulturalnych;
6. rozwijanie empatii i wrażliwości;

Zasięg: Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 ul Leśnej Polanki wraz z budynkami przy ul. Aluzyjnej i Sprawnej.

Koordynatorzy: Agnieszka Warchala, Tomasz Dyk, Edyta Rakowska-Trześniak, Kalina Makowska, Izabela Kozłowska, Justyna Smorongowicz, Marzena Tokarska, Anita Drewnik, Agnieszka Grabara, Alicja Drążewska, Danuta Gierczak.

Współpraca: Agnieszka Łoń, Agata Komorowska, Sylwia Adamiuk, Wioleta Sabela, Marzena Kowalska, Kamila Kruszyńska.

Czas trwania: rok szkolny 2015/2016.

Formy i warunki realizacji:

W ciągu całego roku szkolnego – począwszy od 02.11.2015 r. codziennie, na każdej pierwszej przerwie śniadaniowej, tj. o godzinie 9.30 –  9.40 oraz 15.15 – 15.25 przez radiowęzeł w budynku szkoły przy ulicy Leśnej Polanki będzie czytany fragment literatury, której tematyka wiąże się z ideą integracji. W budynkach przy ul. Sprawnej oraz Aluzyjnej czytanie będzie odbywało się w ustalone dni w salach zajęciowych i w świetlicach szkolnych.

Ponadto planowane jest cykliczne przeprowadzanie pogadanek, gier i warsztatów o tematyce związanej z integracją.

Literatura:

 • Roksana Jędrzejewska-Wróbel „Kosmita”.
 • Paola Viezzer „Jesteśmy wyjątkowi”.
 • Maria Molicka „Bajki terapeutyczne” cz I i II.
 • Eliza Piotrowska „Żółte kółka”.
 • Marta Wiśniewska „Sensoryczny Bruno”.
 • Charles A. Amenta „ Krzyś jest wyjątkowy”.
 • Krystian Głuszko „Podaj łapkę misiu”

Dzień Integracji, 05.12.2017

5 grudnia w naszej szkole odbył się Dzień Integracji.  Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów była „niepełnosprawność w sporcie”. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, którzy czynnie wzięli udział w tym szczególnym dla nas dniu: Warszawskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach „FOUR KINGS”, KSN START WARSZAWA.  Dziękujemy również pani Natalii Partyce za nagranie krótkiego filmiku specjalnie dla naszych dzieci. Ogromne podziękowania dla Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, którego przedstawiciele przeprowadzili  niezapomniane interaktywne warsztaty dla naszych uczniów.

Dzień Integracji w naszej szkole, 2016

integracja

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Lekcja akceptacji

W dniach od 1 do 11 grudnia chętne osoby (uczniowie, rodzice, nauczyciele) miały możliwość wzięcia udziału w „lekcji akceptacji” organizowanej  w szkolnej bibliotece. Podczas trwania lekcji jej uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, ze szczególnym naciskiem na ich trudności związane z radzeniem sobie we współczesnym świecie oraz w kontaktach z otoczeniem. Każdy mógł przez chwilę poczuć, w jaki sposób osoba z autyzmem, niewidoma, głuchoniema odbiera świat i reaguje na różne bodźce.

Dodatkowo w każdym z budynków szkoły, zaprezentowane zostały  plakaty wykonane przez uczniów, związane z tematyką obchodzonych w naszej szkole uroczystości: Europejski Tydzień Autyzmu oraz Dzień Integracji.

lekcja

Europejski Tydzień Autyzmu, Dzień Integracji

autyzm

EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU ORAZ DZIEŃ INTEGRACJI W NASZEJ SZKOLE

W GRUDNIU już kolejny raz angażujemy się czynnie w Europejski Tydzień Autyzmu (pierwszy tydzień grudnia) oraz świętujemy Dzień Integracji (w tym roku –  8 grudnia), kiedy to łączymy się z wszystkimi, którzy żyją obok nas ze swoimi trudnościami.

INTEGRACJA to dziesięć liter, w których zawarta jest przyszłość dzieci pokrzywdzonych przez los, szansa na bycie pełnoprawnym członkiem klasy, zespołu, a wreszcie społeczeństwa…

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, dlatego w sposób szczególny winniśmy pochylać się nad zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej integracji. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania poprzez zaangażowanie. Zwracamy się szczególnie do wychowawców klas, rodziców i uczniów, aby każdy uświadomił sobie, czym jest niepełnosprawność i z czym muszą borykać się na co dzień ludzie dotknięci ograniczeniami w prawidłowym funkcjonowaniu. Niech każda klasa wspólnymi siłami wykona plakat, który będzie przedstawiał jedną spośród niepełnosprawności. Pomysł, technika wykonania to indywidualna, dowolna koncepcja każdej klasy (wymiar plakatu A2). Każdej klasie zostanie przyporządkowany temat. Czas wykonania plakatu – do 30 listopada. Wszystkie prace zostaną umieszczone w miejscu szczególnym na tzw. Ulicy Integracyjnej, podczas trwania Europejskiego Tygodnia Autyzmu i Dnia Integracji.

 1. Autyzm – klasa 1a, 1g, 2h, 3f, 4g, 5g, 6f
 2. Zespół Downa – klasa 1b, 2a, 2i, 3g, 5a, 5h, 6g
 3. Niewidomi i słabowidzący – klasa 1c, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 6h
 4. Głuchoniemi, niedosłyszący – klasa 1d, 2c, 3b, 4b, 5c, 6b
 5. Niepełnosprawność ruchowa – klasa 1e, 2d, 3c, 4c, 6c, 5d
 6. Niepełnosprawność intelektualna – klasa 1f, 2e, 3d, 4d, 5e, 6d
 7. Zespół Aspergera – klasa 2f, 2g, 3e, 4f, 5f, 6e

Organizatorzy

Agnieszka Łoń

Agnieszka Grabara

Katarzyna Stefaniuk

Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych, 22-23.10.2015

oksiNasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych (OKSI), który powstał z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli  ZS nr 2 w Elblągu przy ul. Wyżynnej. W dniach 22-23.10.2015 r. w Elblągu odbyło się pierwsze spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń na tematy pracy w klasie integracyjnej, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły. Spotkanie miało formę warsztatów oraz konferencji, której głównym tematem było: „Jak radzić sobie z problemem autyzmu i ADHD w szkole i w domu rodzinnym?” Wykłady na temat autyzmu, ADHD oraz zespołu  Aspergera odbyły się w PWSZ w Elblągu, w ramach programu Konferencji „(Nie)grzeczne dzieci?” Spotkanie umożliwiło nawiązanie kontaktów ze szkołami z całej Polski oraz wymianę doświadczeń.

tabliczka_oksi

Integracyjne zawody sportowe, 23.09.2015

zsp85

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wspierali uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas V Integracyjnych Igrzysk Sportowych „Razem do Zwycięstwa”, które odbyły się 23 września 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie przy ul. Elektoralnej. Była to forma realizacji przesłania patronki ZSS Nr 85 Eunice Kennedy Shriver o możliwościach przełamywania barier dotyczących osób niepełnosprawnych. Olimpijski charakter imprezy podkreśliło uroczyste otwarcie z zapaleniem znicza oraz zamknięcie zawodów z wypuszczeniem balonów przyjaźni do nieba. Organizowane były konkurencje zespołowe w mieszanych drużynach – rówieśnicy pełnosprawni i z niepełnosprawnością intelektualną. Taka forma organizacji umożliwiła wszystkim uczestnikom odniesienie sukcesu.

Rajd na autyzm, 30.05.2015

W ramach połączenia akcji Rowerowa Szkoła z popularyzacją bliskiej naszej szkole idei integracji, przedstawiciele nauczycieli naszej szkoły wzięli udział w rowerowym Rajdzie na Autyzm, który odbył się w sobotę 30 maja 2015 r. w Warszawie. Jest to cykliczna impreza Fundacji SYNAPSIS. Ideą Rajdu jest pokazanie solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem. Start i meta peletonu znajdowały się na Polu Mokotowskim, gdzie umiejscowione było Miasteczko Rajdowe oferujące uczestnikom różne aktywności.

rajd_autyzm

Szkolny Dzień Integracji, 2014

W dniu 3 grudnia 2014 roku uczniowie i nauczyciele z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Laskach wzięli udział w naszych corocznych obchodach Szkolnego Dnia Integracji. Spotkanie rozpoczęło się koncertem uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Laskach. Klaudia Sieradzka (skrzypce), Nikola Weber (skrzypce), Magdalena Adamczyk (pianino) zagrały „Adeste fideles”. Ponadto uczennice zaśpiewały: „Imagine”, „People help the people” – Klaudia Sieradzka, „Nights in white satin”, „Make you feel my love”, „People help the people” – Nikola Weber, na pianinie akompaniował Grzegorz Bożewicz.

W drugiej części spotkania gości z uczniami naszej szkoły odbyły się warsztaty „Jak pomóc osobie niewidomej?”, które poprowadziła Marta Zawilińska – nauczycielka orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się. Dzieci z wielkim zapałem odpowiadały na pytania i brały udział w ćwiczeniach. Z dużym zainteresowaniem oglądały pomoce, jakich używają osoby z dysfunkcją wzroku (wypukłe obrazki, mapy, itp.).

Obchody Szkolnego Dnia Integracji zbiegły się z obchodzonym w pierwszym tygodniu grudnia Europejskim Tygodniem Autyzmu, stąd na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli przypięte kotyliony w postaci niebieskiego puzzla – logo autyzmu.

Zespół ds. Integracji

Szkolny Dzień Integracji, 2013

Obchody SZKOLNEGO DNIA INTEGRACJI  2013 uświetnili swoim występem pani Agata Wojciechowska i pan Daniel Jeżmanowski z Centrum Tańca Swing-Duet, którzy zaprezentowali naszym uczniom pokaz tańca na wózkach.

Na Szkolny Dzień Integracji zapraszamy gości, którzy zarażają swoja pasją naszych uczniów i pokazują, jak pokonywać trudności.

Na korytarzach naszej szkoły zostały umieszczone specjalne oznaczenia pomieszczeń (piktogramy i tabliczki z użyciem Alfabetu Braille’a), co miało na celu pokazanie uczniom, jak radzą sobie w codziennych sytuacjach osoby niewidome oraz z trudnościami w porozumiewaniu się (np.  osoby z autyzmem).