PLANOWANE KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE

 ROK SZKOLNY 2015/2016

Sprawna, ul. Aluzyjna

termin rodzaj nazwa uczestnicy organizator

IX

szachowy WOM I – VI B. Sachrajda
R. Cichosz
I. Biernat

X

plastyczny Mój nauczyciel I – III A. Skowron
H. Dudycz
A. Pupek
plastyczny Ptaki odlatujące na zimę II – III A. Liwska- Jankiewicz
plastyczny Jesień I A. Grzybowska
B. Rymuszka
językowy English songs II – III A. Drążewska
E. Marek
fotograficzny Najfajniejsze miejsce w mojej szkole I – VI A. Wykowska
D. Różycka
Literacko – plastyczny Jesień, jesień – co nam w koszu niesie? I – VI M. Gosiewska
D. Gierczak
wiedzy W świecie gestów I – III K. Stefaniuk
A. Łoń
A. Stopa

XI

szachowy Szach mat I – VI B. Sachrajda
R. Cichosz
I. Biernat
recytatorski Wiersze Juliana Tuwima II A. Nowak
A. Pawłowska
plastyczno- techniczny Zakładka do książek I K. Beniuk
A. Jurek
plastyczny W zamczysku nie musi straszyć I – III E. Waszkiewicz
logopedyczno- literacki Bajka logopedyczna II – IV K. Stefaniuk
E. Rakowska- Trześniak

XII

językowy Christmas songs I – III E. Dziubińska
M. Skalska
kulinarny Świąteczne wypieki I – III B. Sachrajda
A. Sobolewska
literacki Ku integracji I – IIIIV – VI A. Warchala
M. Popławska
A. Grabara
M. Tokarska

I

plastyczny Portret babci i dziadka I – III B. Sachrajda
A. Sobolewska
plastyczny Warto pomagać I – II A. Doroszenko
kaligraficzny Kleksik – konkurs pięknego pisania II – III A. Warchala
M. Popławska
A. Grabara
plastyczny Bezpieczeństwo II – III W. Sabela
E. Grabka

II

językowy Valentine’s cards I – III E. Dziubińska
M. Skalska

III

szachowy Szach mat I – VI B. Sachrajda
R. Cichosz
I. Biernat
językowy Funny hats II – III A. DrążewskaE. Marek
kaligraficzny Mistrz kaligrafii I K. BeniukA. Jurek
przyrodniczy Ekologia i przyroda II A. Niemirska
M. Tokarska
recytatorski II – III I. Kozłowska
E Grabka
szachowy WOM I – VI B. Sachrajda
R. Cichosz
I. Biernat

IV

plastyczno- techniczny Kukiełka- postać z bajki I – III E. Waszkiewicz
plastyczny Pomocna dłoń I – IIIIV – VI A. Bednarczyk – Robak
E. Rakowska – Trześniak
K. Makowska
ortograficzny Ortografia do głowy trafia II – III J. Kuna
E Marek
matematyczny Znakomity matematyk II A. Niemirska
M. Tokarska

V

językowy Kartki urodzinowe dla Królowej I – III nauczyciela języka angielskiego
szachowy Szach mat I – VI B. Sachrajda
R. Cichosz
I. Biernat
plastyczno- literacki Moja pierwsza książka I – III A. Drążewska
D. Gierczak
wokalny Piosenka turystyczno – wakacyjna I – VI K. Stefaniuk
E. Rakowska– Trześniak

PLANOWANE KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE

ROK SZKOLNY 2015/2016

Leśnej Polanki

termin rodzaj nazwa uczestnicy organizator

IX

literacko- plastyczny Mój ulubiony nauczyciel I – VI M. Lewkowicz
A. Drewnik

X

polonistyczno- plastyczny Komiks – Na wakacjach IV – V M. Piekarska
K. Kruszyńska
językowy English songs II – III A. Drążewska
E. Marek
fotograficzny Wspomnienie z wakacji IV – VI A. Lis- Radosz
matematyczny Matrix IV – VI M. Mańkowska
M. Brożek
fotograficzny Najfajniejsze miejsce w mojej szkole I – VI A. Wykowska
D. Różycka
literacko- plastyczny Jesień, jesień – co nam w koszu niesie? I – VI M. Gosiewska
D. Gierczak
wiedzy W świecie gestów I – III K. Stefaniuk
A. Łoń
A. Stopa
krasomówczy Mały Mistrz Mowy Polskiej IV – VI M. Rydzewska

XI

plastyczny W zamczysku nie musi straszyć I – III E. Waszkiewicz
językowy I read & understand V – VI K. Adamus
K. Pliszka
zawody szachowe Szach mat I – VI B. Sachrajda
R. Cichosz
I. Biernat
logopedyczno- literacki Bajka logopedyczna II – IV K. Stefaniuk
E. Rakowska- Trześniak
literacki W moim świecie jest wszystko możliwe IV – VI A. Drążewska
D. Gierczak
ekologiczny Biżuteria ekologiczna IV – VI M. Gosiewska

XII

językowy Christmas songs I – III E. Dziubińska
M. Skalska
literacki Ku integracji I – IIIIV – VI A. Warchala
M. Popławska
A. Grabara
M. Tokarska
ortograficzny Ortografia na wesoło I – VI M. Lewkowicz
A. Ambroziak
historyczny Dynastia Piastów IV – VI J. Kuna
D. Weber

I

wiedzy Znam systemy religijne świata IV – VI T. Dyk
wokalny Hej kolęda IV – VI P. Przywara
K. Szczęśniak
kaligraficzny Kleksik – konkurs pięknego pisania II – III A. Warchala
M. Popławska
A. Grabara
plastyczny Bezpieczeństwo II – III W. Sabela
E. Grabka

II

językowy Valentine’s cards I – III E. Dziubińska
M. Skalska
matematyczny Matrix IV – VI M. Mańkowska
M. Brożek
ortograficzny Mały Mistrz Ortografii IV – VI K. Kruszyńska
M. Piekarska
M. Drob

III

językowy Funny hats II – III A. Drążewska
E. Marek
językowy Spelling is easy III – VI D. Mielcarek
A. Pytel
wiedzy Omnibus III A. Warchala
M. Popławska
A. Grabara
przyrodniczy Ekologia i przyroda II A. Niemirska
M. Tokarska
recytatorski II – III I. Kozłowska
E Grabka
szachowy WOM I – VI B. Sachrajda
R. Cichosz
I. Biernat
historyczny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej IV – VI J. Kuna
D. Weber

IV

plastyczny Moja wyobraźnia IV – VI A. Lis- Radosz
plastyczny Pomocna dłoń I – IIIIV – VI A. Bednarczyk – Robak
E. Rakowska – Trześniak
K. Makowska
ortograficzny Ortografia do głowy trafia II – III J. Kuna
E Marek
matematyczny Znakomity matematyk II A. Niemirska
M. Tokarska
ekologiczny Torba ekologiczna IV – VI M. Gosiewska
plastyczny Kukiełka – ulubiona postać z bajki I –III E. Waszkiewicz

V

językowy Kartki urodzinowe dla królowej I – IIIIV – VI nauczyciele j. angielskiego
plastyczny Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci IV – VI P. Przywara
A. Łyczak
szachowy Szach Mat I – VI B. Sachrajda
R. Cichosz
I. Biernat
wiedzy Konkurs wiedzy z lektur szkolnych III A. Warchala
M. Popławska
A. Grabara
wokalno- instrumentalny Legendy polskiego rocka IV – VI W. Sabela
I. Kozłowska
przyrodniczy Parki narodowe w polskich górach IV – VI M. Gosiewska
plastyczno- literacki Moja pierwsza książka I – III A. Drążewska
D. Gierczak
wokalny Piosenka turystyczno- wakacyjna I – VI K. Stefaniuk
E. Rakowska– Trześniak