***

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:

♥ charytatywną

♥ opiekuńczą

♥ wychowawczą

CEL SKC :

Są to koła, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły. Celem ich jest wychowanie do wolontariatu chrześcijańskiego i mobilizacja dzieci i młodzieży do działania na rzecz potrzebujących. Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas. Poprzez swoją działalność SKC mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. SKC nie zamyka się na młodzież innych wyznań czy także ludzi niewierzących, chętnie z nimi współpracuje, korzystając z ich pomocy.

ZADANIA SKC:

♥ rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie

♥ organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w sytuacjach losowych.

♥ stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez organizacje istniejące na terenie parafii, gminy, miejscowości

♥ uwrażliwianie społeczności szkolnej na rożne obszary ludzkiej biedy

♥ krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego

♥ podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym

♥ troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej, udział w spotkaniach formacyjnych

♥ rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we mszy św.

STRUKTURA:

 • opiekun koła (nauczyciel, katecheta, pedagog szkolny, wychowawca) – sprawuje opiekę nad kołem w sprawach wychowawczych i organizacyjnych. Wraz z uczniami – członkami SKC opracowuje plan pracy, który z racji swoich celów bardzo często wpisuje się w Program Wychowawczy szkoły.
 • asystent koła (zazwyczaj ks. katecheta czy ksiądz delegowany przez proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła ) – sprawuje opiekę duchową nad kołem i wspiera opiekuna w działaniach formacyjno-wychowawczych

PRZYKŁADOWE FORMY PRACY I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SKC:

♥ prace manualne: ( kartki, stroiki, rysunki, wyroby z makaronu, gipsu, szopki bożonarodzeniowe itp.)

♥ organizowanie przedstawień, np. jasełka

♥ organizowanie festynów, kiermaszy –  festyny, kiermasze np. bożonarodzeniowe, wielkanocne

♥ szkolne koncerty charytatywne

♥ zbiorki odzieży, słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych itp.

♥ udzielanie korepetycji (wzajemna pomoc uczniowska)

♥ odwiedziny chorych, starszych, potrzebujących, współpraca ze środowiskiem lokalnym

♥ udział w regularnej formacji wolontarystycznej (udział w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, nabożeństwach , warsztatach itp)

♥ prowadzenie kroniki

KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ W SKC:

 • wzbogacanie, umacnianie roli wychowawczej szkoły
 • wspomaganie procesu awansu zawodowego
 • możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem
 • współpraca uczeń- nauczyciel-szkoła- środowisko lokalne
 • rozwój umiejętności społecznych
 • możliwość rozwoju duchowego
 • pomoc drugiemu człowiekowi
 • świadectwo miłości

STRATY:

 • żadnych, ewentualnie – mniej czasu

***

Dzień Papieski, 11.10.2017

W tym roku po raz trzeci w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie obchodzony był Szkolny Dzień Papieski.

11 października czynnie włączyliśmy się w obchody tego szczególnego dnia.

Od roku 2001 obchodzony jest w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października – dniem wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

 Tematem Dnia Papieskiego w roku 2017 było hasło „Idźmy naprzód z nadzieją”.

 W dniu 11 października, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas  prowadziły zbiórkę do puszek na terenie szkoły przy ul. Leśnej Polanki 63/65,zebrana kwota 1580,39 gr. została przekazana na wsparcie fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zbiera środki na stypendia dla dzieci   z ubogich rodzin. W trakcie dnia sprzedawane były kremówki papieskie, które cieszyły się ogromną popularnością. O godzinie 18.00 odbyła się uroczysta Msza św. dla uczniów i pracowników naszej szkoły. O godz. 19.00 rozpoczął się koncert, podczas którego została przybliżona sylwetka papież Jana Pawła II – go. Od godziny 19.30  zaproszeni goście udali się na warsztaty plastyczne oraz karaoke i poczęstunek. W tym samym czasie na boisku szkolnym trwał mecz piłkarski. Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Papieskiego w naszej szkole było światełko dla Jana Pawła II. Na koniec uroczystości, po odśpiewaniu „Barki”, pan dyrektor Sylwester Kolibabski podziękował organizatorom akcji, natomiast ksiądz Michał udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Z całego serca dziękujemy wszystkim , którzy przybyli i wsparli tą szlachetną akcję.

25 lat Caritas - sprawozdanie

Dnia 20 maja 2017 r. uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas pod opieką pana Artura Łyczaka  uczestniczyli w uroczystości 25-lecia istnienia Caritas Warszawsko – Praskiej.

„Zbawieni jesteśmy przez miłość” – podkreślił ks. abp Henryk Hoser SAC podczas uroczystej Mszy Św. w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika – centralnego punktu obchodów 25-lecia. Eucharystia zgromadziła wielu wolontariuszy, którzy na co dzień angażują się w pomoc potrzebującym na terenie swoich parafii i szkół.

Uroczystości rozpoczęły się o 10.00 wprowadzeniem do katedry pocztów sztandarowych szkół, w których działają SKC; następnie po mszy i części oficjalnej odbył się koncert zespołu „TGD”.

Po koncercie dla wszystkich przygotowany był ciepły poczęstunek oraz tort jubileuszowy pokrojony przez dyrektora Caritas.

W ramach obchodów 25-lecia zorganizowany był również konkurs wiedzy na temat Caritas. Nasza szkoła, reprezentowana przez Jana Wronę, ucznia klasy 6a, zajęła w tym konkursie zaszczytne 5 miejsce.


Sprawozdanie z II Szkolnego Dnia Papieskiego

 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie

W tym roku po raz drugi w naszej szkole obchodzony był Szkolny Dzień Papieski.

19 października czynnie włączyliśmy się w obchody tego szczególnego dnia.

Od roku 2001 obchodzony jest w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października – dniem wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

 Tematem Dnia Papieskiego w roku 2016 było hasło „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

 W dniu 19 października, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas  prowadziły zbiórkę do puszek na terenie szkoły przy ul. Leśnej Polanki 63/65,zebrana kwota 1157,57 gr. została przekazana na wsparcie fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zbiera środki na stypendia dla dzieci   z ubogich rodzin. W trakcie dnia sprzedawane były kremówki papieskie, które cieszyły się ogromną popularnością. Od godziny 17.30 zaczęli schodzić się zaproszeni goście na warsztaty plastyczne oraz karaoke i poczęstunek do stołówki szkolnej. W tym samym czasie na boisku szkolnym trwały rozgrywki drużyn piłkarskich. Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Papieskiego w naszej szkole był  „Wielki Mecz Charytatywny Nauczyciele vs Strażacy” oraz światełko dla Jana Pawła II. Na koniec uroczystości, po odśpiewaniu „Barki”, pan dyrektor Sylwester Kolibabski podziękował organizatorom akcji pani Danieli Różyckiej i panu Arturowi Łyczakowi. Ksiądz Michał udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa po czym zaczął rzewnie padać deszcz.

Z całego serca dziękujemy wszystkim , którzy przybyli i wsparli tą szlachetną akcję.

Szkolne  Koło Caritas z wizytą w Hospicjum, 15.03.2016

15 marca 2016 roku jako  Szkolne Koło Caritas wybraliśmy się do Hospicjum przy ulicy Mehoffera 72/74. Zaprezentowaliśmy tam  przedstawienie wielkopostne – drogę krzyżową w formie teatru cieni.

Za zwisającym z sufitu  prześcieradłem  wchodziliśmy kolejno jako  aktorzy odgrywając swoje role  za pomocą pantomimy.  Opowiedzieliśmy  za pomocą ruchu  scenki przedstawiające 14 stacji Drogi Krzyżowej.  Dzięki oświetleniu umieszczonemu za prześcieradłem  na scenie widać było jedynie nasze cienie.  Dzięki  takiej scenografii  nasze poruszające się postaci,  tworząc piękny nastrój, zyskały symbolikę zbliżających się Świat Wielkanocnych. Po przedstawieniu zaśpiewaliśmy kilka pieśni o tematyce religijnej. Zebrani licznie  pensjonariusze hospicjum bili brawa i nie kryli swojego wzruszenia po obejrzeniu przedstawienia.  Na koniec otrzymaliśmy drobne  podarunki od pracowników ośrodka.  Wizyta w hospicjum była dla nas wielką lekcją szacunku i dzielenia się miłością ze ludźmi,  szczególnie tymi, którzy potrzebują jej najbardziej, z cierpiącymi.  Wizyta w hospicjum była dla nas ogromnym doświadczeniem i  dużym  przeżyciem.

Kolędnicy w naszej szkole, 21.12.2015

Maleńka Miłość

Bosy pastuszek

Wirtualna choinka w naszej szkole - sprawozdanie

Sprawozdanie z przebiegu akcji „ Wirtualna choinka” w naszej szkole

W tym roku w naszej szkole uczestniczyliśmy  w akcji Wirtualna Choinka – celem akcji w naszej szkole był zakup prezentów świątecznych dla 10 dzieciaków, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Akcja odbyła się pod patronatem  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.  Akcja była podzielona na:

– kwestowanie – które odbyło się w dniu 23.11.15r. (poniedziałek) Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas
po zebraniach z rodzicami  stały z puszkami przy wejściach do szkół.

– kiermasz ciast 7.12.15r.(poniedziałek) -chętni Rodzice przygotowali  ciasta, które dostarczali licznie
w dniu 7.12.15r. do świetlic. Organizatorzy byli miło zaskoczeni a uzyskane fundusze przerosły ich  oczekiwania.

W rezultacie w dniu 20 grudnia do 10 dzieci z naszej szkoły powędrowały wymarzone prezenty.
Z pozostałej części zgromadzonych funduszy pedagodzy szkolni wraz z organizatorami akcji Wirtualna  Choinka  zakupili i przygotowali oraz dostarczyli paczki dla sześciu rodzin z naszej szkoły.  W paczkach znalazła się żywność oraz artykuły chemii gospodarczej.

W ramach akcji Wirtualna choinka 30 uczniów z naszej szkoły brało udział w Wielkim Balu Karnawałowym pod patronatem Caritas. To spektakularne wydarzenie na ponad 700 uczestników miało miejsce w dniu 7 grudnia 2015 roku  w budynku Wyższej Szkoły Menadżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36. Dzieci z naszej szkoły mogły uczestniczyć w pokazie magika, przedstawieniu teatralnym o tematyce bożonarodzeniowej oraz  koncercie kolęd uwieńczonym spotkaniem ze Św. Mikołajem, który każdemu uczestnikowi wręczał wielką paczkę z upominkami.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za  otwartość i szczodrość społeczności szkolnej.

Organizatorzy:

 Anita Wykowska

 Daniela Różycka

 Artur Łyczak

Dzień Papieski w naszej szkole

 dpW tym roku po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Papieski.

20 października czynnie włączyliśmy się w obchody tego szczególnego dnia.

 Od roku 2001 obchodzony jest w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października – dniem wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

 Tematem Dnia Papieskiego w roku 2015 jest „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

 „Niezależnie od najwznioślejszej nawet działalności intelektualnej czy społecznej, człowiek znajduje pełnię swojego rozwoju, swą pełną realizację, niczym niezastąpione bogactwo w rodzinie. Tutaj bardziej niż w jakiejkolwiek dziedzinie życia, rozgrywa się naprawdę los człowieka”.            

Familiaris Consortio – Adhortacja Apostolska Jana Pawła II

o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we świecie współczesnym.

 W dniach 19 i 20 października, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas przeprowadziły zbiórkę do puszek na terenie szkoły (przy ul. Leśnej Polanki i Sprawnej), na wsparcie fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zbiera środki na stypendia dla dzieci z biednych rodzin.

 Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Papieskiego w naszej szkole był „Wielki Mecz Charytatywny Nauczyciele vs Rodzice”, który odbył się na boisku szkolnym we wtorek 20.10.2015 r. o godzinie 20.00.

Pola Nadziei

W dniu 23.09.15 r.  w naszej szkole ruszyła akcja Pola Nadziei. Jest to akcja, która ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na chorobę innych ludzi, na ich cierpienie i ból. Pola Nadziei
są swoistego rodzaju symbolem zjednoczenia z chorymi.

Na czym polegała ta akcja?

Od dnia 23.09.15r. w świetlicach szkolnych   w trzech budynkach naszej szkoły  można było zakupić cebulkę żonkila (cena minimalna 3 zł). Dodatkowo na długich przerwach na holu głównym w budynku przy ul. Leśnej Polanki dzieci ze szkolnego koła Caritas sprzedawały cebulki.

W dniach 6-7 października  w naszej szkole odbył się finał  akcja „Pola Nadziei 2015”. Uczniowie wraz z wychowawcami świetlicy i Dyrekcją szkoły samodzielnie posadzili sadzonki żonkili w wyznaczonym miejscu przed budynkiem szkoły. To właśnie żonkil jest symbolem pamięci, szacunku i nadziei. Dlatego też jesienią sadzimy cebulki kwiatków
i „siejemy” nadzieję, wyciągając pomocną dłoń, życząc wytrwałości w chorobie. Wierzymy, że zima nie będzie sroga, a pięknie kwitnące żonkile przyniosą na wiosnę nadzieję w sercu tym, którzy tego najbardziej potrzebują – cierpiącym z powodu choroby nowotworowej. Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej i każdy mógł wziąć w niej udział.  Wszystkie zebrane w ten sposób pieniążki zostały przekazane osobom ciężko chorym i cierpiącym.

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy pragnęli ofiarować swoją pomoc podopiecznym
z Ośrodka Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie.

Z pozdrowieniami

Zespół akcji Pola Nadziei